Prof. dr. Ingrid Robeyns

Professor
Ethiek Instituut
Philosophy
i.a.m.robeyns@uu.nl

Publications

2024

Scholarly publications

Kramm, M., & Robeyns, I. (2024). Los límites a la riqueza en la historia de la filosofía occidental. In I. Robeyns, & H. I. Larrínaga Márquez (Eds.), Tener Demasiado: Ensayos Filosóficos sobre el Limitarismo (pp. 69-102). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/obp.0354.03
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437793/obp.0354.03.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (2024). Prefacio. In I. Robeyns, & H. I. Larrínaga Márquez (Eds.), Tener Demasiado: Ensayos Filosóficos sobre el Limitarismo (pp. ix-xi). Open Book Publishers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437787/Prefacio.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (2024). Introducción a la filosofía del limitarismo. In I. Robeyns, & H. I. Larrínaga Márquez (Eds.), Tener Demasiado: Ensayos Filosóficos sobre el Limitarismo (pp. 1-16). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0354.01
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437754/obp.0354.01.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (2024). Tener demasiado. In I. Robeyns, & H. I. Larrínaga Márquez (Eds.), Tener Demasiado: Ensayos Filosóficos sobre el Limitarismo (pp. 17-68). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0354.02
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437750/obp.0354.02.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (2024). ¿Por qué el limitarismo? In I. Robeyns, & H. I. Larrínaga Márquez (Eds.), Tener Demasiado: Ensayos Filosóficos sobre el Limitarismo (pp. 197-226). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0354.07
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437727/obp.0354.07.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (Ed.), & Márquez, H. I. L., (TRANS.) (2024). Tener demasiado: Ensayos filosóficos sobre el limitarismo. Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0354

Popularising publications

Robeyns, I. (2024). No more billionaires? We can be morally more ambitious than that. The LA Times. https://www.latimes.com/opinion/story/2024-01-29/billionaires-extreme-wealth-cap-rich-inequality-taxpayers
Robeyns, I. (2024). The Case for Capping Wealth at 10 Million. The Nation. https://www.thenation.com/authors/ingrid-robeyns/
Robeyns, I. (2024). Niemand wordt op eigen merites multimiljonair. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/17/niemand-wordt-op-eigen-merites-multimiljonair-a4187247

2023

Scholarly publications

van Bavel, B., Van Praag, M., van den Berg, G., Brussaard, A. B., Robeyns, I., Sterken, E., Stikker, M., & Subramaniam, V. (2023). KNAW Adviesrapport; Waarde van wetenschap: Observeren Weten en Meten. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a40612acc4544f579297e74cd31908003073f6f9/pdf
Robeyns, I. (2023). Introducing the Philosophy of Limitarianism. In I. Robeyns (Ed.), Having too Much: Philosophical Essays on Limitarianism (pp. 1-14). Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0338.01
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/433180/obp.0338.01.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (Ed.) (2023). Having Too Much: Philosophical Essays on Limitarianism. Open Book Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0338
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/433181/obp.0338.pdf?sequence=1

Professional publications

Robeyns, I. (2023). Podcast Brede Welvaart: De Filosofische Invalshoek. Digital or Visual Products
Robeyns, I. (2023). Wat is nodig voor een eerlijk gesprek over schaarste in de zorg? In Wat mogen we vragen?: 10e Els Borst Lezing | 20 jaar CEG (pp. 30-41). Centrum voor Ethiek en Gezondheid.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/433187/2023_Robeyns_ElsBorstLezing.pdf?sequence=1
Claassen, R., & Robeyns, I. (2023). Herstel na de kinderopvangtoeslagaffaire: een ethische analyse. Ethische Annotaties, Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427914/Ethische_Analyse_Herstel_KOT.pdf?sequence=1

