Publications

2022

Professional publications

Vleugel, J., & Philipsen, S., (2022). AB 2022/221, p. 217-225, 8 p.

2021

Scholarly publications

Philipsen, S., & Huisman, P. W. A. (2021). Perovy t. Rusland (EHRM, nr. 47429/09) – Geen recht op religievrije scholen. EHRC. https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/211135?skip_boomportal_auth=1
Philipsen, S., Stamhuis, E., & Jong de, M. (2021). Legal enclaves as a test environment for innovative products: Toward legally resilient experimentation policies. Regulation and Governance, 15(4), 1-15. https://doi.org/10.1111/rego.12375

2020

Scholarly publications

Philipsen, S., & Terpstra, G. T. (2020). Tussen algemeen belang en individuele vrijheid: straatintimidatie als vrije meningsuiting. In N. S. Efthymiou, P. W. A. Huisman, & L. van Kalken (Eds.), De vele facetten van het staatsrecht: Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange (pp. 289-309). Wolf Publishers.
Kulk, S., van Deursen, S., Boekema, I. M., Breemen, V. E., Heeger, S. E., Philipsen, S., Snijders, T., & Wouters, A. H. H. (2020). Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek. (Montaigne reeks). Boom Juridisch.
van Deursen, S., & Philipsen, S. (2020). Casestudy De rechtspraak. In S. Kulk, & S. van Deursen (Eds.), Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek (2947 ed., Vol. 2020, pp. 105-139). WODC.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414559/Van_Deursen_Philipsen_Casestudy_De_rechtspraak.pdf?sequence=1

Professional publications

Bleeker, T. R. (Author), & Philipsen, S. (Author). (2020). Klimaatstaken, mag dat?. Web publication/site, Montaigne blog. http://blog.montaignecentre.com/index.php/2415/klimaatstaken-mag-dat/

Popularising publications

Stamhuis, E. (Author), & Philipsen, S. (Author). (2020). SyRI: voor de overheid met een menselijk gezicht. Web publication/site https://blog.montaignecentre.com/nl/syri-voor-de-overheid-met-een-menselijk-gezicht/
Julicher, M. M. (Author), & Philipsen, S. (Author). (2020). REBO reflecteert: bellen met Manon Julicher en Stefan Philipsen. Digital or Visual Products
Julicher, M. M. (Author), & Philipsen, S. (Author). (2020). Hoe een ‘volwassen’ rechtsstaat zich hoort te gedragen in tijden van corona. Web publication/site, Nederland Rechtsstaat. https://www.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id294/09-04-2020/hoe-een-‘volwassen’-rechtsstaat-zich-hoort-te-gedragen-in-tijden-van-corona.html

2019

Scholarly publications

Philipsen, S., & Vleugel, A. (2019). Het algemeen belang als (redelijke) begrenzing van religieuze accommodatie. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 44(4), 434-447.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421773/3C_7771280B_2F_A_383D_78E_5C_0814E_D_5618_pdf.pdf?sequence=1
Philipsen, S. (2019). Het democratisch immuunsysteem: constitutionele toetsing en partijverboden als medicijn. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, (3), 133-145.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390967/387TvCR_Jrg10nr2_3.pdf?sequence=1
Philipsen, S., & Stamhuis, E. F. (2019). Een juridische bypass voor innovaties. RegelMaat, 34(3), 193-212. https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2019034003003
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390966/Een_juridische_bypass_voor_innovaties.pdf?sequence=1

Professional publications

Huisman, P. W. A. (Author), & Philipsen, S. (Author). (2019). Een rechtvaardige rekenrente is geen recht. Web publication/site https://www.scienceguide.nl/2019/05/rechtvaardige-rekenrente-is-geen-recht/
Philipsen, S. (Author). (2019). De vrijheid van onderwijs is het probleem niet. Web publication/site
Philipsen, S. (Author), & Themeli, E. (Author). (2019). Artificial intelligence in courts: A (legal) introduction to the Robot Judge. Web publication/site
Philipsen, S. (2019). Naschrift: De uitholling van het duale bestel nader bezien. School en Wet, 2019(4).
Philipsen, S. (2019). Loyaliteit aan de richting: kledingeisen en de aanstellingsvrijheid van het bijzonder onderwijs. School en Wet, 2019(1).
Philipsen, S. (2019). De vrijheid van wetenschap. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, (2).
Huisman, P. W. A., & Philipsen, S. (2019). EHRM 10 januari 2019. European Human Rights Cases.

2018

Scholarly publications

Philipsen, S. (2018). Meer ruimte voor nieuwe scholen? Tijdschrift voor religie, recht en beleid.
Huisman, P. W. A., Philipsen, S., & Vermeulen, B. P. (2018). Juridische aspecten van toetsing, beoordeling en examinering. SDU. https://nvor.nl/wp-content/uploads/2018/11/binnenwerk-NVOR-38.pdf

Professional publications

Philipsen, S. (2018). drie kanttekeningen bij het ex ante toezicht in Meer ruimte voor nieuwe scholen. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 30(4), 27-34.
Philipsen, S. (2018). De garantie van voldoende openbaar voortgezet onderwijs: Hoe krimp het duale bestel uitholt. School en Wet, 98(4).
Philipsen, S. (2018). Position paper t.b.v. hoorzitting Tweede Kamer over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04829