Profile

Dr. Paul Brusse is a regional and social economic historian. He has written several books and papers on rural and urban economic developments in the Netherlands between the 17th and 21st century.

Gegenereerd op 2018-08-21 04:08:57
All publications
  2018 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2018). De effecten van de Deltawerken en regionaal overheidsbeleid op de economische ontwikkeling van Zuidwest-Nederland. Modern Wereldwonder. Geschiedenis van de Deltawerken (pp. 260-298) (38 p.). Amsterdam: Boom.
Brusse, P.G. (30.05.2018). Property, power and participation in local administration in the Dutch delta in the early modern period. Continuity and Change, 33 (1), (pp. 59-87) (28 p.).
  2017 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2017). Res publica in de Republiek. Onderzoek naar participatie in het plaatselijke waterbeheer en in de dorpsbesturen in het Gelders rivierengebied, 1650-1795. Bijdragen en mededelingen Gelre, 2017, (pp. 91-121) (30 p.).
  2017 - Other output
  2015 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (05.03.2015) Invited speaker 60 jaar Deltawerken Utrecht (08.03.2016)
Brusse, P.G. (20.03.2015) Invited speaker EVOLUTIONS AND REVOLUTIONS IN WATER MANAGEMENT The Hague (19.03.2015 - 20.03.2015)
Brusse, P.G. (24.09.2015) Invited speaker Particpatiecultuur in waterschappen in de vroegmoderne periode Delft (24.09.2015)
Brusse, P.G. (29.10.2015) Organiser Van west naar oost, van stad naar platteland. Zwolle (29.10.2015)
  2015 - Popularising publications
Brusse, P.G. (16.10.2015) Invited speaker Bijeenkomst promovendi Tilburg Universiteit Tilburg (16.10.2015) Het Wonder van Brabant. Economische ontwikkeling Noord-Brabant vanaf 1650
Brusse, P.G. (09.11.2015) Participant startbijeenkomst geschiedenis pensioenstelsel in Nederland Utrecht (09.11.2015) De rol van de particuliere verzekeraar in ons pensioenstelsel tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen 1880-2010
  2014 - Scholarly publications
Brusse, Paul (2014). De ontwikkeling van een regio. In Paul Brusse & Jan Zwemer (Eds.), Geschiedenis van Zeeland 1850-2000 (pp. 319-329) (11 p.). Utrecht/Zwolle: Wbooks.
Brusse, Paul & Zwemer, J (2014). Geschiedenis van Zeeland. Utrecht/Zwolle: Wbooks.
Brusse, P.G. (01.11.2014) Organiser Rural pluralities in a globalizing world. Histories from the countryside since the 1930s Wageningen (01.11.2014) Dutch Society of Agricultural History/Posthumus Intitute
Brusse, Paul (2014). Van achterstand naar voorsprong? De economische positie van Noord-Brabant in Nederland 1650-2010. Het Nieuwste Brabant (pp. 55-85) (31 p.). Lecturis Publishers.
  2013 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2013). Bevolking en sociale verhoudingen. In Paul Brusse & Jeanine Dekker (Eds.), Geschiedenis van Zeeland Deel III 1700-1850 (pp. 117-168) (52 p.). Zwolle: W Books.
Brusse, P.G. (2013). Economie. In Paul Brusse & Jeanine Dekker (Eds.), Geschiedenis van Zeeland Deel III 1700-1850 (pp. 49-116) (68 p.). 2013: Wbooks.
Brusse, P.G. & Mijnhardt, W.W. (2013). Geschiedenis van Zeeland Deel II 1550-1700. (340 p.). Zwolle: Wbooks.
Brusse, P.G. & Dekker, Jeanine (2013). Geschiedenis van Zeeland Deel III 1700-1850. (352 p.). Zwolle: Wbooks.
Brusse, P.G. (2013). Land en water. In Paul Brusse, Jeanine Dekker & Arno Neele (Eds.), Geschiedenis van Zeeland (pp. 15-48) (34 p.). Zwolle: Wbooks.
  2012 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2012). Inleiding Geschiedenis van Zeeland. In Paul Brusse & Peter Henderikx (Eds.), Geschiedenis van Zeeland Deel I Prehistorie -1500 (pp. 10-19) (10 p.). Zwolle: Wbooks.
Brusse, P.G. & Mijnhardt, W.W. (2012). Towards a new template for Dutch History. Virtus. Yearbook of the History of the Nobility, (pp. 173-180) (8 p.).
  2012 - Professional publications
Brusse, P.G. & Henderikx, Peter (2012). Geschiedenis van Zeeland. Deel I Prehistorie-1500. (388 p.). Zwolle: Wbooks.
