Prof. dr. Wil Pansters

Sjoerd Groenmangebouw
Padualaan 14
Kamer A1.14
3584 CH Utrecht

Prof. dr. Wil Pansters

Professor
Cultural Anthropology
+31 30 253 1894
w.g.pansters@uu.nl

Culturele Antropologie 1: Inleiding in de Culturele Antropologie

De cursus Culturele Antropologie 1: Inleiding in de Culturele Antropologie is de eerste in een reeks van inleidende cursussen van de bachelor Culturele Antropologie. De cursus maakt je vertrouwd met kernvraagstukken in de culturele antropologie, zoals de relaties tussen natuur en cultuur, man en vrouw, ras en etniciteit, economie en samenleving, cultuur en armoede, maar ook met antropologische methoden en de geschiedenis van het vakgebied. Aan deze vraagstukken en aandachtsvelden zal op levendige wijze inhoud worden gegeven met een handboek, een monografie over de Amerikaans-Mexicaanse grensstreek, en een klein aantal wetenschappelijke artikelen. Kernbegrippen uit het handboek zullen in verband worden gebracht met de overige literatuur om studenten op deze wijze een eerste inleiding in de culturele antropologie te geven. Als student ga je leren om (snel) door te dringen tot de structuur en kernideeën van een tekst. Tijdens maar ook na de studie is het belangrijk om de kernpunten van een complexe tekst te kunnen (samen)vatten. Daarom wordt in de werkgroepen van deze cursus in het bijzonder aandacht besteed aan het doorgronden en verwerken van wetenschappelijke teksten door middel van het beantwoorden van vragen over de etnografie The Land of the Open Graves. Living and Dying on the Migrant Trail (2015), waarover ook een academische samenvatting moet worden geschreven. Uiteraard wordt in hoor-en werkcolleges ook aandacht besteed aan de relevante hoofdstukken uit het handboek Cultural Anthropology Appreciating Cultural Diversity.

 

Politieke Antropologie: Macht, Politiek en de Staat

In deze cursus bestuderen we centrale thema’s, concepten en theorieën van de politieke antropologie die niet allen appelleren aan hedendaagse vraagstukken maar ook geworteld zijn in de theoretische geschiedenis van de discipline. De leidraad van de cursus wordt gevormd door de vraag hoe uiteenlopende samenlevingen machtsprocessen, besluitvorming en bestuur (governance) organiseren en legitimeren met betrekking tot de verdeling van (voor specifieke samenlevingen) wezenlijke hulpbronnen. Vier uitgangspunten vormen de hoekstenen van deze cursus. Ten eerste, de antropologische benadering van politiek, macht en bestuur analyseert deze verschijnselen altijd in relatie tot bredere maatschappelijke domeinen en processen (bv. economie, sociale identiteiten, religie). Ten tweede, politieke antropologie heeft aandacht voor zowel politieke systemen, regimes en instituties (machtsconstellaties, staten, bureaucratieën e.d.), als voor politiek actoren (en agency), leiderschap, en tegenbewegingen (verzet en conflict). Ten derde, de cursus verbindt actuele politieke verschijnselen, zoals neo-populisme, autoritair leiderschap en nieuw vormen van sociaal protest, met relevante klassieke antropologische begrippen en theorieën (zoals ideeën over rituelen, ‘Big Man’ en potlach). Ten vierde, de thematische oriëntatie van de cursus geeft ruimte voor een vergelijkend perspectief op uiteenlopende geografische en sociaal-politieke contexten. De regionale deskundigheid van de hoorcollegedocenten (Afrika en Latijns-Amerika) wordt aangevuld met referenties naar en lesmateriaal over andere delen van de wereld. 

 

Involved in the following study programme(s)