Publications

2022

Scholarly publications

Daan Sanders (2022). Going Nuclear, but How? The Netherlands Army and Tactical Nuclear Warfare in Europe, 1953–1968. International Journal of Military History and Historiography, 42(2), 378-412.
Hoffenaar, J., van der Peet, A. J., van der Vegt, Q. J., & ten Cate, A. (2022). In geallieerd verband: Koude oorlog en wereldwijde inzet 1949-2014. (Militaire geschiedenis van Nederland). Boom.

2021

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2021). ‘New' Military History. In A. McD Sookermany (Ed.), Handbook of Military Sciences (Living reference work) Springer.
Hoffenaar, J. (2021). Militaire geschiedschrijving in de 21e eeuw. Tijdschrift voor de Geschiedenis, 133(4), 687–705 .
Hoffenaar, J., van der Spek, C., van Alphen, M., & Lemmers, A. (2021). Military Power and the Dutch Republic: War, Trade and the Balance of Power in Europe 1648-1813. Leiden University Press / University of Chicago Press.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2021). 'That came as a surprise to me': Schijn en werkelijkheid in de Koude Oorlog. In A. van Dissel, J. Hoffenaar, & E. Locher-Scholten (Eds.), Wat een vondst!: Verhalen uit de geschiedenispraktijk (pp. 79-95). Boom.

2019

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2019). Challenges in coalition warfare: the case of the Netherlands. In Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches
Hoffenaar, J. (2019). De logica van de Koude Oorlog. In A. Staarman (Ed.), Als de Russen komen (pp. 13-24). W Books.
Hoffenaar, J., van der Spek, C. W., Lemmers, A., & van Alphen, M. (2019). Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa 1648-1813. (Militaire geschiedenis van Nederland; Vol. 3). Boom.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2019). Militaire wensen en economische realiteiten. De oorsprong van het NAVO-planningsproces. Marineblad, 129(2), 26-29. https://www.kvmo.nl/marineblad/marineblad-algemeen/item/986-maart-2019.html
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/391234/Pages_from_Marineblad_ma_2019DEFF.pdf?sequence=1

Popularising publications

Hoffenaar, J. (2019). Als de Russen komen. Armex, 103(2), 12-14.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/391235/Pages_from_ARMEX_2019_2.pdf?sequence=1

2017

Professional publications

Hoffenaar, J. (2017). De Nederlandse krijgsmacht in historisch perspectief. In E. R. Muller, H. Bosch, I. de Jong, & P. Ducheine (Eds.), Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden (2 ed., pp. 47-86). (Handboeken Veiligheid). Wolters Kluwer.

2016

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2016). Die Logik des Kalten Krieges: Fähigkeiten, Absichten, Wahrnehmungen. In J. Echternkamp, & H-H. Mack (Eds.), Geschichte ohne Grenzen? Europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute (pp. 69-78). De Gruyter.
Hoffenaar, J. (2016). The Netherlands Armed Forces and the Evolution of Warfare during and after World War II. In M. Weifang a.o. (Ed.), World War II and the Developement of Warfare in the Twentieth Century (pp. 362-371).
Hoffenaar, J. (2016). Geschiedenis van de protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht: een verkenning. In J. Hoffenaar, E. Boon, & W. Veltkamp (Eds.), Met het Woord onder de wapenen.: Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914 (pp. 7-14). Meinema.
Hoffenaar, J., Boon, E., & Veltkamp, W. (Eds.) (2016). Met het Woord onder de wapenen. Protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914. Meinema.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2016). All SHAPE, no arms. De oorsprong van het NAVO-planningsproces en de opbouw van de Nederlandse strijdkrachten, 1951-1952. In L. Brama, & E. Coumans (Eds.), Traditie en Vernieuwing.: Jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 'Mars et Historia' (pp. 144-153). Mars et Historia.

2015

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2015). Nederland en zijn militaire veiligheid. In J. Pekelder, R. Raben, & M. Segers (Eds.), De wereld volgens Nederland. : Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (pp. 177-198). Boom.
Hoffenaar, J., & Bleichroth, R. (2015). Defensiehervormingen in de jaren '70: Rondom de 'generaalsruzie'. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 128(3), 407-431. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2015.3.BLEI

Professional publications

Hoffenaar, J. (2015). Oorlogen en hun impact op de bevolking. In Jaarboek Oud-Utrecht. Utrechters in oorlog en vrede (pp. 7-12).