Brusse, P.G. (2012). Periferie of centrum of iets daartussenin. In Tobias van Gent & Peter Ippel (Eds.), Zeeland en de wijde wereld Liber Amicorum voor Willem van den Broeke (pp. 11-27) (17 p.). Middelburg: Roosevelt Academy Middelburg.
  2012 - Popularising publications
Brusse, Paul (2012). Hoog tijd voor een nieuwe Geschiedenis van Overijssel. Mijn Stad Mijn Dorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 4, (pp. 22-27).
  2011 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2011). Geschiedenis van Overijssel. Een projectvoorstel. Unknown Publisher.
Brusse, P.G. (2011). Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland. Zeeland 1750-1850. (247 p.). Zwolle/Utrecht: Wbooks.
Brusse, P.G., Boschma, R.A. & Stam, E. (2011). Het economische wonder van Noord-Brabant. Unknown Publisher.
Brusse, P.G. & Mijnhardt, W.W. (2011). Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance between city and countryside. (115 p.). Zwolle/Utrecht: Wbooks.
  2010 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (13.09.2010) Invited speaker Rural History Congress, Brighton (13.01.2010)
Brusse, P.G. (26.11.2010) Organiser Seminar Geschiedenis van Zeeland (26.01.2010) Title: Seminar Geschiedenis van Zeeland
Brusse, P.G., Schuurman, A., Molle, l & Vanhaute, E. (2010). The Low Countries. In B.J.P. van Bavel & R.W Hoyle (Eds.), Rural Economy and Society in North-western Europe, 500-2000. Social Relations. Property and Power (pp. 199--226) (1 p.). 2011: Brepols.
  2009 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2009). (Bookreview) Boeren in Nederland. geschiedenis van de landbouw 1500-2000. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, (pp. 469-471) (3 p.).
Brusse, P.G. (26.06.2009) Organiser Contested Countryside Wageningen (26.01.2009) Title: Co-coördinator
Brusse, P.G. (2009). Daan van der Have 1859-1913. In J. Visser (Eds.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg, Zeeland (pp. 371-376) (6 p.). Walburg Pers.
Brusse, P.G. (2009). De demografische instorting van Middelburg, Vlissingen en Zierikzee in de achttiende en negentiende eeuw. Een ramp of niet?. Jaarboek van het sociaal historisch centrum voor Limburg
Brusse, P.G. (27.11.2009) Organiser De Intergrale geschiedschrijving van Zeeland (27.01.2009) Title: Coördinator
Brusse, P.G. (2009) Organiser Geschiedenis van Zeeland Middelburg (01.01.2009) Title: Geschiedenis van Zeeland
Brusse, P.G. (2009). Jan Asselsbergs 1879-1962. In j. Visser (Eds.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg, Zeeland. (pp. 42-48) (7 p.). Walburg Pers.
Brusse, P.G. (2009) Organiser Projectleider van OGC UU Project "Geschiedenis van Zeeland" (01.01.2009) Title: Projectleider van OGC UU Project "Geschiedenis van Zeeland"
Brusse, P.G. (2009). Raiffeisen in the Netherlands: The Rise of Dutch Credit Cooperatives. Regional Rural Economy and Financial Infrastructure, 1878-1950. Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 57 (2), (pp. 83-96) (14 p.).
  2009 - Professional publications
Brusse, P.G. (2009). De provinciegeschiedenis: het hoogst haalbare in de regionale historische wetenschap in Nederland. Historisch Jaarboek Groningen (pp. 122-128) (7 p.). Groningen: Stad en Lande.
Brusse, P.G. (2009). Economische en sociale ontwikkelingen 1890-1975. In I Jacobs (Eds.), Bruit van d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort (pp. 570-623) (54 p.). Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. (2009). Economische en sociale ontwikkelingen in de 19e eeuw. In I Jacobs (Eds.), Bruit van d'Eem (pp. 382-420) (39 p.). Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. (2009). Een matrix voor de geschiedenis van Zeeland. Utrecht: www.geschiedenisvanzeeland.nl.
Brusse, P.G. (2009). Inleiding op de 19e eeuw. In I. Jacobs (Eds.), Bruit van d' Eem. Geschiedenis van Amersfoort (deel I) (pp. 362-368) (7 p.). Utrecht362: Matrijs.