Popularising publications

Robeyns, I. (2023). Een limiet aan rijkdom hoort bij de zoektocht naar een nieuw sociaal contract. Vrij Nederland. https://www.vn.nl/limiet-aan-rijkdom-sociaal-contract/
Robeyns, I. (2023). Limitarisme is alleen maar radicaal voor wie niet ziet hoe radicaal onrechtvaardig de wereld is. De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/limitarisme-is-alleen-radicaal-voor-wie-niet-ziet-hoe-radicaal-onrechtvaardig-de-wereld-is~b27b1f2c/
Robeyns, I. (2023). Inderdaad, we moeten het over extreme rijkdom hebben. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-inderdaad-we-moeten-het-over-extreme-rijkdom-hebben~b3f8c709/
Robeyns, I. (2023). Limitarisme. Pleidooi tegen extreme rijkdom. De Bezige Bij.

2022

Scholarly publications

Habbig, A.-K., & Robeyns, I. (2022). Legal Capabilities. Journal of Human Development and Capabilities, 23(4), 611- 629. https://doi.org/10.1080/19452829.2022.2082392
Werkhoven, S., Anderson, J., & Robeyns, I. (2022). Who benefits from diagnostic labels for developmental disorders? Developmental Medicine and Child Neurology, 64(8), 944-949. https://doi.org/10.1111/dmcn.15177
Green, F., & Robeyns, I. (2022). On the Merits and Limits of Nationalising the Fossil Fuel Industry. Royal Institute of Philosophy Supplements, 91, 53-80. https://doi.org/10.1017/s1358246122000030
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/419879/Green_Robeyns_Open_Access.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (2022). Why Limitarianism? Journal of Political Philosophy, 30(2), 249-270. https://doi.org/10.1111/jopp.12275
Robeyns, I. (2022). Is Procreation Special? Journal of Value Inquiry, 56, 643 - 661. https://doi.org/10.1007/s10790-021-09797-y

Professional publications

Robeyns, I. (2022). Advancing interdisciplinary research on institutions: a typology of research questions. (pp. 1-30). (IoS Think Paper Series #4). Utrecht University, Institutions for Open Societies.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/423848/2022_IOS_think_paper_4.pdf?sequence=1
Robeyns, I. (2022). Zo ga je om met normativiteit bij welvaartsmeting. Economisch Statistische Berichten, 107(4808), 172-174.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/419917/2022_ESB.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

Robeyns, I. (2021). Capability Approach. In G. Berik, & E. Kongar (Eds.), The Routledge Handbook of Feminist Economics (pp. 72-80). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429020612-9
Hickey, C., Meijers, T., Robeyns, I., & Timmer, D. (2021). The Agents of Justice. Philosophy Compass, 16, 1-11. Article e12770. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/406895
Robeyns, I., Buskens, V., van de Rijt, A., Vergeldt, N., & van der Lippe, T. (2021). How Rich is Too Rich? Measuring the Riches Line. Social Indicators Research, 154(1), 115–143. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02552-z

Popularising publications

Janssen, Y., Jongsma, M., Robeyns, I., & Tuinier, R. (2021). Kabinet: voeg 1,1 miljard toe aan de eerste geldstroom van de universiteiten. Web publication/site, ScienceGuide. https://www.scienceguide.nl/2021/10/kabinet-voeg-11-miljard-toe-aan-de-eerste-geldstroom-van-universiteiten/
Buskens, V., & Robeyns, I. (2021). Wanneer is iemand te rijk? Sociale Vraagstukken.
Robeyns, I. (2021). There is such a thing as being too rich. Web publication/site, Crooked Timber.
Robeyns, I. (2021). Book review: Mariana Mazzucato – Mission Economy. Web publication/site, Crooked Timber.
Robeyns, I. (2021). Speeding up the academic refereeing process?. Web publication/site, Crooked Timber.
Robeyns, I. (2021). E-mailing for work during the weekend. Web publication/site, Crooked Timber.
Robeyns, I. (2021). Fairness in five minutes. Web publication/site, Crooked Timber.
Robeyns, I. (2021). How to make conferences more climate-friendly. Web publication/site, Crooked Timber.
Robeyns, I. (2021). Nóg slimmer werken op de Universiteit kan niet, er moet nu geld bij. de Volkskrant.
Robeyns, I. (2021). Hoe kun je als docent de urgentie van klimaatverandering overbrengen en toch je publiek niet van je doen afkeren omdat voor hen”partijdig” of “links” klinkt?. Web publication/site, Klimaathelpdesk.org.
Robeyns, I. (2021). Als menselijk handelen de oorzaak is van klimaatverandering, waarom ontmoedigt de overheid het krijgen van kinderen niet?. Web publication/site, Klimaathelpdesk.org.