2014

Professional publications

Hoffenaar, J. (2014). "Voorwaarts verdedigen, 1949-1989". In B. Schoenmaker (Ed.), 200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014 (pp. 156-219). Boom.
Hoffenaar, J. (2014). De Koninklijke Landmacht aan de Elbe. Armex, 98(3), 16-19.

2013

Professional publications

Hoffenaar, J. (2013). De logica van de Koude Oorlog. Militaire Spectator, 182(2), 64-73.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317239/Oorlog.pdf?sequence=1

2012

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2012). The Dutch Contribution to the Defense of the Central Sector. In J. Hoffenaar, & D. Krüger (Eds.), Blueprints for Battle. Planning for War in Central Europe, 1948-1969 (pp. 217-238). University Press of Kentucky.
Hoffenaar, J. (2012). East German Military Intelligence for the Warsaw Pact in the Central Sector. In J. Hoffenaar, & D. Krüger (Eds.), Blueprints for Battle. Planning for War in Central Europe, 1948-1968 (pp. 75-92). University Press of Kentucky.
Zwitzer, H. L., Hoffenaar, J., & van der Spek, C. W. (2012). Het Staatse Leger. Deel IX: De achttiende eeuw, 1713-1795. De Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J., & Krüger, D. (Eds.) (2012). Blueprints for Battle. Planning War in Central Europe, 1948-1968. University Press of Kentucky.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2012). Ken uw tegenstander. Nederland en de dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949. ARMEX Defensiemagazine, 96(5), 33-37.

2011

Scholarly publications

Hoffenaar, J., & Kruger, D. (2011). Warfare in the Central Sector 1948-1968. Kentucky University Press.
Hoffenaar, J. (2011). The Dutch Military Contribution to the Defence of the Central Sector. In J. hoffenaar (Ed.), Warfare in the Central Sector Kentucky University Press.
Zwitzer, H. L., Hoffenaar, J., van Nimwegen, O., & van der Spek, C. W. (2011). Het Staatse leger, deel IX. De Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J., Brocades Zaalberg, T., & Lemmers, A. A. (2011). Insurgency and Counterinsurgency: Irregular Warfare from 1800 to the Present. Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
Groen, P. M. H., Hoffenaar, J., van Nimwegen, O., Prud'homme van Reine, R., Sicking, L. H. J., & van Vliet, A. P. (2011). De militaire geschiedenis van Nederland, deel 1 (Europa 1500-1648). Boom.
Hoffenaar, J. (2011). Military Espionage by the Warsaw Pact in the Central Sector. In J. Hoffenaar (Ed.), Warfare in the Central Sector Kentucky University Press.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2011). Insurgency and counterinsurgency. Enkele kanttekeningen. ARMEX Defensiemagazine, 95(1), 17-19.

2010

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2010). The Royal Netherlands Army, 1814-2008: the Rise and Decline of a Citizen Army? In Stuart A. Cohen (Ed.), The New Citizen Armies. Israel's armed forces in comparative perspective (pp. 48-55). Routledge.
Hoffenaar, J. (2010). Een politieke aangelegenheid. De ontwikkeling van de hoofdtaken en het ambitieniveau van de Nederlandse krijgsmacht na de Koude Oorlog. Ministerie van Defensie e.a.
Hoffenaar, J. (2010). ‘It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see’. Een korte notitie over politiek-militaire toekomstverkenningen in het verleden. Ministerie van Defensie e.a.

2009

Scholarly publications

Hoffenaar, J., van der Meulen, J., & Winter, R. (2009). Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989. SDU.
Hoffenaar, J. (2009). Probl� s hlavn�brannou lini� hlavn�sektoru NATO poc�em 50. let. Historie a Vojenstv�Y1 - 2009, 655-660.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2009). De inzet van dienstplichtigen bij operaties buiten NATO-verband. Carr�Y1 - 2009, (2/3), 33-36.
Hoffenaar, J. (2009). ‘Recht’ tegenover ‘macht’. Geopolitiek denken en handelen in Nederland in de twintigste eeuw. Enkele gedachten. In V. Enthoven e.a. (Ed.), Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler (pp. 43-52). Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J. (2009). 'We all hoped for the best and planned for the worst’. Armex, 90(5), 8-9.
Hoffenaar, J. (2009). De Commissie-van Rijckevorsel: een voorloper van de Verkenningen? Armex, 93(6), 22-26.
Hoffenaar, J. (2009). De militaire kant van de Koude oorlog. VOC Mededelingen, 70(2), 20-27.
Hoffenaar, J. (2009). Zwischen Europa und Asien. Die niederländische Armee im Spannungsfeld von Bündnisverpflichtungen und kolonialem Erbe. Militärgeschichte, (1/2), 4-9.
Hoffenaar, J. (2009). Van Neutraliteit naar gebondenheid. De Nederlandse krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog. Armex, 90(6), 8-9.
Hoffenaar, J. (2009). De IJssellinie: een frontlinie in de Koude Oorlog. Armex, 93(5), 25-28.

