Dr. A. (Anke) Huss

Universitair hoofddocent
One Health Epidemiology Chemical Agents
a.huss@uu.nl

Dr. Anke Huss is een associate professor in de milieu-epidemiologie met een speciale focus op ruimtelijke spreiding in omgevingsblootstellingen. Ze is betrokken bij geavanceerde methoden voor exposure assessment, waaronder het modelleren van diverse blootstellingen zoals elektromagnetische velden, pesticiden, geluid en andere. Ze heeft de effecten van deze blootstellingen beoordeeld met betrekking tot een breed scala aan effecten, waaronder slaapkwaliteit, neurodegeneratieve en neurologische ontwikkelingseffecten, gebruik makend van verschillende onderzoeksmethoden, zoals case-control- en cohort-studies. Ze is co-PI van het Nederlands LIFEWORK-cohort en is lid van de expert commissies ICNIRP en SSM en was lid van de Nederlandse Gezondheidsraad.

Orcid-id 0000-0001-9268-1867