Publications

2024

Scholarly publications

van Zanten, M. (2024). Indirecte toetsing door de bestuursrechter van algemeen verbindende voorschriften aan evenredigheid. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Boom. https://doi.org/10.33540/379

Professional publications

van Zanten, M. (2024). Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) t. Zwitserland (EHRM, 21881/20) – Te formalistisch of begrijpelijk terughoudend? EHRC Updates. https://www.ehrc-updates.nl/commentaar/212749

2023

Professional publications

van Zanten, M. (2023). ABRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:772, AB 2023/128 (1 maart-uitspraken). AB Rechtspraak Bestuursrecht, (19), 955-969.

2022

Scholarly publications

Ortlep, R., & van Zanten, M. (2022). Samen is niet alleen: de verhouding tussen de beginselen van voorrang en nationale procedurele autonomie. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2022(9), 395-402. Article 130. https://www-uitgeverijparis-nl.proxy.library.uu.nl/nl/tijdschriften-online/sew-tijdschrift-voor-europees-en-economisch-recht
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/423094/1001634912.pdf?sequence=1
van Zanten, M. (2022). Het 'hernieuwd' exceptief toetsen van algemeen verbindende voorschriften: Naar een meer verfijnde toepassing van het evenredigheidsbeginsel . In R. J. B. Schutgens, R. J. N. Schlössels, J. Krommendijk, J. A. F. Peters, C. D. J. Bulten, A. B. Terlouw, & E. G. A. van der Werf (Eds.), Toetsingsintensiteit: Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter (pp. 111-136). Wolters Kluwer.

Professional publications

van Zanten, M. (2022). ABRvS 2 februari 2022. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2022(14), 1089-1106. Article 120.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421632/706D_3C_97D_86F_1D_D_4A_9634D_654F_B_5E_4A_4_pdf.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

Ortlep, R., & van Zanten, M., (2021). De Purmerend-zaak: de leer van de formele rechtskracht in ketenbesluitvorming, (Jurisprudentie Bestuursrecht – plus (JBplus)).
Widdershoven, R., & van Zanten, M. (2021). De olievlekwerking van de Dienstenrichtlijn: naar een evenredigheidsbeginsel à l'Européenne? In J. E. van den Brink, A. Drahmann, M. J. Jacobs, R. Ortlep, & L. W. Verboeket (Eds.), Bestuursrecht in het echt: Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden (pp. 241-254). Wolters Kluwer. https://www.navigator.nl/document/id1bdec789fbff4bcabc8d869bed3ff807/bestuursrecht-in-het-echt-vriendenbundel-voor-prof-mr-drs-willemien-den-ouden-15-de-olievlekwerking-van-de-dienstenrichtlijn-naar-een-evenredigheidsbeginsel-a-leuropeenne

Professional publications

van Zanten, M. (2021). HvJ EU 20 mei 2021, C-120/19, ECLI:EU:C:2021:398, AB 2021/233. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2021(30), 1738-1765. Article 233.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/414286/C_14B_5A_6D_5F_64A_94A_F_E_3E_880D_753F_B_016_pdf.pdf?sequence=1
Ortlep, R., & van Zanten, M. (2021). Contradictory ECJ judgments on the enforcement of final national decisions: the principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy. Web publication/site, . https://realaw.blog/2021/12/03/contradictory-ecj-judgments-on-the-enforcement-of-final-national-decisions-the-principle-of-primacy-versus-the-principle-of-national-procedural-autonomy-by-rolph-ortlep-and-melanie-van-zanten/
van Zanten, M. (2021). Meer regulering van het regelgevingsproces! Maar waarom? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(5), 347-350. Article 145. https://www.navigator.nl/document/idc0e8a18c41704b799013f82e221405c6/nederlands-tijdschrift-voor-bestuursrecht-meer-regulering-van-het-regelgevingsproces-maar-waarom
van Zanten, M., (2021). ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2002, AB 2021/108, No. 201810183/1/R2, No. ECLI:NL:RVS:2020:2002, Aug 19, 2020.
van Zanten, M., (2021). ABRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2756, AB 2021/15, No. 201908487/1/A2 en 201908489/1/A2, No. ECLI:NL:RVS:2020:2756, Nov 18, 2020. https://www.navigator.nl/document/id71595e014edf49f6bce678b0dc4e108f/ab-202115-exceptieve-toetsing-gefinancierde-rechtsbijstand-psychiatrisch-patientenrecht-strijd-met-het-rechtszekerheidsbeginsel
van Zanten, M., (2021). ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452, AB 2021/14, No. 201802281/3/R2, No. ECLI:NL:RVS:2020:452, Feb 12, 2020. https://www.navigator.nl/document/idb20e81d987db4dc78139dcae46276cd6/ab-202114-exceptieve-toetsing-verordening-ruimte-noord-brabant-aansluiting-door-de-afdeling-bij-nieuwe-uitgangspunten-voor-exceptieve-toetsing-v

