mr. dr. Hanneke van Eijken
h.vaneijken@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-29 10:53:10


Profile

Hanneke van Eijken is assistant professor in EU law and postdoc researcher in the multidiscplinary research project bEUcitizen. Hanneke completed her Master’s programme in European Law at Utrecht University, with an honourable mention, in 2007. She worked at Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn as a support lawyer in the European law division. Hanneke conducted a  PhD thesis, in which she analysed the role of EU citizenship in the process of the constitutionalisation of the European Union, under the supervision of Professor  and judge of the CJEU Sacha Prechal. During her research she made several research visits to the Court of Justice in Luxembourg and stayed at the European University Institute in Florence as a visiting researcher. Her research fields are EU citizenship, constitutional EU law, fundamental rights protection, free movement rights, democracy and political participation and judicial review.

Moreover, from September 2008 to September 2013 Hanneke was assistant coordinator for the European Commission’s Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality. Hanneke taught courses on International and European law, in the Netherlands as well as in Istanbul and Zagreb. Hanneke is part of the editorial board of the Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht and is a board member of the Dutch Association for Migration Research. 

Outside the context of European law, Hanneke writes poetry and performs at literary festivals. Her collection of poetry was published in the spring of 2013 (‘Papieren veulens’, Prometheus, 2013).

Gegenereerd op 2017-06-29 10:53:10

Prisoner disenfranchement and the right to vote in elections to the European Parliament: Universal suffrage key to unlocking political citizenship?, European Constitutional Law Review (2016), pp. 114-132 (with Jan Willem van Rossem).

Kroniek Europees burgerschap, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2016), pp. 1-9.

De Europese burger en het Handvest voor de Grondrechten: nieuwe sporen naar een Europese rechtsstaat? in A. Gerbrandy en R. Rampersad (red.), "De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland", Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivitische driesporenbenadering van Bart Hessel, pp. 251-258.

De zaak Martens: studiefinanciering en het vrije verkeer van EU-burgers, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (2015), pp. 483-486;

The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order, in: Van den Brink, Luchtman & Scholten (eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU, Antwerpen: Intersentia (2015, pp. 249-298 (mede-auteurs Emaus, Widdershoven and Luchtman);

Het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toetreding tot het EVRM, Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-Bulletin), jrg. 40 (2015, nr.2, pp. 203-211;

EU citizenship and the constitutionalisation of the European Union, Europa Law Publishing (2015);

De zaken S. en G. & O. en B.: Grenzeloze gezinnen en afgeleide verblijfsrechten, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2014), pp. 319-324.;

Blog BEUcitizen: Family life & European citizenship: The Strasbourg Court Decision in Jeunesse v. the Netherlands (www.beucitizen.eu); 

Editorial: European Citizenship, Gender equality and Fundamental rights: Different Paths or Coming to Crossroads?. European Gender Equality Law Review, (2), 1-5; 

Annotatie zaak C-206/13, Cruciano Siragusa, AB Bestuursrechtspraak 2014/373 (2014), pp. 2311-2316 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

Case Note on C-391/09, Malgožata Runevic-Vardyn and Lukasz Pawel Wardyn v Vilniaus miesto savivaldybes administracija and Others, Common Market Law Review (2012), p. 809-826; 

Annotatie Hoge Raad, 9 Augustus 2013, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, april 2014, pp. 206-209 (mede-auteur: M.J.M. Verhoeven); 

Annotatie zaak C-146/11, Pimix, AB Bestuursrechtspraak 2012/285, Afl. 35 (2012), p. 1673-1674; 

De zaak Bidar: Hoe een student economie een beroemde Unieburger werd, in: G. Essers et al. (eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten: De zegeningen van het Europees burgerschap, Deventer: Kluwer (2012), p. 267-273; 

Een samengestelde Europees burger? In: H.R.B.M. Kummeling et al, De samengestelde Besselink: bruggen bouwen tussen nationaal en internationaal recht, Wolf Legal Publishers (2012), p. 83-94; 

Annotatie C-256/11, Murat Dereci en anderen tegen Bundesministerium für Inneres, SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht (2012), p. 201-215 (mede-auteur S.A. de Vries);

‘Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, (2012), p. 41-48; 

A New Route into the Promised Land? Being a European Citizen after Zambrano, European Law Review (2011), p. 704-721 (mede-auteur S.A. de Vries);

'The Principle of Attributed Powers and the ‘Scope’ of EU Law' (met. S. Prechal en S.A. de Vries) in: L.F.M. Besselink, F. Pennings, S. Prechal, (eds.), The Eclipse of Legality Principle in the European Union, Kluwer International (2011), p. 213-249; 

'Lookin' for a little green bag... en de werkingssfeer van het Unierecht', Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2011), p. 105-113 (mede-auteur H.J. van Harten); 

'European Citizenship and the Competence of Member States to Grant and to Withdraw the Nationality of their Nationals', Merkourios. Utrecht Journal of International and European Law (2011), p. 65-69; 

'Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten', Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, juli 2010, p. 181-187; 

Annotatie C-555/07 Kücükdeveci, Jur. 2010, p. I-365; AB Bestuursrechtspraak 2010/89, p. 441 – 450 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

Annotatie gevoegde zaken C-22/08 en C-23/08, Athanasios Vatsouras en Josif Koupatantze tegen Arbeidsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 2009, p. 510-513;

Annotatie zaak C-3445/06 Gottfried Heinrich, AB Bestuursrechtspraak (2009), p. 579-587 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

Annotatie zaak C-158/07, Jacqueline Förster v Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht (2009), p. 176-179; 

‘Lost in Translation, een bespreking van het arrest Skoma Lux’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2008), p. 165-171 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven); 

‘Onderwijsdiensten: een burgerrecht, maar wie betaalt de rekening?’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (2008) p. 1-7; 

Annotatie C-152/07- C-154/07, Arcor AG & Co. tegen Bundesrepublik Deutschland, AB Bestuursrechtspraak, jaargang 2008 (33), p. 1397-1404 (mede-auteur R. Ortlep); 

Annotatie C-458/06, Skatteverket tegen Gourmet Classic, AB bestuursrechtspraak, jaargang 2008 (29), p. 1166-1171 (mede-auteur M.J.M. Verhoeven).

Key publications

van Eijken, H. (2010). Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010 (6), (pp. 181-187) (7 p.).

van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (2008). ‘Lost in translation’ een bespreking van het arrest Skoma Lux. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6 (2008), (pp. 165-171) (6 p.).

van Eijken, H. (18.11.2008). 2009, , (Jacqueline Förster tegen Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep).

