Dr. Pieter Huistra

Researcher
Cultural History
Assistant Professor
Cultural History
+31 30 253 1731
p.a.huistra@uu.nl

Publications

2023

Scholarly publications

Huistra, P. (2023). De snor van Kernkamp: De ontwikkeling van gezichtsbeharing in de Nederlandse geschiedbeoefening. In M. Huisman, J. Koch, & D. van Miert (Eds.), Tastend door de tijd: Een greep uit vier eeuwen Utrechtse wetenschapsgeschiedenis (pp. 44-45). Uitgeverij Matrijs.

2022

Scholarly publications

Huistra, P., & Huijnen, P. (2022, Jun 30). On the use of replications in history: A white paper. Utrecht University. https://doi.org/10.5281/zenodo.7037401
Huistra, P. A., & Paul, H. (2022). Systemic explanations of scientific misconduct: provoked by spectacular cases of norm violation? Journal of Academic Ethics, 20, 51-65. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10805-020-09389-8

2021

Scholarly publications

Huistra, P. (2021). De grenzen van de multiperspectiviteit. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 134(1), 143-144. https://doi.org/10.5117/TVG2021.1.012.HUIS
Huistra, P., & Mellink, B. (2021). Behoud de Bijdragen, vernieuw de vorm. BMGN - The Low Countries Historical Review, 136(2), 6-22. https://doi.org/10.51769/bmgn-lchr.9775
Wils, K., & Huistra, P. (2021). Scholarly persona formation and cultural ambassadorship: Female graduate students travelling between Belgium and the United States. In K. Niskanen, & M. J. Barany (Eds.), Gender, embodiment, and the history of the scholarly persona. Incarnations and contestations (pp. 83-111). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49606-7_4

Professional publications

2019

Scholarly publications

Jacobs, N., & Huistra, P. A. (2019). Funding bodies and late modern science. International Journal for History, Culture and Modernity, 7, 887-898. https://doi.org/10.18352/hcm.584
Huistra, P. A. (2019). Recensie: Remieg Aerts, Klaas van Berkel en Babette Hellemans (eds.), Alles is cultuur. Vensters op moderne cultuurgeschiedenis. BMGN - The Low Countries Historical Review, 134(2). https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10732
Huistra, P. A. (2019). Bouwmeesters, zedenmeesters. Geschiedbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870. Uitgeverij Vantilt.

Popularising publications

Huistra, P. A. (2019). De zwaarste wedstrijd aller tijden. Geschiedenis Magazine, 54(3), 46-49.
Huistra, P. A. (2019). Was het in Haarlem, Mainz of Brugge? Strijd over de uitvinding van de boekdrukkunst. Geschiedenis Magazine, (2), 32-36.

2017

Scholarly publications

Huistra, P. A. (2017). Recensie van: W. Boyd Rayward (ed.), Information Beyond Borders. International and Cultural Exchange in the Belle Epoque. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps-en Universiteitsgeschiedenis, 10(1), 53-55. https://www.gewina-studium.nl/articles/10.18352/studium.10145/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/358981/huistra.pdf?sequence=1
Huistra, P. A., & Deblon, V. (2017). Het geheim van de anatoom. Adolphe Burggraeve en de ontwikkeling van de Belgische anatomie in de negentiende eeuw. Studium (Rotterdam, Netherlands), 9(4), 202-216. https://doi.org/10.18352/studium.10138

2016

Scholarly publications

Creyghton, C. M. H. G., Huistra, P. A., Paul, H., & Keymeulen, S. (2016). Virtue Language in Historical Scholarship: The Cases of Georg Waitz, Gabriel Monod, and Henri Pirenne. History of European Ideas, 42(7), 924-936. https://doi.org/https://doi-org.proxy.library.uu.nl/10.1080/01916599.2016.1161536
Huistra, P. A., & Wils, K. (2016). The Exchange Program of the Belgian American Educational Foundation 1920-1940: An Institutional Perspective on Persona Formation (1920-1940). BMGN - The Low Countries Historical Review, 131(4), 112-134. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10267
Huistra, P. A., & Claes, T. (2016). ‘Il importe d’établir une distinction entre la dissection et l’autopsie’. Lijken en medische disciplinevorming in laatnegentiende-eeuws België. BMGN - The Low Countries Historical Review, 131(3), 26-53. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10225
Huistra, P. A., Creyghton, C., Keymeulen, S., & Paul, H. (2016). Virtue language in historical scholarship: the cases of Georg Waitz, Gabriel Monod and Henri Pirenne. History of European Ideas, 42(7), 924-936. https://doi.org/10.1080/01916599.2016.1161536

