Frans Prins studeerde in 1991 af als Ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Na vier jaar als docent en onderzoeker te hebben gewerkt aan de Faculteit Psychologie (UvA) vertrok hij in 1996 naar de Universiteit Leiden (afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie) voor promotieonderzoek over de rol van metacognitie en intelligentie bij onderzoekend leren met behulp van computersimulaties. Hij rondde dat in 2002 succesvol af. Na zijn promotie was hij vijf jaar Onderwijstechnoloog aan de Open Universiteit, waar hij onder meer onderzoek deed naar het gebruik van peer feedback in het onderwijs. In mei 2006 begon hij als Universitair Docent aan de Universiteit Utrecht, departement Educatie & Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij doet daar onder andere wetenschappelijk onderzoek over assessment, feedback en motivatie. Het onderwijs dat hij verzorgt heeft met name betrekking op Assessment en op onderzoeksbegeleiding in Academische lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) en in de masteropleiding Educational Sciences. Vanaf begin 2015 werkt hij als Universitair Hoofddocent voor zowel Educatie als voor Onderwijsadvies & Training (O&T). Vanaf 2018 is hij Wetenschappelijk directeur van O&T. Als nevenfunctie was hij tot augustus 2020 lid van een Raad van Toezicht van een stichting voor primair onderwijs met 17 scholen onder zich.