All publications
  2017 - Book parts / chapters
Marguery, T.P. & van Eijken, H. (2017). The Federal Entrenchment of Citizens in the European Union Member States’ Criminal Laws - Or How EU Citizenship Is Shaping Criminal Law. In Dimitry Kochenov (Eds.), EU Citizenship and Federalism - The role of rights (pp. 540-560) (20 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2017 - Websites / portals
  2016 - Articles
  2016 - Book parts / chapters
van Eijken, H. (01.02.2016). De Europese burger en het Handvest voor de Grondrechten: nieuwe sporen naar een Europese rechtsstaat?. In A. Gerbrandy & R. Rampersad (Eds.), De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland - Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivitische driesporenbenadering van Bart Hessel (pp. 251-258) (7 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Articles
van Eijken, H. (01.11.2015). De zaak Martens: studiefinanciering en het vrije verkeer van EU-burgers. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2015 (10), (pp. 483-486).
van Eijken, H. & de Vries, S.A. (24.08.2015). Het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toetreding tot het EVRM. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 40 (2), (pp. 203-211) (8 p.).
  2015 - Book parts / chapters
van Eijken, H., Emaus, Jessy, Luchtman, M.J.J.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order. In Ton van den brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 249-298) (49 p.). Antwerp: Intersentia.
  2015 - Lectures
H. van Eijken (07.01.2015). Presentation on the Advice 2/13 of the CJEU on the draft accession Treaty of the EU to the ECHR. Roundtable discussion Advice 2/13 CJEU.
  2014 - Articles
van Eijken, Hanneke (31.01.2014). De zaken S. en G. & O. en B.: Grenzeloze gezinnen en afgeleide verblijfsrechten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2014 (10), (pp. 319-324).
  2014 - Book editorship
Burri, Susanne & van Eijken, Hanneke (2014). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Gender Equality Law in 33 European Countries. How are EU rules transposed into national law?. (280 p.). European Union.
  2014 - Annotations
van Eijken, Hanneke & Verhoeven, Maartje (2014). Annotatie C-206/13, Cruciano Siragusa. (6 p.).
van Eijken, Hanneke & Verhoeven, Maartje (2014). Annotatie Hoge Raad, 9 Augustus 2013. (4 p.).
  2014 - Websites / portals
van Eijken, H. (12.11.2014). Family life & European citizenship - The Strasbourg Court Decision in Jeunesse v. the Netherlands.
  2014 - Lectures
H. van Eijken (17.12.2014). Presentation EU citizenship and Fundamental Rights.
H. van Eijken (15.12.2014). Presentation EU citizenship and the constitutionalisation of the European Union. Invited speaker on EU citizenship and the constitutionalisation of the European Union.
H. van Eijken (11.12.2014). Speech on the Protection of Fundamental Rights: The Composite Citizen in the European Union, at Copenhagen University. Presentation international conference EU citizenship and Rights.
  2013 - Annotations
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (09.08.2013). 2014, , ().
  2013 - Lectures
H. van Eijken (20.11.2013). Organisatie. DAMR Autumn Meeting on Citizenship and Migration.
  2012 - Articles
van Eijken, H. (2012). Ruiz Zambrano the aftermath: de impact van artikel 20 VWEU op de Nederlandse rechtspraak. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 18 (2), (pp. 41-48) (8 p.).
  2012 - Book parts / chapters
van Eijken, H. (2012). De zaak Bidar: Hoe een student economie een beroemde Unieburger werd. In G. Essers (Eds.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten: De zegeningen van het Europees burgerschap (pp. 267-273) (7 p.). Deventer: Kluwer.
van Eijken, H. (2012). Een samengestelde Europees burger?. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink: bruggen bouwen tussen nationaal en internationaal recht (pp. 83-94) (12 p.). Oisterwijk: Wolf Legal P ublishers.
  2012 - Reports
  2012 - Annotations
van Eijken, H. (2012). Note by: -,.
  2012 - Lectures
H. van Eijken (15.06.2012). Presentatie , ‘Een samengestelde Europese burger?’. afscheidssymposium Leonard Besselink.
H. van Eijken (24.05.2012). Presentatie ‘Grondrechtenbescherming en Europees burgerschap’. Utrecht, onderzoeksmiddag Rechtsgeleerdheid UU.
H. van Eijken (30.11.2012). Presentatie: ‘Multiple forms of citizenship'. Amsterdam, Ius Commune conferentie, UvA.
  2011 - Articles
van Eijken, H. & de Vries, S.A. (2011). A New Route into the Promised Land? Being a European Citizen after Ruiz Zambrano. European Law Review, 36, (pp. 704-721) (18 p.).
van Eijken, H. & van Harten, H.J. (2011). Lookin’, for a Little Green Bag: en de werkingssfeer van het Unierecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 4, (pp. 105-113) (9 p.).
  2011 - Book parts / chapters
de Vries, S.A., Prechal, A. & van Eijken, H. (2011). The Principle of Attributed Powers and the Scope of EU Law. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 213-247) (35 p.). Den Haag: Kluwer Law International.
  2010 - Articles
van Eijken, H. (2010). Zijn er nog grenzen aan gelijkheid? De spanning tussen gelijke behandeling van Unieburgers versus de bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidstaten. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2010 (6), (pp. 181-187) (7 p.).
  2009 - Annotations
van Eijken, H. (04.06.2009). 2009, , (Athanasios Vatsouras en Josif Koupatantze tegen Arbeitsgemeinschaft (ARGE)).
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (10.03.2009). AB 2009, , (zaak C-345/06 (Heinrich)).
  2008 - Articles
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (2008). ‘Lost in translation’ een bespreking van het arrest Skoma Lux. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6 (2008), (pp. 165-171) (6 p.).
van Eijken, H. (2008). Onderwijsdiensten: een burgerrecht, maar wie betaalt de rekening?. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 1-2 (2008), (pp. 1-7) (7 p.).
  2008 - Annotations
van Eijken, H. (18.11.2008). 2009, , (Jacqueline Förster tegen Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep).
van Eijken, H. & Ortlep, R. (17.07.2008). AB 2008, , ().
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (12.06.2008). AB 2008, , (Skatteverket tegen Gourmet Classic).
van Eijken, H. & Verhoeven, M.J.M. (13.03.2008). AB null, , (- C 555/07, Kücükdeveci,).

S. Burri and H. van Eijken, The Transposition of Recast Directive 2006/54/EC, Update 2011.

^ top
Gegenereerd op 2017-06-29 10:53:10

Hanneke taught the courses European (and International) Law, European Constitutional Law and European Migration Law. She taught, moreover, as visting lecturer, on the topic of European citizenship at Yeditepe University (Istanbul). Hanneke also taught European law in Zagreb in the context of the Judicial Academy (May and December 2012). In the current academic year Hanneke is involved in Regulating the EU Single Market, het Kernvak Europees recht, Citizenship in the European Union and European Law. 

Gegenereerd op 2017-06-29 10:53:10
Additional functions and activities

Bestuurslid Dutch Assiociation for Migration Research

Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Europees recht

Ad hoc expert European Commission Network of legal experts in the field of gender equality

Vaste medewerker SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch recht

Gegenereerd op 2017-06-29 10:53:10
Full name
mr. dr. H. van Eijken Contact details
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Room 2.04
3512 HT  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 8284
Fax +31 30 253 7073
Gegenereerd op 2017-06-29 10:53:10
Last updated 19.07.2016