Publications

2023

Scholarly publications

Bouwer, R., Koster, M., & van den Bergh, H. (2023). Benchmark rating procedure, best of both worlds? Comparing procedures to rate text quality in a reliable and valid manner. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. https://doi.org/10.1080/0969594X.2023.2241656

2022

Scholarly publications

Mantingh, E., Rooijackers, P., van Silfhout, G., & van den Bergh, H. (2022). De effectiviteit van een lessenserie over diep lezen: Een interventieonderzoek onder vwo 4-leerlingen. Pedagogische Studiën, 99(4), 325-360. https://dspace.uba.uva.nl/server/api/core/bitstreams/7ab9ef95-7fad-4ff4-ae47-b283ed8f225e/content
Stuulen, J., Bouwer, R., & van den Bergh, H. (2022). Peerfeedback geven en gebruiken voor revisie: een vergelijking tussen twee peerfeedbackmethoden. Levende Talen Tijdschrift, 23(1), 20-35. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2247
van Rijt, J. H., van den Broek, B., & van den Bergh, H. (2022). Refocusing writing style education? Relationships between stylistic lapses and the quality of Dutch secondary school students’ argumentative texts. Journal of Writing Research, 13(3), 415-446. https://doi.org/10.17239/jowr-2022.13.03.03
Bogaerds-Hazenberg, S., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. (2022). What textbooks offer and what teachers teach: an analysis of the Dutch reading comprehension curriculum. Reading and Writing, 35(7), 1497-1523. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10244-4

Professional publications

Bogaerds-Hazenberg, S., van den Bergh, H., & Evers-Vermeul, J. (2022). Onderwijs in tekststructuur. In T. Houtveen, & R. van Steensel (Eds.), De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen (1 ed., pp. 59-83). (Stichting Lezen Reeks; Vol. 35). Uitgeverij Eburon.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427541/Onderwijs_in_tekststructuur.pdf?sequence=1

2021

Scholarly publications

Holleman, B., van Os-Medendorp, H., van den Bergh, H., Blom, M., van Dijk, L., Linders, Y., Houben, G. J., Knulst, A. C., & Lentz, L. (2021). Poor understanding of allergen labelling by allergic and non‐allergic consumers. Clinical and Experimental Allergy, 51(10), 1374-1382. https://doi.org/10.1111/cea.13975
Rooijackers, P., van Silfhout, G., & van den Bergh, H. (2021). Observerend leren lezen op het vwo: Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. Levende Talen Tijdschrift, 22(3), 3-16. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2179
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/413304/2179_Artikeltekst_3531_3569_10_20210920.pdf?sequence=1
Bogaerds - Hazenberg, S., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. (2021). Leerkrachten als co-designers van lessen begrijpend lezen: uitdagingen en kansen.. Abstract from Onderwijs Research Dagen.
Bogaerds - Hazenberg, S., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. (2021). Effects of text structure instruction in Grade 4 and 5. Abstract from Twenty-eighth annual meeting of the Society for the Scientific Study of Reading (SSSR 2021), Lancaster , United Kingdom.
Bogaerds-Hazenberg, S., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. (2021). Teachers as co-designers? Lessons learned from collaboration in a design-based research on reading comprehension instruction. Paper presented at AILA 2021, Groningen, Netherlands.
Yapp, D. J., de Graaff, H. C. J., & van den Bergh, H. H. (2021). Improving second language reading comprehension through reading strategies: A meta-analysis of second language reading strategy interventions. Journal of Second Language Studies, 4(1), 154-192. https://doi.org/10.1075/jsls.19013.yap
Yapp, D. J., de Graaff, H. C. J., & van den Bergh, H. H. (2021). Effects of reading strategy instruction in English as a second language on students’ academic reading comprehension. Language Teaching Research. https://doi.org/10.1177/1362168820985236
Breukink, C., van den Bergh, H. H., & T.M. (Tanja) Janssen (2021). Adolescents’ comprehension of poetry and prose in grade 8 to 12. Manuscript in preparation.
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2021). A meta‐analysis on the effects of text structure instruction on reading comprehension in the upper elementary grades. Reading Research Quarterly, 56(3), 435-462. https://doi.org/10.1002/rrq.311

Professional publications

Quené, H. (Author), & van den Bergh, H. (Author). (2021). Quantitative Methods and Statistics. Software https://doi.org/10.5281/zenodo.4479620
Rooijackers, P., van Silfhout, G., & van den Bergh, H. (2021). Met zijwieltjes leren fietsen op de Dorpsstraat: Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekortschieten. Levende Talen Magazine, 108(2), 4-9. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2144
Rooijackers, P., van Silfhout, G., & van den Bergh, H. (2021). Timmeren met oude spijkers en zonder hout: Waarom leergangen Nederlands nu niet echt aan strategie-instructie doen. Levende Talen Magazine, 108(1), 18–23. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2134

2020

Scholarly publications

Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2020). Teachers and researchers codesigning teaching materials: can we bridge the research-practice gap?. Abstract from World Literacy Summit 2020.
Rooijackers, P. J. H., van Silfhout, G., Schuurs, U., Mulders, I. C. M. C., & van den Bergh, H. H. (2020). Lezen en antwoorden bij teksten met vragen: Een cross-sectionele eye-trackstudie onder 52 vwo-leerlingen. Pedagogische Studiën, 97(1), 42-58. http://pedagogischestudien.nl/search?identifier=713771
Denneman, E., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. (2020). Peerfeedback in het schrijfvaardigheidsonderwijs: De waarde van goede feedbackinstructie. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 25-36. http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2077
Rooijackers, P. J. H., van Silfhout, G., Schuurs, U., Mulders, I. C. M. C., & van den Bergh, H. H. (2020). Lezen en antwoorden bij de tekst met vragen geobserveerd: Een eye-trackstudie onder vwo 4-leerlingen. Pedagogische Studiën, 97(1), 42-58. http://www.pedagogischestudien.nl/search?identifier=713771
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/408394/Lezen_en_antwoorden_bij_de_tekst_met_vragen.pdf?sequence=1

Professional publications

Quené, H. (Author), & van den Bergh, H. H. (Author). (2020). Kwantitatieve Methoden en Statistiek. Software, GitHub. https://doi.org/10.5281/zenodo.4113980

2019

Scholarly publications

Breukink, C., & van den Bergh, H. H. (2019). Secondary Education Students’ Reading and Answering Behaviour while Reading Poetry and Prose. Paper presented at Poetry in Education, Gothenburg, Sweden, Sweden.
Elving, K., & van den Bergh, H. H. (Accepted/In press). Een boost voor het schrijfonderwijs: Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw. Levende Talen Tijdschrift, 20, 14-24. [2].
Kox, F., & van den Bergh, H. H. (2019). Een schrijfstrategie in L2-onderwijs: NOVSKEV. Levende Talen Tijdschrift, 20(3), 3-12.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390971/1957_3141_1_SM.pdf?sequence=1
González, P., Mayans, D., & van den Bergh, H. H. (2019). Nominal agreement in the interlanguage of Dutch L2 learners of Spanish. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. https://doi.org/10.1515/iral-2017-0174
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2019). Teachers and researchers as co-designers? A design-based research on reading comprehension instruction in primary education. Educational Design Research, 3(1), 1-24. [18]. https://doi.org/10.15460/eder.3.1.1399
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2019). Teachers and researchers as co-designers? A design-based research on text-structure instruction. Poster session presented at 29th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, New York, New York, United States.
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2019). Text-structure instruction in the upper elementary grades: an intervention study. Abstract from Grote Taaldag.

