Dr. Hans Vollaard

Lid Regionale commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude (bezoldigd) - tot 2022

Lid Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (bezoldigd)

Plaatsvervangend voorzitter hoofdstembureau Hoogheemraadschap Rijnland (onbezoldigd)

Lid Medezeggenschapsraad basisschool