2020

Scholarly publications

Robeyns, I. A. M., & Byskov, M. F. (2020). The Capability Approach: Third revision. In Stanford encyclopedia of philosophy (Stanford encyclopedia of philosophy). https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/
Robeyns, I. A. M. (2020). Wellbeing, Place and Technology. Wellbeing, Space and Society, 1, Article 100013. https://doi.org/10.1016/j.wss.2020.100013
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/410379/2020_WB_Place_Tech.pdf?sequence=1
Hickey, C. J., & Robeyns, I. A. M. (2020). Planetary justice: What can we learn from ethics and political philosophy? Earth System Governance, 6, 1-8. Article 100045. https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100045
Kramm, M., & Robeyns, I. A. M. (2020). Limits to wealth in the history of Western philosophy. European Journal of Philosophy, 28(4), 954-969. https://doi.org/10.1111/ejop.12535

Professional publications

Hickey, C. J., & Robeyns, I. A. M. (2020). Koolstofemissies als een kwestie van verdelende rechtvaardigheid. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 112(4), 453 - 457. https://doi.org/10.5117/ANTW2020.4.018.HICK

Popularising publications

Robeyns, I. A. M. (2020). Rising up: citizens must unite and act!. Web publication/site, WWF International. https://livingplanet.panda.org/voices/rising-up-citizens-must-unite-and-act
Robeyns, I. A. M. (2020). The consequences of overtime in Dutch academia. Web publication/site, Crooked Timber. https://crookedtimber.org/2020/01/20/the-consequences-of-overtime-in-dutch-academia/
Robeyns, I. A. M. (2020). ‘Normative audit’ as a method for political philosophy. Web publication/site, Crooked Timber. https://crookedtimber.org/2020/04/03/normative-audit-as-a-method-for-political-philosophy/
Robeyns, I. A. M. (2020). Dutch university protests, start of another year…. Web publication/site, Crooked Timber. https://crookedtimber.org/2020/09/05/dutch-university-protests-start-of-another-year/
Robeyns, I. A. M. (2020). Why publish books open access?. Web publication/site, Crooked Timber. https://crookedtimber.org/2020/10/23/why-publish-books-open-access/
Robeyns, I. A. M. (2020). The good effects of the Pandemic. Web publication/site, Crooked Timber. https://crookedtimber.org/2020/10/31/the-good-effects-of-the-pandemic/
Robeyns, I. A. M. (2020). It’s time for the Green Human Development Index. Web publication/site, Crooked Timber. https://crookedtimber.org/2020/11/16/its-time-for-the-green-human-development-index/
Robeyns, I. A. M. (2020). 'De meest onrechtvaardige belasting die er bestaat': Over erfbelasting. Web publication/site, De Witte Raaf. https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/4779
Bod, R., Breuker, R., & Robeyns, I. A. M. (2020). 40 Stellingen over de Wetenschap. Boom uitgevers. https://www.boomfilosofie.nl/media/26/40_stellingen_open_acces(1).pdf
Robeyns, I. A. M. (2020). Hoe we het debat over de luchtvaart moeten voeren. Web publication/site, Academische Filosofieblog Bij Nader Inzien. https://bijnaderinzien.com/2020/09/24/hoe-we-het-debat-over-de-luchtvaart-moeten-voeren/
Timmer, K. D., & Robeyns, I. A. M. (2020). Rijkdom als maatschappelijk probleem. Andersland. https://www.idealenfabriek.nl/content/files/LR_Magazine_Andersland_nr2_geheel.pdf

