Chair
Financial History
Date of appointment 01.02.2014
Inaugural lecture date 19.02.2015
Profile

De tekst van mijn oratie is nu online beschikbaar.

Strategic themes / Focus areas
Involved in the following study programme(s)
History (RMA)
Scientific expertise
Golden Age
Dutch East India Company (VOC)
trade history
Gegenereerd op 2018-06-23 12:26:44
All publications
  2018
Gelderblom, O.C. & Trivellato, Francesca (12.02.2018). The Business History of the Preindustrial World: Towards a Comparative Historical Analysis. Businesss History, (pp. 1-35) (35 p.).
  2017
Dari-Mattiacci, Giuseppe, Gelderblom, O.C., Jonker, J.P.B. & Perotti, Enrico (24.03.2017). The Emergence of the Corporate Form. The Journal of Law, Economics, and Organization, 33 (2), (pp. 193-236) (44 p.).
  2016
Gelderblom, O.C., Jonker, Joost & Kool, C.J.M. (01.11.2016). Direct finance in the Dutch Golden Age. Economic history review, 69 (4), (pp. 1178-1198) (21 p.).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (31.03.2016). Financiële zelfredzaamheid in Nederland sinds 1750. Economisch Statistische Berichten, 101 (4731), (pp. 244-247) (4 p.).
  2015
Gelderblom, O.C. (2015). Waar hebben we de financiële sector eigenlijk voor nodig?. TPEdigitaal, 9 (1), (pp. 34-49) (16 p.).
  2014
Gelderblom, O.C. (2014). Book Review: Sheilagh Ogilvie, Institutions and European Trade. Merchants Guilds, 1000-1800. Businesss History, 56 (6), (pp. 1026-1028).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2014). Early Capitalism in the Low Countries. In L. Neal & J. Williamson (Eds.), The Cambridge History of Capitalism (pp. 314-356) (43 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Deneweth, Heidi, Gelderblom, Oscar & Jonker, Joost (01.03.2014). Microfinance and the Decline of Poverty: Evidence from the Nineteenth-Century Netherlands. Journal of Economic Development, 39 (1), (pp. 79-110) (32 p.).
Gelderblom, Oscar (2014). Thinking about Cities of Commerce. A Rejoinder. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 11 (4), (pp. 119-131) (13 p.).
  2013
Gelderblom, O.C. (2013). Cities of Commerce. The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250-1650. (293 p.). Princeton: Princeton University Press.
Jonker, J.P.B. & Gelderblom, O.C. (2013). Mirroring different follies, the character of the 1720 speculation in the Dutch Republic. In w.n. Goetzmann, k.g. Rouwenhorst, c. Labio & t. Young (Eds.), “The Great Mirror of Folly": Finance, Culture, and the Crash of 1720 (pp. 121-140) (20 p.). New Haven: Yale University Press.
Gelderblom, O.C., Jong, de, A. & Jonker, J.P.B. (2013). The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602-1623. Journal of Economic History, 73 (4), (pp. 1050-1076) (26 p.).
  2012
Gelderblom, O.C. (2012). Ekkehard Westermann en Markus A. Denzel, Das Kaufmannsnotizbuch des Matthäus Schwarz aus Augsburg von 1548. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 125, (pp. 439-440) (2 p.).
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2012). Low Countries Finance, 1348–1700. In D.W. Arner (Eds.), Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure (pp. 175-183) (9 p.). Elsevier.
Gelderblom, O.C. (2012). Menno Witteveen, Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127, (pp. 50-52) (3 p.).
Schalk, R., Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2012). Schipperen op de Aziatische vaart. De financiering van de VOC kamer Enkhuizen, 1602-1622. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127 (4), (pp. 3-27) (25 p.).
Gelderblom, O.C. & Heijden, van der, M.P.C. (2012). Trends en perspectieven in internationale tijdschriften op sociaaleconomisch historisch gebied (2010 en 2011). Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 9, (pp. 101-123) (23 p.).
  2011
Gelderblom, O.C., Jonker, J.P.B. & de Jong, Abe (2011). An Admiralty for Asia. Isaac le Maire and conflicting conceptions about the corporate governance of the VOC. The Origins Of Shareholder Advocacy (pp. 29-60) (32 p.). New York: Palgrave Macmillan.
Gelderblom, O.C. (2011). Entrepreneurs in the Dutch Golden Age. In W Baumol, D. Landes & J. Mokyr (Eds.), The Invention of Enterprise. Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times (pp. 156-182) (27 p.). Princeton: Princeton UP.
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2011). Public Finance and Economic Growth. The Case of Holland in the Seventeenth Century. Journal of Economic History, 71 (1), (pp. 1-39) (39 p.).
Bogart, D., Drelichman, M., Gelderblom, O.C. & Rosenthal, J.-L. (2011). State and Private Institutions. In S. Broadberry & K. O'Rourke (Eds.), Unifying the European Experience (pp. 70-95) (26 p.). Cambridge: Cambridge UP.
  2010
Gelderblom, O.C. & Schalk, R. (2010). De boedelinventaris van Olff Stevenszoon. Kleio, (pp. 31-33) (3 p.).
Gelderblom, O.C. & Grafe, R. (2010). The Rise, and Fall of the Merchant Guilds: Re-thinking the Comparative Study of Commercial Institutions in Premodern Europe. Journal of Interdisciplinary History, 40 (4), (pp. 477) (35 p.).
  2009
Jonker, J.P.B. & Gelderblom, O.C. (2009). ‘With a view to hold, the emergence of institutional investors on the Amsterdam securities market during the 17th and 18th centuries’. In J. Atack & L. Neal (Eds.), The Evolution of Financial Markets and Institutions (pp. 71-98) (28 p.). cambridge: cambridge universoty press.
