Dr. Helen Bakker

Publications

2022

Scholarly publications

Sokolová, L., Papageorgi, I., Dutke, S., Stuchlíková, I., Williamson, M., & Bakker, H. E. (2022). Distance Teaching of Psychology in Europe: Challenges, Lessons Learned, and Practice Examples During the First Wave of COVID-19 Pandemic. Psychology Learning & Teaching, 21(1), 73-88. https://doi.org/10.1177/14757257211048423

2021

Scholarly publications

Visser-van Balen, J., & Bakker, H. E. (2021). Perspectief voor de Jeugd: Ontwikkelingsgerichte aanpak voor het onderwijs tijdens en na corona. NIP.
Bakker, H. (2021). Uitgangspunten bij het vormgeven van een schoolanalyse. Trimbos-Instituut.
Bakker, H. E. (2021). Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling

Professional publications

de Haan, A., Dibi, S., Steinweg, M., F.Z., C., Verspoor, E., Bakker, H. E., & Deen, C. (2021). Praktijkkaart Welbevinden en gelijke kansen: Bijdragen aan gelijke kansen door samen te werkenaan welbevinden op school. Trimbos-Instituut. https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/pm0657-praktijkkaart-welbevinden-en-gelijke-kansen/

2020

Scholarly publications

Nolan, S., Bakker, H., Cranney, J., Hulme, J., & Dunn, D. S. (2020). Project Assessment: An International Perspective. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 6(3), 185-197.
Bakker, H. E., & van Beek, B. (2020). Psychology Education and Training: Preparing Psychologists for the Profession in the Netherlands. In G. J. Rich, A. Padilla López, L. Ebersöhn, J. Taylor, & S. Morrissey (Eds.), Teaching Psychology around the World (Vol. 5, pp. 354-365). Cambridge Scholars Publishing.

Professional publications

Visser-van Balen, H., Bloemberg, O., & Bakker, H. E. (2020). De scholen dicht... wat kan ik doen als schoolpsycholoog?

2015

Other output

Pameijer, N., & Bakker, H. (2015). Kwaliteitskaart Diagnostiek bij toeleiding en begeleiding in het S(B)OO en VSO. School aan Zet.

2014

Scholarly publications

Reddy, P. P., Dutke, S., Papageorgi, I., & Bakker, H. E. (2014). The next generation of psychologists: Successful and European? The psychologist, 27(12), 928-931.

2011

Other output

Bakker, H. E. (2011). Un programme de formation post-Master en Psychologie Scolaire - un example qui vient des Pays-Bas. Un avenir pour un (post)Master européen?. Paper presented at Invited presentation Congrès des Psychologues de l'Education Nationale 2011 (AFPEN)., Straatsburg, Frankrijk.
Bakker, H. E. (2011). Impact of international (ISPA) guidelines on the development of a new postmaster training program in School Psychology.. Paper presented at International Symposium on International school psychology as a global psychology. Convention National Association of School Psychology (NASP)., Chicago, U.S.A..

2010

Other output

Bakker, H. E. (2010). ISPA in Europe: European connections and project involvement.. Paper presented at Convention national association of school psychology (NASP), Chicago, U.S.A..
Bakker, H. E. (2010). Dutch post master program school psychologist: An example of good practice. Paper presented at Keynote. Invited expert conference, Lifelong learning: What's in it for psychologists in the educational system. Network of european psychologists in the educational system., Brussels, Belgium.

2009

Other output

Bakker, H. E. (2009). The role of the school psychologist in The Netherlands: How can we support the school in providing an environment for optimal (learning) development?. Paper presented at Invited presentation Congrès des Psychologues de l'Education Nationale 2009 (AFPEN), Clermont Ferrand, France.
Bakker, H. E. (2009). Empowering schools psychologists in Europe: The network of European psychologists in the educational system. Paper presented at Presentatie tijdens Convention National Association of School Psychology (NASP), New Orleans.

2008

Other output

Bakker, H. E. (2008). European developments in school psychology training. Paper presented at Guest lecture Firera and Liuzzo Master program in school psychology, Rome/Bologna/Milan - Italy.
Bakker, H. E. (2008). Promoting mental health in school and the role of the school psychologist. Paper presented at Keynote address 1st International Greek School Psychology Conference, Crete, Greece.
Bakker, H. E. (2008). Current developments in Dutch School Psychology. Paper presented at International Symposium. Convention National Association of School Psychology (NASP), New Orleans, U.S.A..
Bakker, H. E. (2008). Needs based assessment. Paper presented at Guest lecturer/workshop Firera and Liuzzo Master program in school psychology, Rome/Bologna/Milan - Italy.

