Drs. W.J.R. (Ruth) van der Leij

Drs. W.J.R. (Ruth) van der Leij

Lecturer
Inwendige Ziekten
+31 30 253 4389

Sinds haar afstuderen in 2007 is Ruth als eerstelijns dierenarts in de praktijk aan de slag gegaan. Maar de universitaire wereld bleef aantrekkelijk; naast haar klinische werk, was ze ook 1 dag per week werkzaam als medewerker binnen het Departement Dier, Wetenschap en Maatschappij. In 2009 werd besloten Bedrijfsdiergeneeskunde voor gezelschapsdieren (Shelter Medicine) binnen het Departement Gezelschapsdieren te halen. Ruth heeft zich ingezet om dit nieuwe veterinaire werkterrein verder te ontwikkelen. 

Shelter Medicine is de diergeneeskunde voor bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Dat kan bij fokkers en in pensions zijn, maar het betreft vooral dieren in dierenopvangcentra. Jaarlijks vangen ongeveer 115 dierenopvangcentra in Nederland duizenden honden, katten en andere dieren op. De veterinaire begeleiding van deze ‘koppelgehouden’ dieren vraagt een andere aanpak dan de behandeling van een individueel dier in honderdvoud.

Waarin zit dat verschil? Shelter Medicine legt vooral nadruk op preventie van ziekten. Ziektepreventie vereist een beoordeling van bijvoorbeeld de infectiedruk (welke ziekten en transmissieroutes, juist gebruik van quarantaine, isolatie en ziekenboeg), de effectiviteit van preventieve maatregelen (vaccingebruik in verschillende opvangsituaties, hygiëneprotocollen en werklijnen voor het personeel), de weerstand van dieren (stressvermindering door aanpassing huisvesting, snellere doorstroming van dieren, all in all out-systeem), met als einddoel: minder dieren in opvang en degenen die binnen komen gezond houden zodat ze sneller herplaatst kunnen worden.

De wereld van de dierenopvang is geen onbekende omgeving voor Ruth. Na haar afstuderen als bioloog in 1988 aan de Groningse universiteit, heeft ze 12 jaar in verschillende Nederlanse en Amerikaanse dierenbeschermingsorganisaties  gewerkt. De overstap naar het veterinaire werk voegde daar een uitdagende nieuwe wereld aan toe.

 

In 2013 ontving Ruth van der Leij de Moyra Stava-Morena prijs 2012 voor het initiëren en ontwikkelen van het vakgebied Shelter Medicine.