Gelderblom, O.C. (2009). Introduction. In O.C. Gelderblom (Eds.), The Political Economy of the Dutch Republic (pp. 1-18) (18 p.). Farnham: Ashgate.
Gelderblom, O.C. (2009). The Organization of Long-Distance Trade in England and the Dutch Republic, 1550-1650. In O.C. Gelderblom (Eds.), The Political Economy of the Dutch Republic (pp. 223-254) (32 p.). Farnham: Ashgate.
Gelderblom, O.C. (2009). The Political Economy of the Dutch Republic. (350 p.). Farnham: Ashgate.
  2007
Gelderblom, O.C. (2007). Foreign merchant communities in Bruges, Antwerp, and Amsterdam (1350-1650). In D. Calabi & S. T. Christensen (Eds.), Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700. (pp. 154-174) (21 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2005
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2005). Amsterdam as the Cradle of Modern Futures Trading and Options Trading, 1550-1650. In Rouwenhorst, K.G. Goetzmann, W.N. (Eds.), The Origins of Value, the Financial Innovations that Created Modern Capital Markets (pp. 189-206) (18 p.). Oxford: Oxford UP.
  2004
Gelderblom, O.C. & Jonker, J.P.B. (2004). Completing a Financial Revolution. The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612. The Journal of Economic History, 64 (3), (pp. 641-672) (32 p.).
Gelderblom, O.C. (2004). Coping with the Perils of the Sea: The Last Voyage of 'Vrouw Maria' in 1771. The International Journal of Maritime History, 15 (2), (pp. `95-116) (22 p.).
Gelderblom, O.C. (2004). De economische en juridische positie van buitenlandse kooplieden in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw. In l lucassen (Eds.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 169-188) (20 p.). Amsterdam: Vossius Pers.
  2003
Gelderblom, O.C. (2003). Continuiteit en verandering in de handelsgeschiedenis van Amsterdam. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 118 (1), (pp. 49-57) (9 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). De economische en juridische positie van buitenlandse kooplieden in Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw. In L. Lucaccen (Eds.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 169-188) (228 p.). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
Gelderblom, O.C. (2003). Diasporas within a Diaspora. Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires (1540-1740). NEHA-bulletin, 17, (pp. 49-50) (2 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). From Antwerp to Amsterdam. The Contribution of Merchants from the Southern Netherlands to the Growth of the Amsterdam Market (c.1540-1609). Review. A Journal of the Fernand Braudel Center, 26 (3), (pp. 000-000) (1 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). Industrializing English Law. Entrepreneurship and Business Organization 1720-1844. NEHA-bulletin, 17, (pp. 28-30) (3 p.).
Gelderblom, O.C. (2003). The Governance of Early Modern Trade: The Case of Hans Thijs (1556-1611). Enterprise & Society, 4 (4), (pp. 606-639) (34 p.).
  2002
Gelderblom, O.C. (2002). Een Antwerpse 'cruydenier' in Amsterdam: Hans Martens (1555-1613). Oud Utrecht, (pp. 16-33) (18 p.).
Gelderblom, O.C. (2002). Met open armen ontvangen? Immigratie in de Republiek (1585-1685). Spiegel Historiael, 7/8, (pp. 291-297) (7 p.).
Gelderblom, O.C. (2002). Uitdagingen voor de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis. NEHA-bulletin, 2, (pp. 69-81) (13 p.).
  2001
Gelderblom, O.C. (2001). Bookreview Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785. NEHA-bulletin, 15, (pp. 59-60) (2 p.).
  2000
Gelderblom, O.C. (2000). Antwerp Merchants in Amsterdam after the Revolt (1578-1630). In P. Stabel, B. Blondé & A. Greve (Eds.), International Trade in the Low Countries (14th-16th Centuries) (pp. 223-242) (20 p.). Leuven/Apeldoorn: Garant.
Gelderblom, O.C. (2000). De deelname van Zuid-Nederlandse kooplieden aan het openbare leven van Amsterdam (1578-1650). In C.M. Lesger & L. Noordegraaf (Eds.), Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (pp. 237-258) (22 p.). Amsterdam: NEHA.
Gelderblom, O.C. (2000). Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630). (350 p.). Hilversum: Verloren.
  1998
Gelderblom, O.C. (1998). Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw. NEHA-bulletin, 2, (pp. 113-114) (2 p.).
  1997
Gelderblom, O.C. & van Zanden, J.L. (1997). Vroegmodern ondernemerschap in Nederland. NEHA-bulletin, 1997, (pp. 3-15) (13 p.).
^ top
Gegenereerd op 2018-06-23 12:26:45
Currently prof. dr. Oscar Gelderblom teaches the following course(s):
CodeDescriptionF/PLevelECTS
GKRMV16037 Ges-Research Seminar V M 15.0
Gegenereerd op 2018-06-23 12:26:45
Full name
prof. dr. O.C. Gelderblom Contact details
Drift 6

Drift 6
Room 1.22
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 1571
Phone number (department) +31 30 253 7856
Drift 6

Drift 6
Room 1.23
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 1571
Phone number (department) +31 30 253 7856
Postal address
Drift 6
3512 BS    UTRECHT
The Netherlands

Aanvullende contactinformatie:

Secretariële ondersteuning Onderzoeksdirecteur: 030-253 6434

Kasboekje van Nederland:

https://www.hetkasboekjevannederland.nl/

kasboekje@uu.nl

 

Gegenereerd op 2018-06-23 12:26:45
Last updated 26.10.2017