Utrecht Institute of Linguistics OTS

Wat zijn de verschillen tussen alle talen in de wereld?

Wat is er speciaal aan de Gooise 'r' en wie gebruikt ’m? Hoe komt een baby erachter welke klanken in zijn moedertaal voorkomen? Hoe houden kinderen uit een tweetalig gezin die twee talen uit elkaar? Wat gebeurt er in de hersenen na een beroerte, of bij kinderen met dyslexie? Hoe kunnen we de lees- en schrijfvaardigheid van scholieren verbeteren? En wat maakt een tekst of gesprek begrijpelijk, interessant of overtuigend?

Aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) werken een groot aantal onderzoekers samen aan antwoorden op dergelijke vragen. Het UiL OTS is de thuisbasis van het taalkundig en communicatie onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Nieuws

9 februari 2016
Sebregts ontvangt de AVT/ANéLA dissertatieprijs 2015 voor zijn proefschrift over de variatie in uitspraak van de letter r.
Foto: vandale.nl
5 februari 2016
Een boek vol taalbloopers, typerende (nieuwe) woorden, taaltrends en opvallend taalnieuws. Sterre Leufkens is een van de auteurs.
4 februari 2016
De Universiteit Utrecht is gestart met een project om taalvaardigheid onder studenten te verbeteren.
RSS

Agenda

4 maart 2016 16:15 -
Van Ommen laat zien hoe luisteraars op klemtoon letten om afzonderlijke woorden in gesproken taal onderscheiden.
16 maart 2016 13:00 -
Lomp en gierig, of juist tolerant en gezellig? Volgens neerlandicus prof. dr. Herman Pleij (UvA) lopen de meningen over dé Nederlandse identiteit nogal uiteen
21 maart 2016 20:30 -
Dit Science Café Utrecht staat volledig in het teken van het brein met Filemon Wesselink als presentator.
RSS
meertaligheid | dialecten | naamkunde | baby- en kindertaal | dyslexie en afasie | tweetalig onderwijs | syntaxis | semantiek | fonologie | fonetiek | grammatica | sociolinguistiek | neurolinguistiek | spraakklank | NT2 | taalontwikkeling | taal corpus | lees- en schrijfvaardigheid

Utrecht Institute of Linguistics OTS