Dr. J. (Jules) Kerckhoffs

Dr. J. (Jules) Kerckhoffs

Junior Assistant Professor
One Health Epidemiology Chemical Agents
j.kerckhoffs@uu.nl

Jules Kerckhoffs werkt bij het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) en houdt zich vooral bezig met het uitvoeren, coördineren en begeleiden van blootstellingsonderzoek naar luchtverontreiniging. Nauwkeurige beoordeling van luchtverontreiniging is cruciaal voor epidemiologische studies, vooral voor niet-gereguleerde stoffen zoals ultrafijnstof en roet. Een efficiente manier om dit in kaart te brengen is door gebruik te maken van een mobiel platform, waarbij op relatief korte termijn op heel veel plekken de luchtkwaliteit bepaald kan worden.