Popularising publications

Hoffenaar, J. (2009). “Een overzichtsserie over de Nederlandse militaire geschiedenis”, , CXIX-7. Marineblad, 119(7/8), 38-41.

2008

Scholarly publications

Hoffenaar, J., & Findlay, C. (2008). Military Planning for European Theatre Conflict during the Cold War. Center for Security Studies (ETH Zürich). http://www.php.isn.ethz.ch

Professional publications

Hoffenaar, J. (2008). De Koude Oorlog en Nederlands defensie (= tekst oratie). Armex, 91(6), 5-13. http://www.nimh.nl
Hoffenaar, J. (2008). De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief: de ontwikkeling van concept en praktijk. Atlantisch Perspectief, 32(6), 15-19.
Hoffenaar, J. (2008). Een taai probleem. De personeelsvulling bij de Koninklijke Landmacht, 1814-1989. Armex, 92(3, 4 en 5), resp. 18-21, 16-19 en 16-21.

2007

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2007). The Netherlands. In S. Tucker (Ed.), Encyclopedia of the Cold War: A Political, Social, and Military History ABC-Clio.
Hoffenaar, J., & Kamphuis, P. H. (2007). De diplomaat in uniform: de militaire attaché. In B. de Graaff, & D. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 53-61). Boom.
Hoffenaar, J. (2007). The Cold War, Western Europe and the Netherlands: The Dutch Military Contribution to NATO seen from an International Perspective. In T. Potgieter (Ed.), Regions, Regional Organisations and Military Power (Acta van de XXXIII International Congress of Military History 2007) (pp. 247-252).

Professional publications

Hoffenaar, J. (2007). Reservisten in de Koude oorlog: Taken, knelpunten en waardering. Militaire Spectator, 176(1), 31-38.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317241/2007.pdf?sequence=1

Popularising publications

Hoffenaar, J. (2007). Nederlandse troepen in Seedorf en Duitse troepen in Budel. Post-Actief, 3(3), 6-9.

Other output

Hoffenaar, J. (Author). (2007). Discussing the plans of the Warsaw Pact and NATO. Web publication/site, www.php.isn.ethz.ch.

2006

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2006). The right man in the right place. Recruiting in the Dutch army 1814-1989. Revue Internationale d'Histoire Militaire, 86, 182-201.
Hoffenaar, J. (2006). To Defend or Not to Defend: Drawing the Line in the Netherlands. In V. Mastny, S. G. Holsmark, & A. Wenger (Eds.), War Plans and Alliances in the Cold War. Threat Perceptions East and West (pp. 266-285).
Hoffenaar, J. (2006). Verdedigd door de Ijssel. De opbouw van een defensielinie tijdens de Koude Oorlog. In D. Verhoeven (Ed.), Gelderland in de twintigste eeuw (pp. 322-325).

Professional publications

Hoffenaar, J., & de Jong, M. (2006). Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006. Boom.

Popularising publications

Hoffenaar, J. (2006). Van Neutraliteit naar gebondenheid. De Nederlandse krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog. Armex, XC(6), 8-9.

2005

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2005). Military wishes and Economic realities: The NATO Temporary Council Committee and the Buil-up of the Dutch Armed Forces. In Acta van XXXth International Congress on Military History (Economic Aspects of Defence through Major World Conflicts)
Hoffenaar, J. (2005). Seedorf. Nederlandse voorpost in de Koude Oorlog. In W. van den Doel (Ed.), Plaatsen van herinnering. De twintigste eeuw. (pp. 256-266).

