Mr. N. (Nataschja) Hummel is sinds 2017 als docent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie, departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Ze maakt deel uit van de afdeling Internationaal Europees Recht, sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid. In 2020 promoveerde zij aan de VU op haar proefschrift 'De bijzondere rechtspositie van de militair'. In het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid doet zij onderzoek naar tuchtrecht voor ambtenaren na de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.