Brusse, P.G. (2009). Stad en bevolking 1890-1975. In I Jacobs (Eds.), Bruit van d'Eem (deel II) (pp. 556-569) (14 p.). Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. (2009). Stad en Bevolking in de 19e eeuw. In I Jacobs (Eds.), Bruit aan d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort (deel I) (pp. 369-381) (13 p.). utrecht: Matrijs.
  2009 - Popularising publications
Brusse, P.G. (27.11.2009) Invited speaker De integrale geschiedschrijving van Zeeland (Middelburg) (27.01.2009) De integrale geschiedenis van Zeeland. Een nieuw model voor regionale geschiedschrijving
Brusse, P.G. (26.06.2009) Invited speaker Contested countryside (Wageningen) (26.01.2009) The connection between rural rise and urban decline in Zeeland 1750-1850
  2009 - Other output
Brusse, P.G. (2009). Geschiedenis van zeeland.
  2008 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (16.10.2008) Invited speaker Congres voor beleidsmakers, georganiseerd door Sociaal Historisch Centrum Limburg Maastricht (16.01.2008)
Brusse, P.G. (2008). De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850. Utrecht: Matrijs.
  2008 - Popularising publications
Brusse, P.G. (25.11.2008) Invited speaker Presentatie van het project Geschiedenis van Zeeland (Middelburg) (25.01.2008) De ijkpunten in de Zeeuwse geschiedenis. Het belang van regionale geschiedschrijving
Brusse, P.G. (11.04.2008) Invited speaker Over landbouworganisaties en cooperaties. De nieuwe organisatie van het Nederlandse platteland (Wageningen) (11.01.2008) Opkomst cooperatieve kredietwezen in Nederland 1870-1950
  2008 - Other output
Brusse, P.G. (2008). Flehite, Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken.
  2007 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2007) Editorial board member Flehite. (Journal)
Brusse, P.G. (2007). Het plotselinge verval van Middelburg. Archief Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (pp. 55-72) (18 p.).
  2006 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2006) Editorial board member Flehite. (Journal)
Brusse, P.G. (2006). Geschiedenis van Amersfoort. Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. (2006) Organiser Provinciale geschiedschrijving Zeeland (01.01.2006) Title: projectleider
  2006 - Popularising publications
Brusse, P.G. (2006). Boeren als veilingmeesters. De opkomst van groente- en fruitveilingen in het rivierengebied. In Dolly Verhoeven (Eds.), Gelderland 1900-2000 (pp. 41-44) (4 p.). Zwolle: Waanders.
Brusse, P.G. (2006). De Boerenleenbank als opvoeder. De opkomst van de cooperatieve kredietverlening. In Dolly Verhoeven (Eds.), Gelderland 1900-2000 (pp. 141-145) (5 p.). Zwolle: Waanders.
Brusse, P.G. (2006). Het ontstaan van de melkzee. In Dolly Verhoeven (Eds.), Gelderland 1900-2000 (pp. 464-469) (6 p.). Zwolle: Waanders.
Brusse, P.G. (03.11.2006) Invited speaker symposium desurbanisatie Zeeland (Middelburg) (03.01.2006) Het plotselinge verval van Middelburg
  2005 - Scholarly publications
van den Broeke, W. & Brusse, P.G. (2005). De economische geschiedenis van Zeeland 1800-2000 Provincie in de periferie. Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. & van den Broeke, W. (2005). Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland. Utrecht: Matrijs.
  2004 - Scholarly publications
van den Broeke, W. & Brusse, P.G. (2004). De betekenis van de visserij voor de Zeeuwse economie in de periode 1795-1849: "niets dan vel en graat"?. NETwerk Jaarboek Visserijmuseum, 15, (pp. 59-69) (11 p.).
  2003 - Popularising publications
Brusse, P.G. (17.10.2003) Invited speaker Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg) (17.01.2003) De economische geschiedenis van Zeeland 1850-1900
Brusse, P.G. (20.02.2003) Invited speaker Historische Kring West-Betuwe (Haaften) (20.01.2003) Economische en sociale geschiedenis van het westelijk Gelders rivierengebied 1850-2000