2004

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2004). De Nederlandse krijgsmacht in historisch perspectief. In E. R. Muller e.a. (Ed.), Krijgsmacht. Studies over de organisatie en het optreden (pp. 27-66). Kluwer.
Hoffenaar, J. (2004). 'Wordt Nederland verdedigd?’ De discussie over de hoofdverdedigingslinie van de NAVO in het begin van de jaren vijftig. BMGN - The Low Countries Historical Review, 119, 174-192.
Hoffenaar, J. (2004). 'De baby is er!’ De Defensienota 1974 en het gevecht over de toekomst van de krijgsmacht. In J. Hoffenaar, J. van der Meulen, & R. de Winter (Eds.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (pp. 37-58). SDU.

2003

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2003). Generaals van de Koninklijke Landmacht na de Tweede Wereldoorlog. In S. Smit (Ed.), Generaal, een pak apart. Generaalsuniformen Koninklijke Landmacht vanaf 1945 (pp. 2-16). Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum.

2002

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2002). 'Hannibal ante portas’: The Russian Military Threat and the Build-up of the Dutch Armed Forces, 1948-1958. The Journal of Military History, 66, 163-191.
Hoffenaar, J. (2002). 'Justice’ opposite ‘power’: Geopolitical Thought and Practice in the Netherlands in the 20th Century. Some Thoughts. In Acta van XXVth International Congress on Military History (Military Conflicts and 20th Century Geopolitics) (pp. 591-598).
van Amersfoort, H., Groen, P. M. H., Hoffenaar, J., Schoenmaker, B., & van Woensel, J. T. W. H. (2002). Een kwestie van vertrouwen: De geschiedenis van het opperbevel in Nederland en Nederlands-Indië. Instituut voor Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht.
Hoffenaar, J. (2002). Under the wings of the Eagle: the Dutch participation in the Korean War, 1950-1954. In Proceedings van de 2002 Conference of Army Historians (The Cold War Army, 1947-1989) (pp. 168-174). Military History Center.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2002). 325 jaar veldartillerie. Militaire Spectator, 171(4), 197-217.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317236/52.PDF?sequence=1

Popularising publications

Hoffenaar, J., van Hoof, J. P. C. M., & Moor, J. A. (2002). Vuur in beweging. 325 jaar veldartillerie 1677-2002. Boom.

2001

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2001). The Czechoslovakian Injection: the Netherlands and the 1968 Invasion of Czechoslovakia. In J. S. Brown, & M. E. Ionescu (Eds.), Case Studies of the Cold War (pp. 118-123).

2000

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (2000). An Episode in the Universal Struggle between the ‘Civitas Dei’ and the ‘Civitas Terrena’: The Cold War Viewed from a Dutch Military Perspective, 1947-1972. In P. Otu, & G. Vartic (Eds.), On Both Sides of the Iron Curtain, 1945-1989 (pp. 193-200). Military Publishing House.

Professional publications

Hoffenaar, J. (2000). The Dutch military contribution to NATO, 1949-1999: A matter for discussion. In Acta van XXVth International Congress on Military History (Military alliances since 1945) (pp. 207-213).

1999

Scholarly publications

Hoffenaar, J., & Schoenmaker, B. (1999). Met de blik naar het Oosten. De Koninklijke Landmacht 1945-1990. SDU.

Professional publications

Hoffenaar, J. (1999). Kans of verplichting. Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog. In G. J. Folmer e.a. (Ed.), 50 jaar NAVO en Nederland (pp. 22-34). Atlantische Commissie.
Hoffenaar, J. (1999). ‘Ik heb alles toch in mijn memoires geschreven!’ De bezorging van de Herinneringen van luitenant-generaal M.R.H. Calmeyer. In N. D. J. Barnouw e.a. (Ed.), Tiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (pp. 218-230). Walburg Pers.
Elands, M., Hoffenaar, J., Roozenbeek, H., & Verbeek, R. (1999). Van telegraaf tot satelliet. 125 jaar telecommunicatie in de Koninklijke Landmacht 1874-1999. SDU.

1998

Professional publications

Hoffenaar, J., & Schoenmakers, J. P. M. (1998). November Romeo - Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998. SDU.

1997

Popularising publications

Hoffenaar, J. (1997). Verzet tegen kerkelijk spreken. Memoires van een christen, militair en politicus. Centraal Weekblad. Kerkelijk Opinieblad, 6.

1996

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (1996). Priorities, Memories, the Allies and … the Enemy: The Soviet Threat and the Rebuilding of the Dutch Armed Forces. In Proceedings 1996 Conference of Army Historians (The Early Years of the Cold War, 1945-1958) Centre of Military History.

