Dr. T. (Theodora) de Vries

Secretary to the Board
Bestuurlijke ondersteuning
BO Bestuurssecretarissen
+31 30 253 3791
t.devries1@uu.nl

Bestuurssecretaris Scheikunde

Het domein bestuurlijke ondersteuning werkt ter ondersteuning van het facultaire en departementale bestuur. De faculteit en elk departement van de faculteit Bètawetenschappen kent een bestuurssecretaris.

Hoofdtaak van de departementale bestuurssecretaris is de ondersteuning van het hoofd departement. Samen met de HR-adviseur, de departementale financieel controller, en de bestuurssecretaresse vormt de bestuurssecretaris het Departementale Ondersteunings Team (DOT). De belangrijkste activiteiten zijn:

  • coördinatie van de diverse bestuurlijke processen
  • advisering in en uitvoering van bestuurlijke, financiële en personele zaken
  • ontwerp en implementatie van regelingen en procedures
  • opstellen van rapportages, beschikbaar stellen en ontsluiten van managementinformatie