2019

Scholarly publications

Robeyns, I. A. M. (2019). Reply to my Critics. Journal of Human Development and Capabilities, 20(3), 368-374. https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1640976
Robeyns, I. (2019). What, if Anything, is Wrong with Extreme Wealth? Journal of Human Development and Capabilities, 20(3), 251-266. https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1633734
Robeyns, I. A. M., Basu, K., & Kanbur, R. (Eds.) (2019). Special Issue in Celebration of Amartya Sen's 85th Birthday. Journal of Human Development and Capabilities, 20(2), 119-250. https://www.tandfonline.com/toc/cjhd20/20/2?nav=tocList
Binder, C., & Robeyns, I. A. M. (2019). Economic ethics and the capability approach. In M. D. White (Ed.), The Oxford handbook of ethics and economics (pp. 96-113). Oxford U.P.. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198793991.013.5
Basu, K., Kanbur, R., & Robeyns, I. A. M. (2019). Introduction to the Special Issue in Celebration of Amartya Sen’s 85th Birthday. Journal of Human Development and Capabilities, 20(2), 119-123. https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1603593
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382708/Introduction_to_the_Special_Issue_in_Celebration_of_Amartya_Sen_s_85th_Birthday.pdf?sequence=1
Hens, K., Robeyns, I., & Schaubroeck, K. (2019). The ethics of autism. Philosophy Compass, 14(1), Article e12559. https://doi.org/10.1111/phc3.12559

Popularising publications

Robeyns, I. A. M. (2019). For a EU-wide tax on air travel to fight climate change. In Twelve Stars: Philosophers Chart a Course for Europe (pp. 109-116). Bertelsmann Verlag. https://www.twelvestars.eu/post/ingrid-robeyns
Robeyns, I. A. M. (2019). Geldtekort voor wetenschappelijk onderwijs wordt eindelijk erkend. NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/16/geldtekort-voor-wetenschappelijk-onderwijs-wordt-eindelijk-erkend-a3960495
Robeyns, I. A. M. (2019). Maak extreme rijkdom onderdeel van het sociaal beleid. Web publication/site, Sociale Vraagstukken.
Robeyns, I. A. M. (2019). Rijkdom: Hoeveel ongelijkheid is nog verantwoord? Prometheus.
Robeyns, I. A. M. (2019). Laat rijken betalen voor strijd tegen klimaatverandering. De Helling. https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikel-tijdschrift/laat-rijken-betalen-voor-strijd-tegen-klimaatverandering
Robeyns, I. A. M. (2019). Ethicus Ingrid Robeyns roept de noodtoestand uit voor het klimaat: ‘Laat de rijken de klimaatcrisis betalen’. Trouw Opinie. https://www.trouw.nl/opinie/ethicus-ingrid-robeyns-roept-de-noodtoestand-uit-voor-het-klimaat-laat-de-rijken-de-klimaatcrisis-betalen~bd42a49b/
Robeyns, I. A. M. (2019). Het is tijd voor een eerlijke verdeling tussen arm en rijk, want een moreel recht op rijkdom bestaat niet. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-is-tijd-voor-een-eerlijke-verdeling-tussen-arm-en-rijk-want-een-moreel-recht-op-rijkdom-bestaat-niet~bfd99bca/
Robeyns, I. A. M. (2019). Iedereen rijk! De schimmige beloften van het basisinkomen. Trouw. https://www.trouw.nl/nieuws/iedereen-rijk-de-schimmige-beloften-van-het-basisinkomen~bb2f5a20/

Other output

Robeyns, I. A. M. (2019). A moral puzzle on individual climate action: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2019/04/23/a-moral-puzzle-on-individual-climate-action/

2018

Scholarly publications

Robeyns, I. A. M. (2018). Limitarisme. In P. Savidan (Ed.), Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale (pp. 997-1005). (Quadrige. Dicos poche). Presses Universitaires de France.
Robeyns, I. A. M., van der Lippe, A. G., Buskens, V. W., & Vergeldt, N. L. (2018). Vinden Nederlanders dat er grenzen zijn aan rijkdom? ESB, 103, 399-402.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/377460/2018_Robeyns_Lippe_Buskens_Vergeld_2018_ESB.pdf?sequence=1
Robeyns, I. A. M. (2018). The Capability Approach. In S. Olsaretti (Ed.), Oxford Handbook of Distributive Justice (pp. 109-128). (Oxford Handbooks). Oxford University Press.

Professional publications

Robeyns, I. A. M. (2018). Kwaliteit van Leven in het Antropoceen. Podium voor Bio-ethiek, 25(4), 31-34.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/377964/Robeyns_2018_Podium_voor_Bioethiek.pdf?sequence=1
Robeyns, I. A. M. (2018). Het basisinkomen. Waarom zouden we dit (niet) willen?. Web publication/site, Ethiek Instituut Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382957/Annotatie_6_het_basisinkomen.pdf?sequence=1
de Maagt, S., & Robeyns, I. A. M. (2018). Ethische kanttekeningen bij overerving en erfbelasting. In P. de Beer, J. van der Meer, J. Plantenga, & W. Salverda (Eds.), Voor wie is de erfenis? : Over vrijheid, gelijkheid, en familiegevoel (pp. 63-83). Van Gennep.
Meijers, T., & Robeyns, I. A. M. (2018). Filantropie: conceptuele en ethische reflecties. In Filantropie op de grens van overheid en markt (pp. 173-195). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394453/2018_Meijers_Robeyns_Filantropie_Conceptuele_en_Ethische_Reflecties.pdf?sequence=1

Popularising publications

de Haan, I., & Robeyns, I. A. M. (2018). Hoe strijd te voeren om een betere universiteit. De Groene Amsterdammer.

2017

Scholarly publications

Robeyns, I. (2017). Having too much. In J. Knight, & M. Schwarzberg (Eds.), Wealth: NOMOS LVIII: Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy (pp. 1-44). (NOMOS: Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy; Vol. LVIII). New York University Press. https://doi.org/10.18574/nyu/9781479827008.003.0001
Robeyns, I. A. M. (2017). Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-examined. Open Book Publishers. https://www.openbookpublishers.com/product/682/e0de86349307278cd0962857d7999fdf

Professional publications

de Maagt, S., & Robeyns, I. A. M. (2017). Overerving en erfbelasting: een ethische analyse. Web publication/site, Ethiek Instituut Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/files/gwethische-annotatieerfbelastingnovember-20171pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/394506/gw_ethische_annotatie_erfbelasting_november_20171.pdf?sequence=1
Stam, F. C., Bosma, N. S., Gerards, J. H., Geuijen, C. H. M., Meijer, A. J., Nehmelman, R., Raven, R. P. J. M., & Robeyns, I. A. M. (2017). Regionale sturing: inspelen op maatschappelijke uitdagingen. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360007/Stam_et_al_2017_Regionale_sturing_inspelen_op_maatschappelijke_uitdagingen.pdf?sequence=1

Popularising publications

Robeyns, I. A. M., Helfer, J. (Ed.), Meyer, M. (Ed.), Wettig, K. (Ed.), & Binder, C. (2017). Höchste Zeit für eine ökologische Revolution. Mut zu neuem Denken und neuen Wegen. In Wenn ich mir etwas wünschen dürfte: Intellektuell zur Bundestagswahl 2017 (pp. 180-188). Steidl Verlag.
Robeyns, I. A. M. (2017). Freedom and Responsibility - Sustainable Prosperity through a Capabilities Lens. Center for the Understanding of Sustainable Prosperity. http://www.cusp.ac.uk/essay/m1-4/
de Maagt, S., & Robeyns, I. A. M. (2017). Vrijstelling erfbelasting bij bedrijfsopvolging: inefficiënt en onrechtvaardig. Web publication/site, Academische Filosofieblog Bij Nader Inzien. https://bijnaderinzien.org/2017/12/07/vrijstelling-erfbelasting-bij-bedrijfsopvolging-inefficient-en-onrechtvaardig/