2018

Scholarly publications

Koet, T., & van den Bergh, H. H. (2018). Pride and prejudice? Judging non-native pronunciation of English. L1 educational studies in languages and literature, 18, 1-13. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.03.01
Kox, F., & van den Bergh, H. H. (2018). An example of an L2-writing strategy: NOVSKEV. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-12. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.03.06
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2018). Tekststructuurinstructie in de bovenbouw van het primair onderwijs: Een meta-analyse. Abstract from 9e Anéla conferentie, Egmond aan Zee, Netherlands.
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2018). A meta-analysis of text structure instruction in the upper elementary grades. Abstract from 28th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, Brighton, United Kingdom.
Rietdijk, S., van Weijen, D., Janssen, T., van den Bergh, H. H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2018). Teaching writing in primary education: Classroom practice, Time, Teacher beliefs and skills. Journal of Educational Psychology, 110(5), 640-663. https://doi.org/10.1037/edu0000237
Braaksma, M., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. H. (2018). Effects of hypertext writing and observational learning on content knowledge acquisition, self-efficacy, and text quality: Two experimental studies exploring aptitude treatment interactions. Journal of Writing Research, 9(3), 259-300. https://doi.org/10.17239/jowr-2018.09.03.02
van Weijen, D., van den Bergh, H. H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2018). Source use and argumentation behavior in L1 and L2 writing: a within-writer comparison. Reading and Writing, 1.
Bouwer, R., Koster, M., & van den Bergh, H. (2018). Effects of a strategy-focused instructional program on the writing quality of upper elementary students in the Netherlands. Journal of Educational Psychology, 110(1), 58-71. https://doi.org/10.1037/edu0000206

Professional publications

Evers-Vermeul, J., van der Hoeven, J., & van den Bergh, H. (2018). Effectief leesstrategie-onderwijs voor en door docenten Nederlands: Ongepubliceerd eindrapport van het NRO-project kortlopend onderzoek 405-16-509. Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/375629/inhoudelijk_eindverslag_voor_NRO_19sep2018.pdf?sequence=1

2017

Scholarly publications

Koster, M. P., Bouwer, R., & van den Bergh, H. (2017). Bezint eer ge begint. Het effect van prewriting op tekstkwaliteit. Levende Talen Tijdschrift, 3-19.
Bouwer, R., Koster, M., & Van Den Bergh, H. (2017). Leren schrijven met Tekster: een wetenschappelijk beproefde lesmethode voor het basisonderwijs. Pedagogische Studien, 94(4), 304-329.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362179/download.pdf?sequence=1
Rietdijk, S., Janssen, T., van Weijen, D., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. H. (2017). Improving writing in primary schools through a comprehensive writing program. Journal of Writing Research, 9(2), 172-225. https://doi.org/10.17239/jowr-2017.09.02.04
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/362178/JoWR_2017_vol9_nr2_Rietdijk_et_al.pdf?sequence=1
Hazenberg, S. T. M., Bouwer, R., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2017). Daar maak ik geen punt van! Feedback en tekstrevisie op de basisschool. Levende Talen Tijdschrift, 18(2), 21-30. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1688
Koster, M., Bouwer, R., & van den Bergh, H. (2017). Professional development of teachers in the implementation of a writing intervention program for elementary students. Contemporary Educational Psychology, 49, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.10.002
van den Bergh, H. H., & Evers-Vermeul, J. (2017). Validity issues in longitudinal research. In J. Evers-Vermeul, & E. Tribushinina (Eds.), Usage-based approaches to language acquisition and language teaching (pp. 97-114). (Studies on Language Acquisition (SOLA); Vol. 55). Mouton de Gruyter.
Welie, C., Schoonen, R., Kuiken, F., & van den Bergh, H. H. (2017). Expository text comprehension: for which readers does knowledge of connectives contribute the most? Journal of Research in Reading, 40(S1), S42–S65. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12090
Kamoen, N., Holleman, B., Mak, P., Sanders, T., & van den Bergh, H. (2017). Why are negative questions difficult to answer? On the processing of linguistic contrasts in surveys. Public Opinion Quarterly, 81(3), 613–635. https://doi.org/10.1093/poq/nfx010

Professional publications

Breukink, C., & van den Bergh, H. H. (2017). Hoe begrijpen en lezen beginnende literatuurlezers poëzie in vergelijking met proza? Over hun tekstbegrip, leesaanpak en leeservaringen. https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/hoe-begrijpen-en-lezen-beginnende-literatuurlezers-poezie-in-vergelijking-met-proza-over-hun-tekstbegrip-leesaanpak-en-leeservaringen/
Hazenberg, S. T. M., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2017). Inhoud en didactiek van begrijpend lezen. Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, 8(12), 21-30.
Schuppert, L., & van den Bergh, H. H. (2017). Leesstrategieën: Evidence-based of Nieuw Nederlands? Een experimentele studie in 4 vwo. Levende Talen Tijdschrift, 18(1), 14.

Other output

Hazenberg, S. T. M., & van den Bergh, H. H. (2017). Inhoud en didactiek van het leesstrategieonderwijs op de basisschool: een analyse van materialen en leerkrachtervaringen. Abstract from ORD 2017, Antwerpen, Belgium.
Yapp, D. J., de Graaff, H. C. J., & van den Bergh, H. (2017). Improving Reading Comprehension In English through Reading Strategies: A Meta-analysis of L2 Reading Strategy Intervention Research.

2016

Scholarly publications

Eerland, A., & van den Bergh, H. H. (2016). Empirische basis van conclusies: Handvatten voor de empirische taalonderzoeker. Tijdschrift voor taalbeheersing, 38(2), 139-146. https://doi.org/10.5117/TVT2016.2.EERL

Professional publications

Bouwer, R., & van den Bergh, H. (2016). Toetsen van schrijfvaardigheid: hoeveel beoordelaars, hoeveel taken? In R. Belt (Ed.), Literatuurbundel Starttaal (pp. 97-105). Deviant.
Elving, K., & van den Bergh, H. H. (2016). Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven. Levende Talen Tijdschrift, 17(1), 24-35. [3].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/345584/Bruggen.pdf?sequence=1
Grinsven, K., & van den Bergh, H. H. (2016). Kennis en kwaliteit bij het schrijven in een vreemde taal. Levende Talen Tijdschrift, 17(3), 14-22.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/345583/Vreemde_taal.pdf?sequence=1
Van Steendam, E., Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H. H., & Sercu, L. (2016). Samenwerkend schrijven en reviseren: Met wie en hoe? Een experimentele studie naar de interactie tussen groepssamenstelling en instructiemethode bij samenwerkend reviseren in een vreemde taal in het hoger onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 17(3), 3-13. [1].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346818/Semenwerkend.pdf?sequence=1

Other output

Evers-Vermeul, J., van der Hoeven, J., & van den Bergh, H. H. (2016). Effectief leesonderwijs voor en door docenten Nederlands. Abstract from NRO Inspiratiebijeenkomst, Amersfoort, Netherlands.
Hazenberg, S. T. M., Bouwer, I. R., Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. H. (2016). "Add punctuation!" How primary school students revise their text in response to teacher feedback. Abstract from 26e Anéla/VIOT Juniorendag, Amsterdam, Netherlands.

2015

Scholarly publications

van den Bergh, H. H. (2015). Writing Process Theory: A Functional Dynamic Approach. In C. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of Writing Research (2nd edition) (pp. 57 -71). Guilford Press.
Koster, M. P., Tribushinina, E., De Jong, P., & van den Bergh, H. H. (2015). Teaching Children to Write: A Meta-Analysis of Writing Intervention Research. Journal of Writing Research, 7(2), 299-324. https://doi.org/10.17239/jowr-2015.07.02.2
van den Bergh, H. H. (2015). Theory on different levels. In Methodological challenges in research on student learning (Vol. 1, pp. 173-178). (Methodology and Statistics Series; Vol. 1). Garant.
Donche, V., De Maeyer, S., Gijbels, D., & van den Bergh, H. H. (2015). Methodological challenges in research on student learning. EduBRon.
Fidalgo, R., Torrance, M., Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & M.L., Á. (2015). Strategy-focused writing instruction: just observing and reflecting on a model benefits 6th grade students. Contemporary Educational Psychology, 41, 37-50. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2014.11.004
Bouwer, R., Beguin, A., Sanders, T., & van den Bergh, H. (2015). Effect of genre on the generalizability of writing scores. Language Testing, 32(1), 83-100. https://doi.org/10.1177/0265532214542994

Professional publications

Koster, M. P., Bouwer, R., & van den Bergh, H. (2015). Recept voor een rijk gevulde schrijfles. Didactief, 45(9), 24.
Elving, K., & van den Bergh, H. H. (2015). Gewicht in de schaal; Op zoek naar manieren om havisten betere teksten te laten schrijven. Levende Talen Tijdschrift, 16(2), 26.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322144/1071.pdf?sequence=1
Bouwer, I. R., & van den Bergh, H. H. (2015). Toetsen van schrijfvaardigheid: hoeveel beoordelaars, hoeveel taken? Levende Talen Tijdschrift, 16(3), 3-12.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322827/1516_2260_1_SM.pdf?sequence=1
Koet, T., & van den Bergh, H. H. (2015). Beoordeling van Engelse taalvaardigheid door docenten en Cambridge-examinatoren. Levende Talen Tijdschrift, 16(3), 13.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/322088/1517_2262_1_SM.pdf?sequence=1

Other output

Bouwer, I. R., Koster, M. P., & van den Bergh, H. H. (2015). Improving the writing skills of students in the upper elementary grades: an intervention study. 160. Paper presented at JURE conference 2015, Limassol, Cyprus.
Bouwer, I. R., Koster, M. P., & van den Bergh, H. H. (2015). Improving writing skills of students in the upper elementary grades: an experimental intervention study. 236-237. Abstract from IAIMTE Conference, Odense, Denmark.
Koster, M. P., & van den Bergh, H. H. (2015). Observation: A powerful tool for learning-to-write in primary education. 140-141. Abstract from IAIMTE Conference, Odense, Denmark.
Koster, M. P., Bouwer, I. R., & van den Bergh, H. H. (2015). Improving the writing skills of students in the upper primary grades. Poster session presented at Learn Your Languages, Utrecht, Netherlands. https://schrijfprojectuu.files.wordpress.com/2015/02/posterexp1_eng.pdf
Bouwer, I. R., Koster, M. P., & van den Bergh, H. H. (2015). Improving writing skills of students in the upper elementary grades: An experimental intervention study. Poster session presented at Learn Your Languages, Utrecht, Netherlands.
Bouwer, I. R., Koster, M. P., & van den Bergh, H. H. (2015). Improving writing skills of students in the upper elementary grades: An intervention study..
Bouwer, I. R., Koster, M. P., & van den Bergh, H. H. (2015). Improving writing skills of students in the upper elementary grades: An intervention study.

2014

Scholarly publications

van den Bergh, H., Tuijn, S., Robben, P. B. M., & F, J. (2014). Experimental studies to improve the reliability and validity of regulatory judgments on health care in the Netherlands: a randomized controlled trial and before and after case study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 20(4), 352-361. https://doi.org/10.1111/jep.12136
Van Steendam, E., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (2014). The mediating effect of instruction on pair composition in L2 revision and writing. Instructional Science, 42, 905-927. https://doi.org/10.1007/s11251-014-9318-5
Koster, M., & van den Bergh, H. (2014). A letter to Like: How to get good grades for writing. In Conference on Writing Research and Research School on Writing 2014
van Veen, R., Evers-Vermeul, J., Sanders, T., & van den Bergh, H. (2014). “Why? Because I’m talking to you!”: Parental input and cognitive complexity as determinants of children’s connective acquisition. In H. Gruber, & G. Redeker (Eds.), The pragmatics of discourse coherence: Theories and applications (pp. 209-242). (Pragmatics & Beyond New Series; Vol. 254). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/pbns.254.08vee
Tribushinina, E., van den Bergh, H., Ravid, D., Aksu-Koç, A., Kilani-Schoch, M., Korecky-Kröll, K., Leibovitch-Cohen, I., Laaha, S., Nir, B., Dressler, W. U., & Gillis, S. (2014). Development of adjective frequencies across semantic classes: A growth curve analysis of child speech and child-directed speech. Language, Interaction and Acquisition, 5(2), 185-226. https://doi.org/10.1075/lia.5.2.02tri

2013

Scholarly publications

Tillema, M., van den Bergh, H. H., Rijlaarsdam, G. C. W., & Sanders, T. J. M. (2013). Quantifying the quality difference between L1 and L2 essays: a rating procedure with bilingual raters and L1 and L2 benchmark essays. Language Testing, 30(1), 71-97. http://ltj.sagepub.com/content/30/1/71.short
van Veen, R., Evers-Vermeul, J., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. (2013). The influence of input on connective acquisition: A growth curve analysis of English 'because' and German 'weil'. Journal of Child Language, 40(5), 1003-1031. https://doi.org/10.1017/S0305000912000451
Canto, S., Jauregi Ondarra, M. K., & van den Bergh, H. H. (2013). Integrating cross-cultural interaction through video-communication and virtual worlds in foreign language teaching programs. Burden or added value? ReCALL, 25(1), 105-121.
Tribushinina, E., van den Bergh, H. H., Kilani-Schoch, M., Aksu-Koç, A., Dabašinskienė, I., Hrzica, G., Korecky-Kröll, K., Noccetti, S., & Dressler, W. U. (2013). The role of explicit contrast in adjective acquisition: Longitudinal study of spontaneous child speech. First Language, 33(6), 594-616.
Le Pichon-Vorstman, E. M. M., de Swart, H. E., Vorstman, J. A. S., & van den Bergh, H. (2013). Emergence of patterns of strategic competence in young plurilingual children involved in French international schools. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16(1), 42-63. https://doi.org/10.1080/13670050.2012.679251
Groenendijk, T., Rijlaarsdam, G., Janssen, T., & van den Bergh, H. H. (2013). Learning to be Creative. The effects of observational learning on students' design products and processes. Learning and Instruction, 28, 35-7.
Kamoen, N., Holleman, B. C., & van den Bergh, H. (2013). Positive, negative, and bipolar questions: the effect of question polarity on ratings of text readability. Survey Research Methods, 7(3), 181-189. https://doi.org/10.18148/srm/2013.v7i3.5034

Professional publications

Pullens, T., den Ouden, J. N., Herrlitz, W., & van den Bergh, H. H. (2013). Kan een meerkeuzetoets bijdragen aan het meten van schriftelijke taalvaardigheid? Levende Talen, 14(2), 31-41.

Other output

Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2013). Why are negative questions hard to answer? On the processing of contrastive questions in attitude surveys.. Abstract from ESRA, Ljubljana, Slovenia.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2013). Agree or Disagree? Cognitive processes in answering contrastive survey questions. Abstract from SARMAC, Rotterdam, Netherlands.

