Mijn onderzoek is vooral gericht op de volgende twee grote projecten:

Hett Nederlandse militaire aandeel tijdens de Koude Oorlog in internationaal perspectief

Dit is een lopend onderzoeksthema, waarvoor reeds diverse deelstudies zijn verricht. Centraal staat de vraag hoe de Nederlandse NAVO-bijdrage door de jaren heen is gewaardeerd door zowel de bondgenoten als door de betrokken instanties bij het Warschaupact. Het onderzoek sluit aan bij internationaal onderzoek naar het veiligheids- en defensiebeleid, de politieke en militaire strategieën en de operatieplannen aan beide zijden van het IJzeren Gordijn. Intenties, mogelijkheden en percepties zijn centrale begrippen in dit onderzoek.

Militaire geschiedenis van Nederland (voorzitter kernredactie; projectleider/auteur deel 2; projectleider/auteur deel 4)

Een zesdelig overzichtswerk van Nederlands militaire geschiedenis. Het behandelt de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten vanaf het ontstaan van de Nederlandse staat inclusief (de militaire aspecten van) de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de Gouvernementsmarine en de gemilitariseerde koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog. De indeling/periodisering van de serie is gebaseerd op veiligheidspolitieke overwegingen en daarmee op de belangrijkste raison d’être van de krijgsmacht: (1) 1568-1648 (opkomst Nederlandse staat) (2013), (2) 1648-1814 (consolidatie en neergang) (2019), (3) 1814-1949 (wedergeboorte en neutraliteit) (ca. 2023), (4) 1949-heden (bondgenootschappelijk, multilateraal) (ca. 2025), (5) overzee 1568-1814 (militair optreden VOC/WIC) (2015) en (6) overzee 1814-heden (teruggave koloniën, staatsoptreden) (2021). De serie wordt gedragen door historici werkzaam bij Defensie. Er zijn echter ook historici van buiten bij het project betrokken. Het eerste deel is in 2013 verschenen.

Als promotor begeleid(de) ik de volgende onderzoeken:

Drs. Quirijn J. van der Vegt – De Koninklijke Luchtmacht ten tijde van de Koude oorlog, 1945-1973 (sinds 2007, met prof. dr. D.A. Hellema; afgerond 2013)

Christiaan W. van der Spek MA – Het Nederlandse leger in de Franse tijd, 1806-1813 (sinds 2009, met medepromotor prof. dr. M. Prak; afgerond 2016)

Drs. Marc van Alphen – Het schip als varend bedrijf. Administratie aan boord van Nederlandse marineschepen, ca. 1600-ca. 1800 (sinds 2006, bij UL, met prof. dr. H. den Heijer; afgerond 2014)

Drs. Anselm J. van der Peet – Out-of-area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001 (sinds 2008; afgerond 2016)

Laurien Crump MA – The Warsaw Pact Reconsidered: Inquiries into the Evolution of an Underestimated Alliance, 1960-1969 (sinds 2010, met prof. dr. D.A. Hellema; afgerond 2014)

Coreline Boot MA – Het leger onder vuur. De Koninklijke landmacht en haar critici (sinds 2008, bij UL, met prof. dr. B.A. de Graaf en prof. dr. H. te Velde; afgerond 2014)

Drs. Daniel Sutherland – Schotse militairen in Nederlandse krijgsdienst, 1572-1782 (sinds 2010, met prof. dr. A. MacInnes)

Drs. Rolf de Winter – Het helikopterwapen in de Nederlandse krijgsmacht (sinds 2014)

Azarja Harmanny MA - Grof geschut. De inzet van zware wapens tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949 (sinds 2017, met dr. Martin Bossenbroek)

Francesca Hooft MA - Geneeskundige verzorging tijdens militaire uitzendingen na de Koude Oorlog (sinds 2017, met dr. Peter Olsthoorn)

Marius de Kok MA - Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht, 1945-1991 (sinds 2020, bij TUK, met prof. dr. Georg Harinck)

Drs. Martijn Glas - Nederlandse strategische inlichtingen tijdens het conflict met Indonesië, 1945-1949 (sinds 2020, met prof. dr. Bob de Graaff)

Op het NIMH begeleid ik diverse grote onderzoeken.