Skip Ribbon Commands
Skip to main content
School of Law
Publications Research programme 'Life Course, Social Security and Labour Market'

2009
- Heeger, S. en I. Koopmans (2009), ‘De Werkloosheidswet – een transitiefaciliteit voor startende zelfstandigen?’. Ingediend bij Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA).
- Koopmans, I. and Plantenga, J. (2009), ‘Managing Care Risk: Principles and Criteria’. Ingediend bij Social Politics.
- Koopmans, I. (2009), ‘International comparison of managing risks related to the self employment transition in three EU countries’. Working Paper.
- Van Huizen, T. (2009), Book review: ‘Full Employment in Europe: Managing Labour Market Transitions and Risks’, Journal of European Social Policy, 19 (2), 188-189.
- Van Huizen, T. and J. Plantenga (2010, forthcoming), ‘Making transitions pay: An assessment of the Dutch life-course scheme’, Journal of Social Policy, 39(1).
- Van Huizen, T. (2009), Working paper: ‘Building a buffer: Implications of savings schemes for working hours transitions’. Gepresenteerd op de ESPAnet-NL Research Day, Tilburg, 21 April 2009.
- Van Huizen, T. (2009), Working paper: ‘Rethinking optimal unemployment insurance: insights from behavioral economics’.
- Van Huizen, T. (2009), Working paper: ‘Unemployment insurance savings schemes: insights from behavioural economics’. Presented at the Social Policy Association conference, Edinburgh, 29 June – 1 July 2009; REBO-OSA seminar, Utrecht, 9 July 2009.
- Van Huizen, T. (2009), Working paper: ‘Working hours transitions and liquidity constraints: Evidence from the Netherlands’.
- Van Huizen, T. (2009), ‘Reactie op: Korter werken of investeren in de levensloop’ , Economisch Statistische Berichten, 94 (4569), 610.
- Vlasblom, J.D. en J. Plantenga , ‘The effects of parental leave on labour market outcomes: the case of The Netherlands’ (revised version).
- Vlasblom, J.D. en J. Plantenga, ‘The use of parental leave in The Netherlands’. Working paper.
- Plantenga, J. en J.D. Vlasblom, ‘The economics of leave. Theoretical considerations and empirical evidence’.  Paper presented at the 6th international LP& R seminar, Praque, 10-11 September.

2008
- Hermans, K.H. (2008), ‘Woonland mag kinderbijslag toekennen, ook al is ander land aangewezen als de bevoegde staat’, Tijdschrift Sociaal Recht, 23 (7/8), 226-227.
- Hermans, K.H. (2008), ‘Woonplaatsvereiste voor Wajonguitkering mag vrij verkeer van werknemers niet belemmeren’, Tijdschrift Sociaal Recht, 23 (3), 98-99.
- Koopmans, I. en Plantenga, J. (2008), 'Modernisering van de sociale zekerheid: ouderschapsverlof tussen efficiëntie en rechtvaardigheid', SMA: tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid 63 (7-8), 293-302.
- Vlasblom, J.D. and J. Plantenga (2008), ‘The effects of parental leave on careers: the case of Utrecht University’, (mimeo).

2007
- Haan, P. de en Plantenga, J (2007), ’Sparen voor eerder. De levensloopregeling en de combinatie van arbeid en zorg’, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23 (1), 74-81.
- Haan, P. de, en J. Plantenga (2007), 'Ouderschapsverlof in de levensloop', Economisch Statistische Berichten, vol 92, 5 oktober.
- Hermans, K.H. (2007), ‘Grensarbeiders met beperkt dienstverband uitgesloten van ouderschapsuitkering’, Tijdschrift Sociaal Recht, 22 (12), pag. 410-411.
- Koopmans, I. (2007), ‘De beheersing en verdeling van het zorgrisico. Modernisering van de sociale zekerheid 1987-2007’ (dissertatie Universiteit Utrecht), Amsterdam: Aksant.
- Plantenga, J. (2007), 'Arbeid en zorg in een activerende participatiemaatschappij', Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 34 (1), 47-56.
- Vlasblom, Jan Dirk (2007), 'The effects of parental leave on labour market outcomes: a review of the literature', Working paper, Utrecht: Utrecht University School of Economics.
- Vlasblom, J.D. and J. Plantenga (2007), 'The effect of parental leave on labour market outcomes: the case of the Netherlands', Working paper, Utrecht: Utrecht University School of Economics 
- Vlasblom, Jan Dirk, Román, Amelia, Joop Schippers en  (2007), ‘Vrouwen, gezinnen en werk: een cohortbenadering van de arbeidsparticipatie in Nederland’,Tilburg: OSA.

2006
- K. Hermans en F.J.L. Pennings (2006), ‘Problemen en mogelijkheden van een Levensloop-WW’, Sociaal Maandblad Arbeid 61 (11/12), 486-493.
- Vlasblom, J.D. and J.J. Schippers (2006), 'Changing dynamics in female employment around childbirth; evidence from Germany, The Netherlands and the UK, Work', Employment and Society, 20 (2), 329-347.