Dr. Annisa Triyanti

Universitair docent
Environmental Governance
030 253 7301
a.triyanti@uu.nl

“Als je een zeewering bouwt, moet je rekening houden met wat er zal gebeuren in de aangrenzende kustgebieden. Dat is geïntegreerd kustbeheer.”

 

Onderzoeksfocus: beperken van overstromingsrisico’s, doorlaatbare dammen, aquacultuurstystemen, geïntegreerd kustbeheer, klimaatadaptatiepaden bij delta’s

 

Annisa Triyanti is Universitair Docent-Disaster and Climate Risk Governance for Sustainability aan het Environmental Governance Group, Copernicus Institute of Sustainable Development. Een deel van haar werk is ondergebracht bij de Water, Climate, Future Deltas Hub, Pathways to Sustainability. Haar onderzoek richt zich op de aanpak van watergerelateerde rampen in kust- en deltagebieden in in de Aziatische regio (Indonesië, Vietnam, India). Hoewel conventionele dijken op sommige plaatsen nog steeds nodig zijn voor de bescherming van kustgebieden, zijn deze op andere plaatsen niet effectief of simpelweg te duur. Dat is het geval bij deze zachte, modderige kusten. Sociaal kapitaal, een ecosysteemgerichte benadering en gemeenschapsgericht rampenrisicobeheer hebben hierbij haar aandacht. Triyanti stelt factoren van succesvolle rampenvemindering vast en onderzoekt nieuwe manieren om de bestuurbaarheid ervan te verbeteren.

Vóór haar aanstelling aan de Universiteit Utrecht werkte Triyanti als docent Human Geography en onderzoeker aan de Universitas Gadjah Mada, Indonesië (2013-2017). Naast haar academische werk is Annisa al sinds 2014 een mondiale voorvechter van jongerenbetrokkenheid, de maatschappij en jonge wetenschappers als vertegenwoordiger van belangengroepen op intergouvernementeel niveau. Ze heeft een goed begrip van zowel de politieke als de technische aspecten van de wereldwijde beleidsprocessen over risicobeperking bij rampen, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. In 2017-2019 werd ze benoemd tot vertegenwoordiger van jonge wetenschappers in de Global Science and Technology Advisory Group voor het VN-Bureau voor DRR (UNISDR/UNDRR).

 

 

Interessegebieden:

  • Gevolgen van erosie voor kustgemeenschappen
  • Natuurlijke bescherming tegen inundatie
  • Herstellen van mangroves