  2002 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2002). Credit cooperatives in the Dutch delta. The history of credit cooperatives in the rive clay area in the Netherlands in the first half of the 19th century. www.econ.yale.edu/econhist/IEHAcongress/CongressPapers.html Economic History Congress XIII.
Brusse, P.G. (2002). De agrarische geschiedenis in het Gelders rivierengebied. Tussen eenheid en verscheidenheid, tussen Betuwe en Bommelerwaard 1650-1850. Tussen de Voorn en Loevestein, 38 (116), (pp. 1-15) (15 p.).
Brusse, P.G. (26.07.2002) Invited speaker Economic History Congress XIII of the International Economic History Association Buenos Aires (26.01.2002)
Brusse, P.G. (2002). Frederik Louis Willem baron van Brakell van den Eng, 1788-1865, herenboer en landbouwdeskundige. In C.A.M. Gietman, R.M. Kemperink, J.A.E. Kuys, E. Pelzers & P.W. van Wissing (Eds.), Biografisch Woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis (pp. 31-34) (4 p.). Hilversum: Verloren.
Brusse, P.G. (2002). Land productivity and agro-systems in the North Sea area (Middle Ages-20th century). Elements for comparison (Corn =Comparative rural history of the Norh Sea area vol. 2). Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 28, (pp. 247-250) (4 p.).
  2002 - Professional publications
Brusse, P.G. (2002). Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land 1850-2000. (256 p.). Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. (2002). Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis. Gelders Erfgoed, (pp. 18-19) (2 p.).
Brusse, P.G. (2002). Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970. Flehite., (pp. 151-156) (6 p.).
  2001 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (2001). Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750). Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 116, (pp. 506-508) (3 p.).
Brusse, P.G., Cruyungen, P. & Rommes, R.N.J. (2001). Tien eeuwen Maartensdijk. Een landelijke gemeenten in Midden-Nederland. (108 p.). Utrecht: Matrijs.
Brusse, P.G. (2001). Van Baerne tot Baarn. Flehite., 2, (pp. 150-152) (3 p.).
  2001 - Popularising publications
Brusse, P.G. (01.11.2001) Invited speaker Corn meating on Institutions of Land-ownership (Reading University Rural History Centre England) (01.01.2001) Rent relations in the Dutch region of Over-Betuwe
  1999 - Scholarly publications
Brusse, P.G. (1999). Moeite met de markt. Vijf marktwerkingsprojecten onder de loep. (273 p.). Breukelen: Nyfer.
Brusse, P.G. (1999). Overleven door Ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850. (563 p.). Arnhem: Vereniging Gelre.
  1999 - Professional publications
Brusse, P.G. (1999). Standhouden door verandering. De Limburgse land-en tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen 1896-1996. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, (pp. 301-303) (3 p.).
  1999 - Popularising publications
Brusse, P.G. (27.01.1999) Invited speaker Historische Kring Gendt (Gendt) (27.01.1999) De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850
Brusse, P.G. (04.06.1999) Invited speaker Studiedag met excursie over de economische en sociale geschiedenis van het Gelders rivierengebied voor Vereniging voor Landsbouwgeschiedenis en de studiekring van de Koninklijke Landbouwkundige Ver. (Geldermalsen) (04.01.1999) De Over-Betuwe modern en marktgericht
Brusse, P.G. (26.04.1999) Invited speaker Historische Vereniging Elst (Elst) (26.01.1999) Gebruik van verpondingskohieren bij historisch onderzoek
Brusse, P.G. (14.09.1999) Invited speaker Geneologische Vereniging, afdeling Tiel (Tiel) (14.01.1999) Pacht, pachters en continuiteit op boerenbedrijven in Gelders rivierengebied 1650-1850
  0 - Other output
Brusse, P.G. 2014 Recipient Zeeuwse Boekenprijs 2014 Stichting Zeeuwse Boekenprijs

