Dr. Mette Bruinsma

Lecturer
Cultural History
Assistant Professor
Cultural History
m.bruinsma@uu.nl

Publications

2022

Scholarly publications

Bruinsma, M., & Griffioen, D. M. E. (2022). Changes in Perceptions of Research Integration. In D. M. E. Griffioen (Ed.), Creating the Desire for Change in Higher Education : The Amsterdam Path to the Research-Teaching Nexus (1 ed., pp. 95-122). Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350244801.ch-4

2021

Scholarly publications

Bruinsma, M. (2021). The geographers in the cupboard: narrating the history of geography using undergraduate dissertations. Area, 53(1), 67-75. https://doi.org/10.1111/area.12653

2020

Scholarly publications

Bruinsma, M. (2020). Revisiting the history of ideas: A forgotten resource for historians of geography. Geography Compass, 14(10), [e12535]. https://doi.org/10.1111/gec3.12535

2019

Scholarly publications

Bruinsma, M. (2019). ‘Omdat wie de waarheid wil zien, de waarheid moet leeren liefhebben’. De invloed van J.Th. de Visser, Nederlands eerste minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (1918-1925), op het nationale wetenschapsbeleid. Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis.