Prof. dr. W.A.J.M. (Wilmad) Kuiper

Professor
Physics Education
Mathematics Education
+31 30 253 4017
w.a.j.m.kuiper@uu.nl

Het onderzoek in het kader van de leerstoel richt zich op het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens over de kwaliteit (in termen van relevantie, bruikbaarheid en effectiviteit) van de voorgenomen inhoudelijke en didactische vernieuwing van de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Doel is om op basis van dergelijke gegevens (formatief) advies te leveren ter verbetering ervan of (summatieve) uitspraken te doen over de waarde ervan. Tot de bètavakken worden gerekend de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT (natuur, leven en technologie) en wiskunde A tot en met D.

Chair
Curriculumevaluatie met betrekking tot het bètaonderwijs