2007

Scholarly publications

Bakker, H. E., & van Doorn, F. (2007). Psychologists in Education in the Netherlands. In S. R. Jimerson, T. D. Oakland, & P. T. Farrell (Eds.), The Handbook of International School Psychology SAGE.

Other output

Bakker, H. E. (2007). Development of a Network of European Psychologists in the Educational System. Paper presented at Bijdrage Symposium European Congress of Psychology (juli 2007), Praag.
Bakker, H. E. (2007). Trining of school psychologists in the Netherlands. Paper presented at Bijdrage Symposium, Colloquium International School Psychology Association (Jul. 2007), Tampere, Finland.
Bakker, H. E. (2007). Network of European Psychologists in the Educational System: the role of ISPA. Paper presented at Symposium, Colloquium International School Psychology Association (Jul. 2007), Tampere, Finland.

2006

Scholarly publications

Bakker, H. E., & de Vroedt, B. (2006). Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften: Het Speciaal Onderwijs in Nederland. In M. Taal, & A. Dudink (Eds.), Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling Boom.

Other output

Bakker, H. E. (2006). Insights in Dutch School Psychology. Paper presented at Paper presented at Convention National Association of School Psychology (NASP), Anaheim.
Bakker, H. E. (2006). European developments in (School) Psychology. Paper presented at Schulpsychologie. Sektion Schulpsychologie Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, Keulen.
Bakker, H. E. (2006). School Psychology: a blueprint for training and practice III: international implications for school psychology. Paper presented at Symposium Colloquium International School Psychology Association, Hangzhou, China.

2004

Scholarly publications

Bakker, H. E. (2004). Training for school psychologists. In Paper presented at the International Scool Psychology Association, Exeter, July 2004.
Bakker, H. E. (2004). Challenges for school psychologists in Europe. In Keynote presentation at the International School Psychology Conference "Problems and Perspectives". Moscow, 16 December 2004

Other output

Bakker, H. E. (2004). De professionele identiteit en de rol van de psycholoog/orthopedagoog. Paper presented at Symposium Van Loket naar klas, Seminarium voor Orthopedagogiek.

2003

Scholarly publications

Koning, W., Bakker, H. E., Pameijer, N., van Beukering, T., & Pijnenburg, H. M. (2003). Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling en het REC: Een discussie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42(9), 393-395.

2002

Professional publications

Koning, W., Bakker, H. E., & Pijnenburg, H. M. (2002). Indicatiestelling en handelsgeichte diagnostiek binnen de REC's: gescheiden of functioneel geintergreerd? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 457-469.
Bakker, H. E., Koning, W., Pameijer, N., & Pijnenburg, H. P. (2002). Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek binnen het REC. Wegbereiders.

Other output

Bakker, H. E. (2002). Handelsgerichte diagnostiek in het kader van de REC-vorming.. Paper presented at Studiedag Landelijk Overleg Pedologisch Instituutsscholen, Utrecht.
Bakker, H. E. (2002). Indicatiestelling en handelsgerichte diagnostiek in cluster 4: het belang van een goede afstemming.. Paper presented at Symposium Ontwikkeling en Leren: psychiatrie op school., Rotterdam.
Bakker, H. E. (2002). Psychologie in het onderwijs: een Europese visie.. Paper presented at Lezing Sectie Basis/Speciaal Onderwijs NIP., Amsterdam.
Bakker, H. E. (2002). Psychologists in the Educational system: a European view.. Paper presented at Chair/Workshop Working Group EFPA. International School Psychology Association Colloquium, Nyborg, Denemarken.

2000

Professional publications

van Beukering, T., & Bakker, H. E. (2000). Handelingsgerichte diagnostiek in de Regionale Experticecentra: inhoud, ervaringen en perspectieven. Van Horen Zeggen, 41(3), 4-12.
Schulte Nordholt, N., & Bakker, H. E. (2000). Corruption and legitimacy. (Siswo publication ed.) SISWO.

1999

Professional publications

Bakker, H. E. (1999). Hoezo moeilijk ...? De leerlingpopulatie van een Amsterdamse ZMOK-school en de mogelijkheden van (jeugd)hulpverlening. (GPI-rapport ed.) Gemeentelijk Pedologisch Instituut.
Bakker, H. E. (1999). Educating children with behavior disorders - an integrated approach in a Dutch school for special education. In S. Sebre, M. Rascevska, & S. Miezite (Eds.), Identity and self-esteem. Interactions of students, teachers, family and society SIA Macibu apgads NT.