2012

Scholarly publications

Kuhlemeier, H., Heemker, B., & van den Bergh, H. (2012). Impact of verbal scales on the evaluation and spread of performance ratings. Applied Measurement in Education, 26(1), 16-33.
Tillema, M., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G., & Sanders, T. J. M. (2012). Quantifying the quality difference between L1 and L2 essays: A rating procesure with bilingual rates and L1 and L2 benchmark essays. Language Testing, 10(1), 1-27. http://ltj.sagepub.com/content/30/1/71.full.pdf+html
Tillema, M., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G., & Sanders, T. J. M. (2012). Meta-Cognitive Processing During Writing: Variation According to Reported Writing Profile. In M. Torrance, F. Castéllo, D. Alamargot, O. Kruse, A. Mangen, L. Tolchinsky, & L. vam Waes (Eds.), Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research (pp. 179-192). Emerald. http://www.brill.com/learning-write-effectively-current-trends-european-research
Tuyn, S., Robben, P. B. M., van den Bergh, H., & Janssens, F. J. G. (2012). Evaluating instruments for regulation of health care in the Netherlands. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 3, 1-18.
Pullens, T., den Ouden, J. N., Herrlitz, W., & van den Bergh, H. (2012). Effecten van het computerprogramma TiO-schrijven op de schrijfvaardigheid van leerlingen in groep 8: een longitudinaal onderzoek. Pedagogische Studiën, 89(2), 104-119. [104].
Jauregi, K., de Graaff, R., & van den Bergh, H. (2012). Learning by doing: Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 34, 116-121. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.02.024
Elling, S. K., Lentz, L. R., de Jong, M. D. T., & van den Bergh, H. (2012). Measuring website quality in a controlled versus an online context with the ‘Website Evaluation Questionnaire’. Government Information Quarterly, 29, 383-393.
van Weijen, D., Tillema, M., & van den Bergh, H. (2012). Formulating activities in L1 and L2 and their relation with text quality. In M. Torrance, D. Alamargot, M. Castelló, F. Ganier, O. Kruse, A. Mangen, L. Tolchinsky, & L. van Waes (Eds.), Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research (pp. 183-186). Emerald.
Jauregi Ondarra, M. K., de Graaff, R., van den Bergh, H., & Kříž, M. (2012). Native & non-native speaker interaction through video-web communication, a clue for enhancing motivation. CALL (Computer Assisted Language Learning Journal) (print), 25(1), 1-19. https://doi.org/10.1080/09588221.2011.582587

Professional publications

van den Bergh, H., Maeyer, S., van Weijen, D., & Tillema, M. (2012). Generalizability of text quality scores. In E. Van Steendam, M. Tillema, G. Rijlaarsdam, & Bergh (Eds.), Measuring writing: Recent insights into theory, methodology and practices (pp. 23-32). Brill.
van der Horst, M., van den Bergh, H., & Evers-Vermeul, J. (2012). Kunnen leerlingen wat ze moeten kunnen? Onderzoek naar de doorlopende leerlijn op het gebied van werkwoordspelling. Levende Talen Tijdschrift, 13(2), 33-42.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314050/141_279_1_SM.pdf?sequence=1
van Steendam, E., Tillema, M., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (2012). Measuring writing: Recent insights into theory, methodology and practices. (Series in Writing ed.) Brill.
van Dooren, W., van den Bergh, H., & Evers-Vermeul, J. (2012). Leesbare teksten? Over de invloed van structuurmarkeringen op het tekstbegrip en de tekstwaardering van zwakke en sterke lezers. Levende Talen Tijdschrift, 13(4), 31-38.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/313969/152_297_1_SM.pdf?sequence=1

2011

Scholarly publications

van den Bergh, H., van Es, A., & Spijker, S. (2011). Spelling op verschillende niveaus: Werkwoordspelling aan het einde van de basisschool en het einde van het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 12(1), 3-14.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314205/62_123_1_SM.pdf?sequence=1
van Weijen, D., & van den Bergh, H. (2011). Het gebruik van T1 tijdens schrijven in T2. Levende Talen Tijdschrift, 12(2), 3-13.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314187/65_129_1_SM.pdf?sequence=1
Kamoen, N., Holleman, B. C., Nouwen, R. W. F., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. H. (2011). Absolutely relative or relatively absolute? The linguistic behavior of gradable adjectives and degree modifiers. Journal of Pragmatics, 43(15), 3639-3892. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2011.05.017
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/258826/JOP.pdf?sequence=1
Kamoen, N., Holleman, B. C., Mak, W. M., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. H. (2011). Agree or Disagree? Cognitive processes involved in answering contrastive survey questions. Discourse Processes, 48(5), 355-385. https://doi.org/10.1080/0163853X.2011.578910
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/258831/DP.pdf?sequence=1
Rijkeboer, M. M., van den Bergh, H., & Van den Bout, J. (2011). Item bias analysis of the Young Schema-Questionnaire for psychopathology, gender, and educational level. European Journal of Psychological Assessment, 27, 65-70.
van den Bergh, H. (2011). Doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86, 9-16.
Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., Couzijn, M., Janssen, T., Braaksma, M., Tillema, M., Van Steendam, E., & Raedts, M. (2011). Writing. In S. Graham, A. Bus, S. Major, & L. Swanson (Eds.), Application of Educational Psychology to Learning and Teaching. APA Handbook Volume 3.

Other output

Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2011). How easy is a text that is not difficult? Comparing answers to positive, negative, and bipolar questions. Abstract from ECPR, Lausanne, Switzerland.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2011). Agree or Disagree? Cognitive processes in answering contrastive survey questions. Abstract from ECPR, Lausanne, Switzerland.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2011). Absolutely relative or relatively absolute? The linguistic behavior of gradable adjectives and degree modifiers. Abstract from Experimental Pragmatics, Barcelona, Spain.

2010

Scholarly publications

Verheyden, L., van den Branden, F., Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & Maeyer, S. (2010). Written Narrations by 8- to 10-year-old Turkish pupils in Flemish primary education: A follow-up of seven text features. Journal of Research in Reading, 33, 20-38.
Le Pichon-Vorstman, E. M. M., de Swart, H. E., Vorstman, J. A. S., & van den Bergh, H. H. (2010). Influence of the context of learning a language on the strategic competence of children. International Journal of Bilingualism, 14(4), 447-465. https://doi.org/10.1177/1367006910370921
van Steendam, E., Rijlaarsdam, G. C. W., Sercu, L., & van den Bergh, H. (2010). The effect of instruction type and dyadic or individual emulation on the quality of higher-order peer feedback in EFL. Learning and Instruction, 20, 316-327.
Janssen, T., & van den Bergh, H. (2010). Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen. Levende Talen Tijdschrift, 11(1), 3-15.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314046/76_151_1_SM.pdf?sequence=1
Jauregi Ondarra, M. K., van den Bergh, H., de Graaff, R., & Canto, S. (2010). Native non-native speaker interactions through video-web communication and Second Life, a clue for enhancing motivation? In A. Aerts, J. Colpaert, & M. Oberhofer (Eds.), Motivation and beyond (pp. 25-28). Linguapolis.
Jauregi Ondarra, M. K., Kříž, M., & van den Bergh, H. (2010). Integrating networked interaction in foreign language learning and teacher training programs. In A. Gimeno (Ed.), New Trends in CALL: Working Together. McMillan.

Other output

Jauregi, K., de Graaff, R., & van den Bergh, H. (2010). Learning by doing: Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. Paper presented at Paper presented at the annual conference of the European Association for Computer Assisted Language Learning (September 8-11), Bordeaux, France.
Braaksma, M., Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & van Weijen, D. (2010). Hypertext writing versus linear writing: Effects on pause locations and production activities and its relation with text quality. Paper presented at the SIG Writing Conference, Heidelberg, Germany, Heidelberg.
de Graaff, R., Jauregi, K., Koenraad, T., & van den Bergh, H. (2010). Student teacher action research on networked intercultural communicative competence. Paper presented at Paper presented at the European Association for Computer-Assisted Language Learning Teacher Education SIG Workshop (May 26 - 28), Lyon, France. http://europe.univ-lyon2.fr/teacher-education-in-CALL/topic1/index.html

2009

Scholarly publications

Tuyn, S., van den Bergh, H., Robben, P. B. M., & Janssens, F. J. G. (2009). De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg. Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 87, 264-271.
Le Pichon-Vorstman, E. M. M., de Swart, H. E., Ceginskas, V., & van den Bergh, H. (2009). Language Learning Experience in school context and metacognitive awareness of multilingual children. International Journal of Multilingualism, 6(3), 256-280. https://doi.org/10.1080/14790710902878692
Broekkamp, H., Janssen, T., & van den Bergh, H. (2009). Is there a relationship between literature reading and creative writing? The journal of creative behavior, 43(4), 281-297.
Le Pichon-Vorstman, E. M. M., de Swart, H., Vorstman, J. A. S., & van den Bergh, H. (2009). Effect of learning a new language on the children's willingness to communicate. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1(81), 31-40. http://www.anela.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=105
Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., & van den Bergh, H. (2009). The role of readers in writing development: Writing students bringing their texts to the test. In R. Beard, D. Myhill, M. Nystrand, & J. Riley (Eds.), Handbook of Writing Development (pp. 436-452). SAGE.
van den Bergh, H. H. (2009). Gemiddelden en varianties: Het onderschatte belang van varianties. In R. de Graaf, & D. Tuyn (Eds.), De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter? (pp. 69-81). IVLOS.
van Veen, R., Evers-Vermeul, J., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. (2009). Parental input and connective acquisition: A growth curve analysis. First Language, 29(3), 267-289. https://doi.org/10.1177/0142723708101679
van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G., Janssen, T., & Braaksma, M. (2009). Process execution of writing and reading: Condsidering text quality, learner and task characteristics. In M. Shelly, L. Yore, & B. Hand (Eds.), Quality research in literacy and science education: International persepectives and gold standards (pp. 399-426). Springer.
Tuyn, S., Janssens, F. J. G., van den Bergh, H., & Robben, P. B. M. (2009). Het ene oordeel is het andere niet: Kwantitatieve analyse van de variatie bij IGZ-inspecteurs. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 153, 322-326.
Le Pichon, E., de Swart, H., Vorstman, J., & van den Bergh, H. (2009). Effect of learning a new language on children�s willingness to communicate. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 31-40.
van den Bergh, H., Evers-Vermeul, J., & de Haas, T. (2009). Doorlopende leerlijnen voor het taalonderwijs. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de 6de Anela conferentie (pp. 408-415). Eburon.
van Weijen, D., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G. C. W., & Sanders, T. J. M. (2009). L1 use during L2 writing: An empirical study of a complex phenomenon. Journal of Second Language Writing, 18(4), 235-250.
Land, J. F. H., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. H. (2009). Effectieve tekststructuur voor het vmbo. Een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagogische Studiën, 85(2), 76-94. http://dare.uva.nl/document/2/62360

Professional publications

Land, J. F. H., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. (2009). Met je leerboek van de regen in de drup. Tekstblad, 15(4), 26-28.
Land, J., van den Bergh, H., & Sanders, T. J. M. (2009). Zwakke teksten voor 'zwakke' lezers. In S. Verhallen (Ed.), Vakwerk 5: Achtergronden van de NT2 lespraktijk (pp. 54-62). VU.
Evers-Vermeul, J., & van den Bergh, H. (2009). Schrijf voor de lezer: Over effecten van lezersgericht (her)schrijven op de kwaliteit van instructieve teksten. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 14-23.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314140/169_331_1_SM.pdf?sequence=1
van den Bergh, H. (2009). Gemiddelden en varianties: het onderschatte belang van varianties geïllustreerd aan de hand van een studie naar het effect van leesstrategieën. Levende Talen Tijdschrift, 10(3), 3-11.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/314107/175_343_1_SM.pdf?sequence=1
van den Bergh, H., Pullens, T., Herrlitz, W., & den Ouden, H. (2009). Bij wijze van schrijven. Vonk, 39, 23-39.
van den Bergh, H. (2009). Expertgroep Doorlopende Leerlijnen: Een nadere beschouwing. SLO.
van den Bergh, H., & Klein Gunnewiek, L. (2009). CEF of cijfers bij de beoordeling van schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 10(1), 3-11.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/313980/164_321_1_SM.pdf?sequence=1

Other output

Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2009). Eye-catching! Cognitive processes in answering contrastive survey questions: the use of eye-tracking. Poster session presented at ST&D, Rotterdam, Netherlands.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2009). Cognitive processes in answering contrastive survey questions: the use of eye-tracking. Abstract from ESRA, Warschau, Poland.
van den Bergh, H. (2009, Aug 26). Symposium on the relation between processes, text quality and interventions.

2008

Scholarly publications

van Weijen, D., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G., & Sanders, T. (Accepted/In press). Differences in process and process-product relations in L2-writing. International Journal of Applied Linguistics, 156, 203-226.
van den Bergh, H., Kieft, M., & Rijlaarsdam, G. (2008). An aptitude-treatment interaction approach to writing-to-learn. Learning and Instruction, 18, 379-390.
van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., & Raedts, M. (2008). Observation of peers in learning to write, Practice and Research. Journal of Writing Research, 1(1), 53-83.
Quené, H., & van den Bergh, H. (2008). Examples of mixed-effects modeling with crossed random effects and with binomial data. Journal of Memory and Language, 59(4), 413-425.
Land, J. F. H., Sanders, T., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Effectieve tekststructuur voor het vmbo. Een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip ern tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagogische Studiën, 85(2), 76-94.
van den Bergh, H., Groenendijk, T., Janssen, T., & Rijlaarsdam, G. (2008). How do secondary school students write poetry? How creative writing processes relate to final products. L1 educational studies in languages and literature, 8, 57-80.

Professional publications

Land, J., van den Bergh, H., & Sanders, T. J. M. (2008). Leesplezier en leesfrequentie op het vmbo. Een kwantitatief inventarisatie-onderzoek naar leesgedrag en waardering voor studieteksten. In D. Schram (Ed.), Lezen in het vmbo. Onderzoek - interventie - praktijk (pp. 151-182.). Eburon.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. (2008). Over de drempels met taal en rekenen. Hoofdrapport. SLO.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. (2008). Over de drempels met taal. De niveaus van taalvaardigheid. SLO.

Other output

Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2008). Ondeskundige Balkenende. Abstract from Bessensap, Amsterdam, Netherlands.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2008). Een meta-analyse naar het effect van vraagformulering in tekstevaluatieonderzoek. Abstract from Anela Juniorendag, Tilburg, Netherlands.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2008). Easy isn't difficult. Using meta-analysis to compare positive likert-scales, negative likert-scales and semantic differential scales. Abstract from AAPOR, New Orleans, United States.
Kamoen, N., Holleman, B., & Van den Bergh, H. (2008). Absoluut relatief of relatief absoluut? Een empirische toetsing van een semantische classificatie van woordparen om formuleringseffecten te verklaren. Abstract from VIOT, Amsterdam, Netherlands.

2007

Scholarly publications

van den Bergh, H., Maeyer, S., Rijmenans, R., van Petegem, P., & Rijlaarsdam, G. (2007). Educational leadership and pupil achievement: the choice of a valid conceptual model to test effects in school effectiveness research. School Effectiveness and School Improvement, 18(2), 125-145.
van den Bergh, H., Kieft, M., & Galbrath, D. (2007). The effects of adapting a writing course to students- writing strategies. British Journal of Educational Psychology, 77, 565-578.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. (2007). The dynamics of idea generation during writing: an online study. In M. Torrance, L. van Waes, & D. Galbraith (Eds.), Writing and Cognition: Research and Applications (Studies in Writing, Vol 20) (pp. 125-150). Elsevier.
Kamoen, N., Holleman, B. C., & van den Bergh, H. (2007). Hoe gemakkelijk is een niet moeilijke tekst? Een meta-analyse naar het effect van vraagformulering bij het meten van tekstwaardering. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29(4), 314-330.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/258824/TvT.pdf?sequence=1
van den Bergh, H., Zwarts, M., Beguin, A., & Wijnstra, J. (Accepted/In press). Voorstellen voor de beoordeling van de opbrengsten van het basisonderwijs op basis van de eindtoets basisonderwijs. Inspectie van het Onderwijs.

Professional publications

van den Bergh, H., Dietz, F., & van Ham, L. (Accepted/In press). Een kwestie van doen. Universiteit Utrecht.

2006

Scholarly publications

van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2006). Writing process theory: A functional dynamic approach. In C. A. MacArthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research (pp. 41-53). The Guilford Press.
Meuffels, B., & van den Bergh, H. (2006). De ene tekst is de andere niet: The language-as-a fixed-effect fallacy revisisted: Statistische implicaties. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28, 323-345.
Kieft, M., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (2006). Writing as a learning tool: Testing the role of students’ writing strategies. European Journal of Psychology of Education, XXI, 17-34.
Rijkeboer, M., & van den Bergh, H. (2006). Multiple group confirmatory factor analysis of the Young schema-questionairre in a Dutch clinical versus non-clinical population. Cognitive Therapy and Research, 30, 263-278.

Popularising publications

van den Bergh, H., & Couzijn, M. (2006). Toch maakt normering de examens niet gelijk. Volkskrant.
Land, J. F. H., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Wat maakt een studietekst geschikt voor vmbo-leerlingen. Stichting Lezen.
van den Bergh, H., & Couzijn, M. (2006). Diploma daalt niet in waarde. Volkskrant.

Other output

van den Bergh, H. (2006). Zeker weten, door zuiver meten? Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht.

2005

Scholarly publications

van den Bergh, H. (Accepted/In press). Beurteilung sprachlicher Kompetenz: Die Entwicklung von Beurteilungsverfahren für das Schulsystem und für individuelle Schülerleistungen in den Niederlanden. In P. dr. K. Ehlich (Ed.), Anforderungen an Verfahren der regelmässigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund (pp. 217-240). Bundesministerium für Blidung und Forschung.
van den Bergh, H. (2005). Beurteilung sprachlicher Kompetenz: Die Entwicklung von Beurteilungsverfahren für das Schulsystem und für individuelle Schülerleistungen in den Niederlanden. In K. Ehlich (Ed.), Anforderungen an Verfahren der regelmässigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund (pp. 217-240). Bundesministerium für Blidung und Forschung.
Kamalski, J. M. H., Sanders, T. J. M., Lentz, L. R., & van den Bergh, H. (2005). Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 3-9. http://www.ltprojecten.nl/node/66
van den Bergh, H. (Accepted/In press). Effectieve scholen in het technisch en beroepsonderwijs in Vlaanderen. In P. Dr. F. van Wieringen, & D. W. Houtkoop (Eds.), Ontwerpeisen aan het beroepsonderwijs (pp. 163-185). Reed Business Information.
Rijkeboer, M. M., van den Bergh, H., & Van den Bout, J. (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical population. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129-144.
van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G. C. W., Couzijn, M., Janssen, T., & Braaksma, M. (2005). Psychology and the teaching of writing in 8000 and some words. British Journal of Educational PSychology, Monograph Series, 2, 127-135.
van den Bergh, H. H., & ten Thije, J. D. (2005). Beurteilung sprachlicher Kompetenz: Die Entwicklung von Beurteilungsverfahren für das Schulsystem und für individülle Schülerleistungen in den Niederlanden (Übersetzt von Guido Schnieders und Winfried Thielmann). In K. Ehlich (Ed.), Anforderungen an Verfahren der regelmässigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individülle Sprachförderung von Kindern mit und ohne Migrantionshintergrund (pp. 217-241). Bundesministerium für Bildung und Forschung.
van den Bergh, H., & Meuffels, B. (Accepted/In press). De ene tekst is de andere niet. De language as a fixed effect fallacy revisited: methodologische implicaties. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27, 106-125.
Rijlaarsdam, G., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Writing process theory: A functional dynamic approach. In C. A. Mac Arthur, & S. Graham (Eds.), Handbook of writing research (pp. 41-53). The Guilford Press.

Professional publications

van den Bergh, H. (2005). Effectieve scholen in het technisch en beroepsonderwijs in Vlaanderen. In P. D. van Wieringen, & D. W. Houtkoop (Eds.), Ontwerpeisen aan het beroepsonderwijs (pp. 163-185). Reed Business Information.

Popularising publications

Land, J. F. H., Sanders, T. J. M., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Coherentie, identificatie en motivatie op het Vmbo; een onderzoek naar tekst-en lezerskenmerken die het tekstbegrip en de tekstwaardering van Vmbo-leerlingen beinvloeden. Stichting Lezen.

Other output

Mulder, G., & van den Bergh, H. (2005). Generalizing experimental results: on the use of multilevel analysis in processing research. Poster session presented at Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, VU, Amsterdam.

2004

Scholarly publications

Tuijn, S., van den Bergh, H., & Holleman, B. C. (2004). Het sturend effect van vragen met voorbeeldantwoorden in een face-to-face setting. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(1), 1-20.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/379479/taalbeh_2004_nr1.pdf?sequence=1
Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & Couzijn, M. (2004). Effective learning and teaching of writing. Kluwer.
van den Bergh, H., & ten Thije, J. D. (2004). Assessment of language competencies: The Development of system and student assessment instruments in the Netherlands. In H. C. K. Ehlich (Ed.), Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Sprachförderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Eine Expertise für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (pp. 1-46). Institut für Deutsch als Fremdsprache. http://www.daf.uni-muenchen.de/INDEX.HTM
Braaksma, M., Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & Hout-Wolters, BAM. (2004). Observational learning and its effects on the orchestration of the writing process. Cognition & Instruction, 22(1), 1-36.
Broekkamp, H., Hout-Wolters, BAM., van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2004). Students' test expectations and teacher-made tests. Studies in Educational Evaluation, 30, 281-303.
Rijlaarsdam, G. C. W., Couzijn, M., & van den Bergh, H. (2004). The study of revision as a writing process and as a learning-to-write process: Two prospective research agendas. In L. Allal, L. Chanquoi, & P. Largy (Eds.), Revision: Cognitive and Instructional Processes (pp. 189-207). Kluwer.
Quené, H., & van den Bergh, H. (2004). On Multi-Level Modeling of data from repeated measures designs: A tutorial. Speech Communication, 43(1-2), 103-121. http://www.let.uu.nl/~Hugo.Quene/personal/multilevel/
Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & Couzijn, M. (2004). Effective learning and teaching of writing: student involvement in the teaching of writing. Kluwer.

Professional publications

van den Bergh, H., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Aantallen observaties bij de evaluatie van het onderwijsleerproces. Inspectie van het Onderwijs.

Other output

van den Bergh, H. (Accepted/In press). Match or mismatch? Students' self-efficacy beliefs and their scores on a difficult writing task. Paper presented at 9th biannual congres of SIG-writing, Geneva, Switzerland.

2003

Scholarly publications

Maeyer, S., Rymenans, R., Daems, F., Petegem, P., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Effectiviteit van tso- en bso-scholen in Vlaanderen: Een onderzoek naar de effectiviteit van schoolkenmerken op de prestaties en welbevinden op school van tso- en bso-leerlingen. Acco.
Breedveld, H. C., & van den Bergh, H. (2003). Revisie in vertaling: wanneer en wat. Linguistica Antverpiensia, 1, 327-348.
van den Bergh, H., Rohde, E., & Zwarts, M. (2003). Is het ene examen het andere? Over de stabiliteit van schoolonderzoek en centraal examen. Pedagogische Studiën, 80, 176-191.

Professional publications

van den Bergh, H., Rohde, E., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Is het ene examen het andere? Over de stabiliteit van schoolonderzoek en centraal examen. Inspectie van het Onderwijs.

