Prof. dr. Birgit Meyer

Hoogleraar
Religiewetenschap
Religiewetenschap
b.meyer@uu.nl

 

 

 

Birgit Meyer studeerde religiewetenschap en (ortho)pedagogiek aan de Universität Bremen en culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na haar promotie in 1995 was zij enkele jaren verbonden aan het onderzoekscentrum Godsdienst en Maatschappij (UvA). Tussen 2004 en 2011 was zij hoogleraar culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. Sinds September 2011 is zij hoogleraar religiewetenschap aan de UU. Tussen 2000 en 2006 gaf zij leiding aan het NWO Pionier programma Modern Mass Media, Religion and the Imagination of Communities. Zij heeft veel geschreven over zending en kolonialisme in Afrika, moderniteit en bekering, de opkomst van pinksterkerken in het neo-liberale tijdperk, de relatie tussen media, religie en identiteit, alsmede materiële religie en de rol en plaats van religie in mondiale netwerken. Naast haar onderzoek in Ghana is zij geïnteresseerd in bredere conceptuele kwesties met betrekking tot de diverse verschijningsvormen van religie in heden en verleden, en het samenleven van mensen met verschillende religieuze, etnische en culturele achtergronden. Kenmerkend voor haar werk is haar aandacht voor de lichamelijke , materiele en politiek-esthetische dimensie van religie vanuit een antropologisch perspectief. Visuele cultuur en religieuze beelden en objecten spelen in haar werk een centrale rol. Zij is lid van de KNAW (sinds 2007) en van de Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (sinds 2022). In november 2011 kreeg ze de Anneliese Maier Forschungspreis (Alexander von Humboldt Stichting) toegekend. In 2015 ontving ze de prijs Akademiehoogleraar van de KNAW en de Spinozapremie van NWO. Zij geeft leiding aan het onderzoeksprogramma Religious Matters in an Entangled World (www.religiousmatters.nl). In april 2023 ontving zij een eredoctoraat van de Universität Zürich, en in augustus van dat jaar de Stewart Hoover Mentorship Award van de International Society of Media, Religion and Culture.