Paul Brusse, Gevallen stad. Stedelijke netwerken en het platteland. Zeeland 1750-1850. Waanders/Utrecht Universiteit, 2011

Paul Brusse en Wijnand W. Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance between city and countryside. Waanders/Utrecht Universiteit, 2011

^ top
Gegenereerd op 2018-08-21 04:08:58
Project:
Investment behaviour, political change and economic growth in the Netherlands, 1780-1920.
01.09.2017 to 01.09.2020
General project description 

Industrialization and modern economic growth came comparatively late to the Netherlands. Unlike the political elites of the frontrunners England and Belgium, who pushed for change, those in the Netherlands were supposedly content with the status quo. We explore to what extent this was true by reconstructing the composition of the wealth holdings at death of the Dutch political elite between 1780 and 1920. We analyze the financial results of these investments and we perform an in-depth analysis of investment in agriculture, a sector which changed dramatically during the century under consideration, first through elites resuming active management of their landed estates, then through outside competition forcing change and the adoption of new cultivation methods. The project breaks new ground in two ways. It lays bare the connections between the economic, political, social, and cultural behaviour of Dutch political elites between 1780 and 1920, and it takes the research methodology of Piketty et al. one step further, by determining how the size and composition of the political elite’s wealth holdings influenced their political decisions.

Role Co-promotor & Researcher Funding
NWO grant
Project members UU
External project members:
  • Joost Jonker
  • Piet van Cruyningen

Completed projects

Project:
De Deltawerken, het regionale beleid, de landbouwpolitiek en de economische ontwikkeling in Zuidwest-Nederland vanaf circa 1950. De effecten van overheidsinvesteringen op de regionale economie. 09.12.2014 to 15.06.2017
General project description

Dit deeltijd onderzoek gaat onder meer over de effecten van de Deltawerken op de regionale economie. Wat waren de gevolgen voor de regionale bedrijvigheid op lange termijn nadat deze enorme waterkeringen, die samen een kleine 5 miljard euro (huidig prijspeil) gekost hebben, gereed waren? Welke baten stonden hier tegenover? Wat leverden de Deltawerken economisch gezien voor Zuidwest-Nederland op? Anders gezegd: welk profijt had dit gebied van deze enorme overheidsinvestering? Wie deze vraag stelt, moet echter ook de effecten van andere investeringen van rijkswege in de regio in ogenschouw nemen, omdat die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het onderzoek maakt deel uit van het Project 60 jaar Deltawerken, waaraan ook andere onderzoekers werken, die zich met andere onderwerpen bezighouden

 
Role Researcher Funding
External funding: Rijkswaterstaat
Project members UU
Project:
Negotiating the Dutch pension system 1945-2000 02.11.2015 to 15.06.2017
General project description

Iedereen kent het begrip poldermodel. Het duidt een naoorlogse institutionele structuur aan die typisch voor Nederland zou zijn en die gekenmerkt wordt door een geest van vreedzaam overleg gericht op consensus. Hoofdolspelers daarbij zijn de sociale partners en de overheid. Een geroemd resultaat is het ‘Akkoord van Wassenaar’, maar het overlegmodel heeft ook veel kritiek ontvangen. Een belangrijk onderwerp van overleg was het pensioenstelsel. Dit project betreft een onderzoek naar het debat tussen sociale partners en de overheid en de effecten daarvan voor de ontwikkeling en de werking van dat stelsel. Het onderzoek wijst uit dat het debat soms moeizaam verliep, dat er geen consensus werd bereikt en dat het de ontwikkelingen vertraagde. Toch heeft Nederland nu een van de beste pensioenstelsels ter wereld….

