Ancillary activities

  • Chair | Stichting Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). | Remunerated ()
  • Member | Adviescommissie Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit | Remunerated (Utrecht University)
  • Member | Editorial Board | Law&Policy | Not remunerated
  • Member | Adviesraad | Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) | Not remunerated
  • Adviser | External Examiner Msc Regulation | London School of Economics | Remunerated (Utrecht University)