Dr. R.J.C.M. (Richard) Starmans

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer BBL-526
3584 CC Utrecht

Dr. R.J.C.M. (Richard) Starmans

Secretary to the Board
Algorithmic Data Analysis
+31 30 253 4083
r.j.c.m.starmans@uu.nl

Richard Starmans is managing director van The Netherlands Research School for Information and Knowledge Systems (SIKS) Tevens is hij als Associate Professor verbonden aan de Universiteit van Tilburg op het thema "Foundations of AI and Data Science".

Hij doet onderzoek en publiceert op het snijvlak van filosofie en exacte wetenschappen, meer in het bijzonder wiskundige statistiek en informatica. In het in 2016 verschenen "Handbook of Big Data" (Buelmann e.a., Chapman & Hall/CRC, New York, 2016)) schreef hij het hoofdstuk over de grondslagen van Data Science getiteld: "The Advent of Data Science - some considerations on the unreasonable effectiveness of data ". In 2018 verscheen onder meer het artikel "The Predicament of Truth: on Statistics, Causality, Physics and the Philosophy of Science in  "Targeted Learning in Data Science: Causal Inference for Complex Longitudinal Studies" (Mark J. Van der Laan e.a.),  Springer Series in Statistics, Springer. In 2020 verscheen onder meer zijn artikel "Prometheus unbound or Paradise regained: the concept of causality in the contemporary AI-data science debate"in the Journal of the French Statistical Society, 161(1), 4-41. 

Dit jaar verschijnt van hem het boek "Data Science; een historisch-filosofische terreinverkenning". Daarin komen naast de computationele en statistische aspecten van Big Data /Data Science ook de ethische en maatschappelijke implicaties ervan aan de orde.

Richard Starmans is onder meer lid van de redactie van STAtOR, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operations Research en van het Tweemaandelijks Nederlands-Vlaamse Filosofie Tijdschrift. Voor het laatste blad verzorgt hij sedert 2010 onder meer de rubriek Filosofie van Techniek en ICT en momenteel Wetenschap en Techniek. Ook is hij gast-hoofdredacteur van het themanummer Wetenschap en Geloof / Religie dat in 2022 verschijnt. 

Bij UU is hij sedert 2000 als lecturer betrokken bij vakken als Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden / Statistiek, Advanced Research Methods, Filosofie van de Informatica en Filosofie van de AI.