Popularising publications

Huistra, P. A. (Author). (2016). Hebben Amerikanen een ziel?. Web publication/site http://cultuurgeschiedenis.be/een-natie-van-zielloze-automaten/

2015

Scholarly publications

Huistra, P. A. (2015). Reproducers Anonymous: Copyists in Nineteenth–Century Historiography. Storia della storiografia, 68(2), 107-120. https://doi.org/10.1400/240643

2014

Scholarly publications

Huistra, P. A. (2014). Political Values in a European Museum. Journal of Contemporary European Research, 10(1), 124-136.
Huistra, P. A. (2014). Anatomie in België in de lange negentiende eeuw (1780-1930). Mededelingenblad Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 13-17.

Professional publications

Huistra, P. A. (2014). Een ziektegeschiedenis zonder anamneses. Historiezucht van Marita Mathijsen. Ons erfdeel, 173-174.
Huistra, P. A. (2014). Scalpel, schop en camera. Anatomie als medische discipline in de negentiende eeuw. In Vesalius. Het lichaam in woord en beeld Davidsfonds.

Other output

Huistra, P. A. (Author). (2014). De eerste vrouw in Leuven. Web publication/site http://cultuurgeschiedenis.be/de-eerste-vrouw-in-leuven/
Huistra, P. A. (Author). (2014). Bedienden van het geschiedbedrijf. Web publication/site http://cultuurgeschiedenis.be/bedienden-geschiedbedrijf/
Huistra, P. A. (Author). (2014). Archiefstukken als toiletpapier. Web publication/site http://cultuurgeschiedenis.be/archiefstukken-als-toiletpapier/

2013

Scholarly publications

Huistra, P., Paul, H., & Tollebeek, J. (Eds.) (2013). Historians in the archive: Changing historiographical practices in the nineteenth century. History of the Human Sciences.
Huistra, P. (2013). Het verleden verzameld in anderhalve reeks. De Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde als “hoofdzakelijke standmeter” van de Nederlandse geschiedbeoefening (1835-1868). Revue belge de philologie et d'histoire, 91(2), 359-385.
Huistra, P. (2013). The trial of Henry of Brederode: Historians, sources and location under discussion in 19(th) -century historiography. History of the Human Sciences, 26(4), 50-66. https://doi.org/10.1177/0952695113500290
Huistra, P., Paul, H., & Tollebeek, J. (2013). Historians in the archive: An introduction. History of the Human Sciences, 26(4), 3-7. https://doi.org/10.1177/0952695113500293

2012

Scholarly publications

Huistra, P. A. (2012). The documents of Feith. The centralization of the archive in nineteenth-century historiography. In The making of the humanities II: From early modern to modern disciplines (pp. 357-375). Amsterdam University Press.

Professional publications

Huistra, P. A. (2012). In de steigers. Het Huis voor Europese Geschiedenis. Internationale Spectator, 313-316.

2011

Scholarly publications

Huistra, P. A. (2011). Feithelijkheden. Groninger geschiedbeoefening, archivarissen en hun archiefstukken in de volle 19e eeuw. In Historisch Jaarboek Groningen 2011 (pp. 52-67)

2010

Scholarly publications

Huistra, P. A. (2010). “Historisch leven.” Over de onvrede van Theodoor Jorissen. Leidschrift, 125-144.
Huistra, P. A. (2010). Hollander worden. Historisch Tijdschrift Holland, 256-257.

2009

Scholarly publications

Huistra, P. (2009). Filologie, geschiedenis, archief. R.C. Bakhuizen van den Brink en de moderne geschiedwetenschap. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 122(3), 334-+.

Popularising publications

Huistra, P. A. (2009). Identiteit en Nederlandse geschiedenis’. Ons erfdeel, 388-391.

2007

Popularising publications

Huistra, P. A. (2007). Theun de Vries en de CPN, een lastige geschiedenis. De Moanne. Algemien-kultureel opinybled, 49-55.