2016

Scholarly publications

Robeyns, I. A. M. (2016). The Capability Approach, revised version. In Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/
Robeyns, I. A. M. (2016). Book Review of B. Holland (2014), Allocating the Earth. Ethics, 126(4), 1100-1104. https://doi.org/10.1086/686060
Robeyns, I. A. M. (2016). Conceptualising Well-being for Autistic Persons. Journal of Medical Ethics, 42(6). https://doi.org/10.1136/medethics-2016-103508
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/328193/Robeyns_JME.pdf?sequence=1
Robeyns, I. A. M. (2016). Capabilitarianism. Journal of Human Development and Capabilities, 17(3), 397-414. https://doi.org/10.1080/19452829.2016.1145631
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/344068/Capabilitarianism_final.pdf?sequence=1

2015

Scholarly publications

Robeyns, I. A. M. (2015). On G.A. Cohen's "On the Currency of Egalitarian Justice". Ethics, 125(4), 1132-1135. https://doi.org/10.1086/680879

Professional publications

Claassen, R. J. G., & Robeyns, I. A. M. (2015). Economisch Beleidsanalyses – een filosofische blik: Advies in opdracht van het Centraal Planbureau. Ethiek Instituut Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/326606/Claassen_Robeyns.pdf?sequence=1
Robeyns, I. A. M. (2015). Het Kapitaal. Filosofie & praktijk, 36(3), 76-81.
Robeyns, I. A. M. (2015). De economie langs de morele meetlat. In A. van Harskamp, G. Meynen, & B. Siertsema (Eds.), Worden wij betere mensen? Essays over morele vooruitgang: Essays over morele vooruitgang (pp. 119-138). Klement.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436220/2015_Economie_meetlat.pdf?sequence=1
Robeyns, I. A. M. (2015). Ouderenzorg in een rechtvaardige samenleving. Wijsgerig Perspectief, 55(1), 36-41.
Robeyns, I. A. M. (2015). Vrijheid moet je kunnen. In R. Cuperus, & M. Hurenkamp (Eds.), Omstreden Vrijheid: Waartoe een vrije samenleving verplicht (WBS jaarboek ed., pp. 136-145). Van Gennep.

Other output

Robeyns, I. A. M. (2015). Gender bias bij NWO: hoe erg is dit eigenlijk? Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2015/09/22/gender-bias-bij-nwo-hoe-erg-is-dit-eigenlijk/
Robeyns, I. A. M. (2015). Gláucio, Márcia en de vragen die blijven: Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2015/09/01/glaucio-marcia-en-de-vragen-die-blijven/
Robeyns, I. A. M. (2015). Respect voor vaderschap: geen woorden, maar daden: Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2015/06/21/respect-voor-vaderschap-geen-woorden-maar-daden/
Robeyns, I. A. M. (2015). Twee zorgen over de Wetenschapsvisie 2025: Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site
Robeyns, I. A. M. (2015). Het nut van Logica: Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2014/10/06/het-nut-van-de-logica/
Robeyns, I. A. M., & During, D. K. (2015). Grote maatschappelijke problemen: niet zonder de ethiek! Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2015/10/12/grote-maatschappelijke-problemen-niet-zonder-de-ethiek/
Robeyns, I. A. M. (2015). Historical court ruling on CO2-reductions in the Netherlands: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2015/06/24/historical-court-ruling-on-co2-reductions-in-the-netherlands/
Robeyns, I. A. M. (2015). Impressions from the first IPSP authors meeting: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2015/08/29/impressions-from-the-first-ipsp-authors-meeting/