2002

Scholarly publications

van den Bergh, H., Kuhlemeier, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2002). The dimensionality of speaking and writing: A multilevel factor analysis of situational, task and school effects. British Journal of Educational Psychology, 72, 467-482.
Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., van den Bergh, H., & van Hout-Wolters, B. H. A. M. (2002). Effecten van observerend leren op schrijfprocessen. In F. Daems, R. Rymenans, & G. Rogiest (Eds.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de 29e Onderwijs Research Dagen 2002 (pp. 104-106)
van den Bergh, H., Braaksma, M. A. H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2002). Observational learning and the effects of model-observer similarity. Journal of Educational Psychology, 94, 405-415.
van den Bergh, H., Broekkamp, H., van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2002). Importance in instructional text: teachers' and students' perceptions of task demands. Journal of Educational Psychology, 94, 260-271.
Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., Couzijn, M., & van den Bergh, H. (2002). Learning to compose hypertext and linear text: transfer or inference. In R. Bromme, & E. Stahl (Eds.), Writing hypertext and learning: Conceptual and empirical approaches (pp. 15-37). Pergamon.
Houtkoop-Steenstra, J. P., & van den Bergh, H. (2002). Effects of Introductions in Large-Scale Telephone Survey Interviews. In D. W. Maynard, J. P. Houtkoop-Steenstra, N. C. Schaeffer, & J. van der Zouwen (Eds.), Standardization and Tacit Knowledge. Interaction and Practice in the Survey Interview (pp. 205-218). Wiley.
Land, J. F. H., Sanders, T. J. M., Lentz, L. R., & van den Bergh, H. (2002). Coherentie en identificatie in studieboeken. Een empirisch onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24(4), 281-302. http://www.kennisbank-begrijpelijketaal.nl/publicatie?id=301&titel=Land,%20J.,%20Sanders,%20T.,%20Lentz,%20L.,%20&%20Bergh,%20H.%20(2002).%20Coherentie%20en%20identificatie%20in%20studieboeken.%20een%20empirisch%20onderzoek%20naar%20tekstbegrip%20en%20tekstwaardering%20op%20het%20vmbo.%20Tijdschrift%20Voor%20Taalbeheersing,%2024(4),%20281-302.
van den Bergh, H., Broekkamp, H., van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2002). Will that be on the test? Perceived task demands and test performance in a classroom context. European Journal of Psychology of Education, 17, 75-92.

Professional publications

van den Bergh, H. (Accepted/In press). Schoolonderzoek en centraal examen. Inspectie van Onderwijs.

2001

Scholarly publications

Houtkoop-Steenstra, J. P., & van den Bergh, H. (2001). Scripted versus conversational introductions to survey interviews. In P. Maynard, J. P. Houtkoop-Steenstra, N. C. Schaeffer, & J. van der Zouwen (Eds.), Standardization and tacit knowledge; Interaction and practice in the survey interview. Wiley.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2001). Changes in cognitive activities during the writing process, and relations with text quality. Educational Psychology, 21(4), 373-385.
van den Bergh, H., Braaksma, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2001). Similarity effects of observational learning in writing argumentative texts. In G. C. W. Rijlaarsdam (Ed.), Abstract book. Third conference of the International Association for the Improvement of Mother Tongue Education. On the learning and teaching of language and literature
van den Bergh, H., Kuhlemeier, H., & Kleintjes, F. (2001). Effect van toetsvorm en vraagtype op de moeilijkheid van de afsluitingstoetsen basisvorming: Een toepassing van multiniveau-analyse met random kruisclassificatie. Pedagogische Studiën, 78, 197-211.
van den Bergh, H., & Houtkoop-Steenstra, J. P. (2001). Effects of introduction in large scale telephone survey interviews. In D. W. Maynaard, J. P. Houtkoop-Steenstra, N. C. Schaeffer, & H. van der Zouwen (Eds.), Standardization and tacit knowledge: Interaction and practice in the survey interview (pp. 205-219). Wiley.
van den Bergh, H., Bimmel, P. E., & Oostdam, R. (2001). Effects of strategy training on reading comprehension in first and foreign language. European Journal of Psychology of Education, 16, 509-530.
Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Differentiële effecten van observerend leren in het schrijfonderwijs: ieder zijn model. In E. van Eck, D. Griffioen, H. van Hout, & T. Peetsma (Eds.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings ORD 2001 (pp. 32-34). SCO-Kohnstamm Instituut.
van den Bergh, H., Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., & Couzijn, M. (2001). Effective learning activities in observation tasks when learning to read and write argumentative texts. European Journal of Psychology of Education, 16, 33-48.

Professional publications

Bimmel, P. E., van den Bergh, H., & Oostdam, R. (2001). Effecten van strategietraining op leesvaardigheid in moedertaal en vreemde taal. Spiegel, 17/18, 55-78.

2000

Scholarly publications

Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (2000). Argumentatieve teksten leren schrijven en lezen door observeren: Focus op goede modellen of zwakke modellen. In J. H. van Driel, B. H. J. Smit, N. Verloop, & M. P. Voorkamp (Eds.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 2000. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 2000 te Leiden. (pp. 97-99). Ipskamp.
Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (2000). Argumentatieve teksten leren schrijven en lezen door observeren: Effectieve leeractiviteiten in observatietaken. In J. H. van Driel, B. H. J. Smit, N. Verloop, & M. P. Voorkamp (Eds.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 2000. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 2000 te Leiden (pp. 95-96). Ipskamp.
van den Bergh, H., Rijkers, J., & Zwarts, M. (2000). Effecten van leesmethoden op leesprestaties. Pedagogische Studiën, 77, 152-165.
van den Bergh, H., & Meuffels, B. (2000). Schrijfvaardigheden en schrijfprocessen. In A. Braet (Ed.), Taalbeheersing als communicatiewetenschap: Een overzicht van theorievorming, onderzoek en toepassingen (pp. 122-153). Coutinho.
van den Bergh, H. (2000). Bookreview Training en transfer van leesstrategieen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22, 160-162.
van den Bergh, H., Zwarts, M., & Peters, M. M. E. (2000). Kwaliteit van het onderwijsleerproces. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 25, 20-39.
van den Bergh, H., Bosker, R. J., & Brandsma, H. S. (2000). Kwaliteit van de opbrengsten: Zijn de prestaties tekstbegrip Nederlands en Wiskunde vooruitgegaan? Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 25, 76-90.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2000). Generating in Documented Writing. In G. C. W. Rijlaarsdam, E. Espéret, M. Torrance, & D. Galbraith (Eds.), Studies in Writing. Knowing what to write: Cognitive perspectives on conceptual processes in text production (pp. 99-120). Amsterdam University Press.
Houtkoop-Steenstra, J. P., & van den Bergh, H. (2000). Response effects in large scale telephone survey interviews. Sociological Methods and Research, 28(3), 280-299.
van den Bergh, H. (2000). Effects of introductions in large scale telephone survey interviews. Sociological Methods and Research, 28, 281-300.
Zwarts, M., van den Bergh, H., & Peters, M. (2000). Kwaliteit van het vakoverstijgende aanbod: Het voorkomen van de algemene vaardigheden. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 25, 53-63.
Peters-Sips, M., van den Bergh, H., Zwarts, M., & Schuurmans, L. (2000). Kwaliteit van het vakspecifieke aanbod. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 25, 40-52.

Professional publications

van den Bergh, H., Peters-Sips, M., & Zwarts, M. (2000). Leren van verschillen bij schoolontwikkeling. In M. Peters-Sips, J. van der Linden, & A. Wald (Eds.), Verder werken aan de basis: Basisvorming bundelt krachten (pp. 21-29). Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H. (2000). Enige kanttekeningen bij het VOCL-onderzoek. In M. Peter-Sips, J. van der Linden, & A. Wald (Eds.), Werken aan de basis: Basisvorming bundelt krachten (pp. 167-170). Inspectie van het Onderwijs.