1993

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (1993). ‘Hannibal ante portas.’ De Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht. Spiegel Historiael, 28, 141-148.

Popularising publications

Hoffenaar, J. (1993). De generaals overschat. NRC Handelsblad.
Hoffenaar, J. (1993). Hoe de NAVO Europa tegen zichzelf beschermde. NRC Handelsblad.

1992

Scholarly publications

Hoffenaar, J., & Teitler, G. (1992). De Koude Oorlog. Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren’50. SDU.
Hoffenaar, J. (1992). 'Hannibal ante portas.' De Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht. In J. Hoffenaar, & G. Teitler (Eds.), De Koude Oorlog. Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren '50 (pp. 54-69). SDU.

Professional publications

Hoffenaar, J. (1992). Verbazing. Korte beschouwing bij de schilderijenexpositie ‘Imagination of War’ van Eveline Visser in het Legermuseum 2 juli - 2 augustus 1992. Armamentaria, 27, 107-109.
van Amersfoort, H., & Hoffenaar, J. (1992). Nederland en de dienstplicht: een historisch overzicht (1814-1992). Tweede Kamer.

Popularising publications

Hoffenaar, J. (1992). De fatale attractie van oorlog. NRC Handelsblad.
Hoffenaar, J. (1992). Misleiding en zelfbedrog aan het Duitse front. NRC Handelsblad.

1991

Popularising publications

Hoffenaar, J. (1991). Nieuws van het Westelijk front. NRC Handelsblad.
Hoffenaar, J. (1991). Hollandse krijgers in Spanje. NRC Handelsblad.
Hoffenaar, J. (1991). Marokko als proeftuin voor Duits gifgas. NRC Handelsblad.

1990

Scholarly publications

Teitler, G., & Hoffenaar, J. (1990). De Politionele Acties. Afwikkeling en verwerking. Bataafsche Leeuw.
Hoffenaar, J. (1990). De terugkeer van de militairen van de Koninklijke Landmacht uit Indonesië (1947-1951). Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 13, 99-133.
Hoffenaar, J. (1990). Geen woorden maar daden. De terugkeer van de Nederlandse militairen uit Indonesië (1947-1951). In G. Teitler, & J. Hoffenaar (Eds.), De Politionele Acties. Afwikkeling en Verwerking (pp. 79-90). De Bataafsche Leeuw.

Professional publications

Hoffenaar, J. (1990). M.R.H. Calmeyer (1895-1990): een christen-militair en een christen-politicus met een diepgeworteld historisch besef. Mars et Historia, 29, 52-54.
Hoffenaar, J. (1990). De militaire aftocht uit Indonesië 1945-1950. Militaire Spectator, 159(9), 412-419.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317238/37.PDF?sequence=1

Popularising publications

Hoffenaar, J. (1990). Voor God, Nederland en Oranje. Trouw.

1989

Professional publications

Hoffenaar, J. (1989). De militairen die niet naar Indië gingen. Dienstweigering en desertie in de periode 1945-1950. Maatschappij en Krijgsmacht, (4), 29-33.

1988

Professional publications

Hoffenaar, J. (1988). De Canadese bevrijdingscampagne 1944-1945. Een medaille met twee kanten. Armex, 72(10), 26-29.

Popularising publications

Hoffenaar, J., & Kert, F. (1988). The sweetest spring/heureux printemps/de mooiste lente. Canadian War Museum/Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum.

1987

Professional publications

Hoffenaar, J. (1987). Het dagelijks leven in de Haagse kazernes (1814-1940). Ons Den Haag. Gister en Vandaag, 2(4), 7-10.
Hoffenaar, J. (1987). De Indonesische kwestie (1945-1949): De Nederlandse militaire inbreng nader bekeken. Militaire Spectator, 156(4), 172-179.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/317237/47.PDF?sequence=1

1986

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (1986). Een ‘zeer tere kwestie’. Voorlichting aan militairen in de weekbladen De Pen Gun en Het Lichtspoor (1945-1951). Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 9, 75-101.

Professional publications

Hoffenaar, J., Schulten, C. M., & Zwitzer, H. L. (1986). Divisie ‘7 December’ 1946-1986. Bataafsche Leeuw.

1984

Scholarly publications

Hoffenaar, J. (1984). Een doekje voor het bloeden. Onderhandelingen over de status van Indonesië, VI-1 (maart-mei 1984) 47-58. Skript. Historisch Tijdschrift, 6(1), 47-58.