 
Role Researcher Funding
External funding: Netspar
Project members UU
Project:
In Search of the Poldermodel. Participation and Representation in Dutch Water Boards in the Pre-Democratic Era 01.09.2011 to 01.09.2015
General project description

Is it true - as is often assumed -  that the Dutch 'poldermodel' of consensual politics had its origins in the medieval models of water management? Has the necessity of intensive collaboration to combat the dangers of sea and river flooding in these low-lying and wet parts created a political culture of participation, consensus and compromise? This project seeks to investigate the governance of water management institutions before the emergence of modern democracy. It is set within the wider debate about the contribution of pre-modern corporate institutions in the creation of prosperous societies. The project uses Dutch polders as laboratories to see if and how participation and representation improved the quality of water management. The Dutch epxerience is compared to those in adjacent regions, such as Flanders and Northern Germany.
The project is a collaboration between Utrecht University, the Huygens ING Institute and the Free University in Amsterdam.

 
Role Researcher Funding
NWO grant
Project members UU
External project members:
  • •Dr. P.J. van Cruyningen (HuygensING); •Prof.dr. P.J.E.M. van Dam (Vrije Universiteit)
Project:
Geschiedenis van de provincie Zeeland. 01.08.2008 to 01.08.2014
General project description

Dit project behelst een vierdelige beschrijving (ca. 1400 pp) van de geschiedenis van Zeeland van prehistorie tot nu. Dat is gebeurd volgens een geheel nieuw en origineel concept: de Matrix van de Geschiedenis van Zeeland (zie publicaties). Die matrix wordt gevormd door zes thema's en zes invalshoeken, die de vier delen samenhang en wetenschappelijke diepgang geven, terwijl met de matrix ook de toegankelijkheid van de boeken, die bestemd zijn voor een breed publiek, is vergroot. Er hebben ongeveer twintig auteurs aan dit project meegewerkt. 

 
Role Project Leader Funding
External funding
Project members UU
Project:
Economic History of the Dutch province of Noord-Brabant 1650-2010 01.11.2012 to 01.05.2014
General project description

Betreft een deeltijd onderzoek naar de economische geschiedenis van provincie Noord-Brabant vanaf de vroegmoderne tijd, toen deze provincie nog Generaliteitsland was en in feite bezet gebied, tot 2010, toen Noord-Brabant al ruim twee eeuwen een belangrijke provincie van Nederland was. Het onderzoek heeft geresulteerd in een artikel, waarin een nieuwe visie wordt gepresenteerd op de economische ontwikkeling van de provincie. Het onderzoek is gedaan in het kader van het project Het Nieuwste Brabant, een initiatief van prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie.

 
Role Researcher Funding
External funding
Project members UU
Project:
The balance between city and countryside: Disurbanisation and the rise of an agrarian society: Zeeland 1700-1860 01.12.2005 to 01.12.2010
General project description

How did the Netherlands change when its cities began to decline in the eighteenth century? That is the central question addressed in this project, that started by focusing on the province of Zeeland, analyzing the de-urbanization process from three perspectives: economic, political and cultural. The project has resulted in three books about these three themes and a synthese presenting a new de-urbanization model and a new vision on Dutch history emphasizing the rural face of the Dutch past in the formative period around 1800.

 
Role Project Leader & Researcher Funding
NWO grant
Project members UU
Project:
De dynamische regio. Economie, overheid en ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850. 01.01.2005 to 31.12.2008
General project description
 
Role Researcher Funding
External funding
Project members UU
Project:
Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland 1800- 2000. 01.01.2001 to 31.12.2005
General project description
 
Role Researcher Funding
External funding
Project members UU
Gegenereerd op 2018-08-21 04:08:59
Full name
dr. P.G. Brusse Contact details
Drift 6

Drift 6
Room 2.17A
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6815

Bezoekadres / visiting address: Drift 4-6, 3512 BS Utrecht

 

Telefoonnummer / phone no:    030-253 5748  

Gegenereerd op 2018-08-21 04:08:59
Last updated 25.06.2018