Other output

Rijlaarsdam, G. C. W., Braaksma, M. A. H., & van den Bergh, H. (2000). Writing Processes and Text Quality: Does knowledge about writing processes represent actual writing process behaviour?. 147. Abstract from Writing Conference 2000 Verona.
Couzijn, M., van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2000). Writing Processes and Text Quality: Effects of L1/L2. 54. Abstract from Writing Conference 2000 Verona.
Braaksma, M. A. H., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G. C. W., & Couzijn, M. (2000). Learning to write and read argumentative texts by observation: path analysis of effective learning activities in observation tasks.. 221. Abstract from Writing Conference 2000 Verona.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2000). Revisions as object of research in writing process studies. Abstract from Writing Conference 2000 Verona.
Braaksma, M. A. H., Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (2000). Learning and Transfer effects of 'learning-by-observation' in writing argumentative texts. 154. Abstract from Writing Conference 2000 Verona.

1999

Scholarly publications

van den Bergh, H., Herrlitz, W., & Klein Gunnewiek, E. A. (1999). Cognitive coordination in foreign language learning: A sketch of a research paradigm. In J. Don, & T. Sanders (Eds.), Utrecht Institute of Linguistics OTS Yearbook 1998-1999 (pp. 20-33). UiL OTS.
van den Bergh, H., & Kuhlemeier, H. (1999). Vaksecties en leerprestaties bij aardrijkskunde. Pedagogische Studiën, 76, 2-20.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (1999). The dynamics of idea generation during writing. In M. Torrance, & D. Gailbraith (Eds.), Knowing what to write (pp. 99-120). AUP.
van den Bergh, H., Peters-Sips, M., & Zwarts, M. (1999). Deelstudies in het kader van de evaluatie van de basisvorming. Pedagogische Studiën, 76(1), 224-236.
van den Bergh, H. (Accepted/In press). Secundaire analyse van het EBA-project: een Overall Analyse. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., & Rijlaarsdam, G. C. W. (Accepted/In press). The dynamics of Students as managers. In M. Torrance, & D. Grailbraith (Eds.), Knowing What to Write (pp. 99-120). AUP.
van den Bergh, H. (1999). Genereren en genereren is twee. In R. Hamel, M. Elshout-Mohr, & M. Kilikowski (Eds.), Meesterschap: Zestien Hoofdstukken over Intelligentie, Leren, Denken en Probleemoplossen (pp. 9-22). AUP.
van den Bergh, H. (Accepted/In press). Kwaliteit van het onderwijsleerproces. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H. (Accepted/In press). Onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Herrlitz, W., & Klein Gunnewiek, E. A. (1999). Entwicklung von Fähigkeiten in einer Fremdsprache - vorsichtige Hypothesen. In G. Kischel, & E. Gotsch (Eds.), Wege zur Mehrsprachigkeit im Fernstudium (pp. 115-138). Fernuniversität Gesamthochschule Hagen.
van den Bergh, H., Kuhlemeier, H., & Kleintjes, F. (Accepted/In press). Effecten van Toets, Toetsvormen en Vraagtype op de Moeilijkheid van de Afsluitingstoets in de Basisvorming. Cito.

Professional publications

van den Bergh, H. (Accepted/In press). Werken aan de basis: Evaluatie van de basisvorming na vijf jaar. Inpectie van het Onderwijs.

Popularising publications

van den Bergh, H. (1999). De kwaliteit van de lessen Nederlands en moderne vreemde talen: Verschillen en mogelijkheden tot verbetering. Levende Talen, 86(545), 779-783.

1998

Scholarly publications

Kuhlemeier, H., van den Bergh, H., & Lagerweij, N. A. J. (1998). Environmental knowledge, attitudes and behavior in Dutch secondary education. Journal of Environmental Education, 30, 4-14.
Cornelis, L., & van den Bergh, H. (1998). Dependent observations in text linguistics: the occurence of the passive in Dutch. In P. Saukkonen, & H. Suni (Eds.), Third international conference on quantitative linguistics (pp. 108-112). Research Institute for the Languages of Finland.
van den Bergh, H., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Pedagogisch klimaat, Inspectie van het onderwijs. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., & Kuhlemeier, H. (1998). Over het modelleren van leerwinst in effectiviteitsonderzoek. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 22, 54-75.
Kuhlemeier, H., & van den Bergh, H. (1998). Relationships between language skills and task effects. Perceptual and Motor Skills, (86), 443-463.
Kuhlemeier, H., & van den Bergh, H. (1998). Effects of writing instruction and assessement on functional composition performance. Assessing writing, (4), 203-223.

Professional publications

Rymenans, R., van den Bergh, H., & Daems, F. (1998). Hoe effectief zijn Vlaamse secundaire scholen? Een onderzoek naar de effecten van het onderwijsaanbod, de tijdsbesteding aan Nederlands en de schoolkenmerken op lees- en schrijfprestaties. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 5, 316-327.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Informatiekunde. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Muziek. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Dans. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Lichamelijke Opvoeding. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Beeldende Vorming. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Wiskunde. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Verzorging. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Techniek. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Frans. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
Klein Gunnewiek, E. A., & van den Bergh, H. (1998). Cross-sectioneel onderzoek en percentages. In E. Blom, & A-L. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 54-63). Holland Academic Graphics.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Drama. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Duits. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Nederlands. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Biologie. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., & Schuurmans, L. (Accepted/In press). Tabellenboek Natuur- & Scheikunde. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Engels. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Aardrijkskunde. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Geschiedenis & Staatsinrichting. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Fries. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.
van den Bergh, H., Gerritsen, A., Peters-Sips, M., Schuurmans, L., & Zwarts, M. (Accepted/In press). Tabellenboek Economie. Evaluatie van het onderwijsleerproces basisvorming. Inspectie van het Onderwijs.

1997

Scholarly publications

van den Bergh, H., & Janssen, D. M. L. (1997). Vooraf. In H. Bergh, D. Janssen, N. Bertens, & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht (pp. i-ii). Foris Publications.
Rymenans, R., van den Bergh, H., & Daems, F. (1997). Hoe effectief zijn Vlaamse secundaire scholen? De effecten van het onderwijsaanbod, de tijdsbesteding aan Nederlands en de schoolkenmerken op lees- en schrijfprestaties. In H. van den Bergh, D. Janssen, N. Bertens, & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht (pp. 309-328). Foris.
van den Bergh, H., Janssen, D. M. L., Bertens, N., & Damen, M. (Accepted/In press). Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht. Foris Publications.
Cornelis, L. H., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Dependent observations in text linguistics: the occurrence of the passive Dutch. In P. Saukkonen, & H. Suni (Eds.), Qualico. Papers of the third international conference on Quantitative Linguistics (pp. 108-112). Research Institute for the Languages of Finland.

Other output

van den Bergh, H. (Author). (1997). Organisatie van het driejaarlijkse IAIMTE-congres (International Organisation for Improvement of Mother Tongue Education), Amsterdam. Performance, .

1996

Scholarly publications

Meuffels, B., & van den Bergh, H. (1996). De relatie tussen lees- en luistervaardigheid; een meta-analyse. In H. H. van den Bergh, D. M. L. Janssen, N. Bertens, & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het Zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht (pp. 329-342). Foris.
Rijlaarsdam, G. C. W., & van den Bergh, H. (Accepted/In press). Cognitieve activiteiten tijdens het schrijfproces en relaties met tekstkwaliteit: plannen en formulieren. In H. van den Bergh, D. Janssen, N. Bertens, & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen aan het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht (pp. 275-284). Foris Publications.

1990

Scholarly publications

Lentz, L. R., & van den Bergh, H. (1990). Functionele taalvaardigheid en communicatief taalonderwijs. Spiegel, 8(3), 111-119.