2020

Scholarly publications

van Zanten, M. (2020). Naar een indringender exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan algemene rechtsbeginselen. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2020(8), 465-471. Article 203.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421889/7F_71549F_26D_1B_1C_1E_E_50A_A_87A_2141E_B_7_pdf.pdf?sequence=1

Professional publications

Ortlep, R., & van Zanten, M., (2020). Indringender exceptieve toetsing: herijking van de rechterlijke positie in ons staatsbestel?, AA 2020
van Zanten, M., (2020). ABRvS 29 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1155, AB 2020/249, No. 201904404/1/A3., No. ECLI:NL:RVS:2020:1155, Apr 29, 2020. (AB; Vol. 27, No. 249). https://www.navigator.nl/document/id34306a266afd4e7d9147acff03d17dae/abrvs-29-04-2020-nr-2019044041a3
Verbeyst, S., & van Zanten, M. (2020). Verslag 'Naar een eenvormige(r) toetsing?'. In T. Barkhuysen, M. L. van Emmerik, R. G. Becker, J. van der Helm, P.-J. van de Weyer, & F. Auvray (Eds.), Naar een eenvormig(r) toetsing? (pp. 139-169). (Publicaties van het Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog). Wolf Legal Publishers.
van Zanten, M., (2020). De onbeschermde rechten van luchthavengebruikers: strijd met doeltreffendheid of effectieve rechtsbescherming?, EHRC 2020/36, No. ECLI:EU:C:2019:1000, No. C-379/18, Nov 21, 2019. (EHRC Updates).

2019

Scholarly publications

van Zanten, M., Penders, G. J. P., Frietman, L. S. R., Oudijn, P. A., & van der Ven, L. J. C. M. (2019). Een mogelijke inpassing van de G1000 op nationaal niveau. RegelMaat, 2019(3), 213-225. https://doi.org/10.5553/RM/0920055X2019034003004

Professional publications

van Zanten, M., & Widdershoven, R. J. G. M. (2019). Het evenredigheidsbeginsel en procedurele toetsing: lessen uit Luxemburg. In A. W. G. J. Buijze, P. M. Langbroek, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Goed bestuur in perspectief (pp. 239-250). Wolters Kluwer.
van Zanten, M., (2019). CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2018, AB 2019/463, No. AB 2019/463, No. ECLI:NL:CRVB:2019:2018, Jul 01, 2019.
van Zanten, M., (2019). ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:607, AB 2019/353, No. ECLI:NL:RVS:2019:607, Feb 27, 2019. (AB; Vol. 31, No. 353).
van Zanten, M., (2019). HvJ EU 30 april 2019, C-611/17, ECLI:EU:C:2019:332, AB 2019/335, No. ECLI:EU:C:2019:332, (AB; Vol. 30, No. 335).
van Zanten, M. (2019). Laat de bestuursrechter regelgeving indringender toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Web publication/site, Blog of the Montaigne Centre for Rule of Law and Administration of Justice. http://blog.montaignecentre.com/index.php/1359/laat-de-bestuursrechter-regelgeving-indringender-toetsen-aan-algemene-rechtsbeginselen/