Antoine Buyse is hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Hij verzorgt onderwijs op het gebied van mensenrechten binnen het departement rechtsgeleerdheid en op het gebied van mensenrechten en conflicten bij het centrum voor conflictstudies. Daarnaast is hij redacteur van de Netherlands Quarterly of Human Rights en beheert hij een weblog over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): de ECHR Blog. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Global Challenges (UGLOBE), aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing en aan het universitaire strategische thema 'Instituties voor Open Samenlevingen'. Hij doet onderzoek naar Europese mensenrechten, de rechtsstaat van onder en de positie van maatschappeljike organisaties en mensenrechten (civil society). 


Leeropdracht
Mensenrechten in Multidisciplinair Perspectief
Oratiedatum
16-06-2015