2014

Scholarly publications

Robeyns, I. (2014). Welzijn en geluk. In M. van Hees, T. Nys, & I. Robeyns (Eds.), Basisboek ethiek (pp. 61-76). Boom uitgevers.
van Hees, M., Nys, T., & Robeyns, I. (Eds.) (2014). Basisboek Ethiek. Boom uitgevers. http://www.boomfilosofie.nl/product/1112/Basisboek-ethiek

Other output

Robeyns, I. A. M. (2014). Eicellen invriezen voor later: Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2014/12/30/eicellen-invriezen-voor-later/
Robeyns, I. A. M. (2014). De verborgen filosoof in Thomas Piketty’s boek: Academische Filosofieblog ‘Bij nader inzien’. Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2014/10/28/de-verborgen-filosoof-in-thomas-pikettys-boek/
Robeyns, I. A. M. (2014). De morele grenzen van de markt – volgens Michael Sandel en Debra Satz: Academische Filosofieblog Bij nader inzien . Web publication/site http://bijnaderinzien.org/2014/10/09/de-morele-grenzen-van-de-markt-volgens-michael-sandel-en-debra-satz/
Robeyns, I. A. M. (2014). Rescuing the miners and the babies: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/08/29/rescuing-the-miners-and-the-babies/
Robeyns, I. A. M. (2014). Thomas Piketty has power that heterodox economists never had: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/09/22/thomas-piketty-has-power-that-heterodox-economists-never-had/
Robeyns, I. A. M. (2014). The Freedom of the University: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/09/17/the-freedom-of-the-university/
Robeyns, I. A. M. (2014). Why Tony Atkinson should get the Nobel Prize in Economics (but perhaps not alone): Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/09/26/why-tony-atkinson-should-get-the-nobel-prize-in-economics-but-perhaps-not-alone/
Robeyns, I. A. M. (2014). Functionings and capabilities: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/03/06/ca-01-functionings-and-capabilities/
Robeyns, I. A. M. (2014). The helicopter view: What is the capability approach? Blogpost Crooked Timber . Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/03/06/ca-02-the-helicopter-view-what-is-the-capability-approach/
Robeyns, I. A. M. (2014). Unpacking functionings and capabilities, part 1: internal capabilities, combined capabilities, basic capabilities (Nussbaum): Blogpost Crooked Timber . Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/03/19/ca03-unpacking-functionings-and-capabilities-part-1-internal-capabilities-combined-capabilities-basic-capabilities-nussbaum
Robeyns, I. A. M. (2014). It’s complicated, and hard to understand if you’re not part of it: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/04/01/its-complicated-and-hard-to-understand-if-youre-not-part-of-it/
Robeyns, I. A. M. (2014). Humanities and social sciences within the ERC: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/04/04/humanities-and-social-sciences-within-the-erc/
Robeyns, I. A. M. (2014). Time-recognition for having a baby by the ERC: Blogpost Crooked Timber. Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/04/05/time-recognition-for-having-a-baby-by-the-erc/
Robeyns, I. A. M. (2014). Capabilitarian justice and meta-theoretical concerns: Blogpost 'Crooked Timber' . Web publication/site http://crookedtimber.org/2014/05/31/ca04-capabilitarian-justice-and-meta-theoretical-concerns/

2013

Scholarly publications

de Maagt, S., & Robeyns, I. (2013). Can person-centered care deal with atypical persons? The American Journal of Bioethics, 13(8), 44-6. https://doi.org/10.1080/15265161.2013.804340

2007

Scholarly publications

Robeyns, I. (2007). Le concept de capabilité d'Amartya Sen est-il utile pour l'économie féministe? Nouvelles Questions Feministes, 26(2), 45-59. https://doi.org/10.3917/nqf.262.0045
Pierik, R., & Robeyns, I. (2007). Resources versus capabilities: Social endowments in egalitarian theory. Political Studies, 55(1), 133-152. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00646.x

2003

Scholarly publications

Agarwal, B., Humphries, J., & Robeyns, I. (2003). Exploring the challenges of Amartya Sen's work and ideas: An introduction. Feminist Economics, 9(2-3), 3-12. https://doi.org/10.1080/1354570032000099039