Prof. mr. Elbert de Jong

Prof. mr. Elbert de Jong

Professor
Molengraaff Institute for Private Law
e.r.dejong@uu.nl

See for the full-text: https://www.researchgate.net/profile/Elbert_De_Jong
 

 

2024

E.R. de Jong,' Dutch Climate Change Litigation & The Autonomy of Tort Law, KlimaRZ 3/2024, p.93-98.

E.R. de Jong & D. van Maurik, Corporate Climate Change Litigation in the Netherlands, National Report: the Netherlands, for the BIICL Project  Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactics, 2024, pp. 48.  The report can be found here.

E.F.F. Engelhard, T.M.C. Arons, S. van Deursen, E.R. de Jong, B.A. Kuiper-Slendebroek & D.W. van Maurik, 'Urgenda, Milieudefensie/Shell and beyond: Over de invloed van klimaatzaken', NTBR 2024/5.


2023

E.R. de Jong, 'Schadevergoeding voor onrechtmatig handelen van de overheid - Nederland', in: L. Wiggers-Rust & S. Lierman (reds), Canon van publiek- en privaatrecht in dialoog. Een tweeluik vanuit Nederland en België, Zutphen: Uitgverij Paris 2023, pp. 169-175.
E.R. de Jong & M.G. Faure, 'De corrigerende rol van het aansprakelijkheidsrecht bij bedrijfsmatige vervuiling van de leefomgeving', Justitiële Verkenningen 2023-4, p. 75-85
E.R. de Jong, ‘Europeanisering van bewijs en aansprakelijkheid’, NTBR 2023/8, afl. 3.
E.R. de Jong, 'De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht', MvV 2023, p. 26-30.
 

 

2022

K.J.O. Jansen & E.R. de Jong, 'Rechterlijke toetsing van wetenschappelijke kennis in het aansprakelijkheidsrecht', NTBR 2022/2, pp. 5-21.

E.R. de Jong, 'Strict Liability and the Aims of Tort Law (review dissertation Daniel On)', MvV 2022, p. 42-47.

E.R. de Jong, ‘De dreigende werking van klimaataansprakelijkheid van financiële instellingen’, NTBR 2022/4, afl. 2.

W.H. van Boom, I. Giesen, E.R. de Jong & N. Strohmaier, 'No, your honour! Do judicial reasoning styles influence the degree of acceptance of court rulings by the general public?, International Journal of Procedural Law, Volume 12 (2022), No. 2, p. 404-426.

2021

E.R. de Jong, 'Klimaataansprakelijkheid van private ondernemingen', NTBR 2021/1.

M. Bouwman & E.R. de Jong, ‘Zzp’ers en verkeersongevallen. Enkele gedachten over een verplichte verzekering’, AV&S 2021/3.

H.K. Gilissen, E.R. de Jong, H.F.M.W. van Rijswick, A. van Wezel, ‘Towards More Effective Environmental Risk Regulation. An Analysis of Complementary Effects between Administrative Environmental Law and Tort Law in the Regulation of Environmental Risks, with a Specific Focus on Chemical Mining Activities in the Deep Subsoil’, Journal of European Environmental & Planning Law 2021/18, 77-102.

2020

E.R. de Jong, N. Strohmaier, W.H. van Boom & I. Giesen, ‘Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken’, NTBR 2020/42

E.R. de Jong, ‘EU Agency Tort Law and its Limited Role in Controlling Agencies’, in: M. Scholten (ed.), Controlling EU Agencies: The Rule of Law in a Multi-jurisdictional Legal Order, Edward Elgar 2020, p. 117-134.

E.R. de Jong, 'Responsieve rechtspraak', NTBR 2020/8, afl. 3, p. 61-64.

E.R. de Jong, ‘Rechterlijke risicoregulering: over de publieke rol van de civiele rechter als risico-reguleerder’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2020/1, p. 4-17.

E.R. de Jong, ‘Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2020, pp. 5.

 

2019 

E.R. de Jong, ‘Aansprakelijkheid en defensieve innovatie: staat het aansprakelijkheidsrecht nieuwe medische behandelmethoden in de weg?’, in: I. Giesen, S. Wiznitzer, A. Keirse & W. de Zanger (red.), Assumpties annoteren, Den Haag: Boom juridisch 2019, p. 67-83.

E.R. de Jong, ‘Urgenda en de beoordeling van macro-argumenten’, Maandblad voor Vermogensrecht 2019, afl. 4, p. 133-145.  

E. Steendam Visser & E.R. de Jong, ‘Sharenting & Aansprakelijkheid: (wanneer) is de delende oude aansprakelijk?’, Ars Aequi 2019 sep, p. 642-645.

E.R. de Jong, ‘Het onontgonnen terrein van generieke causaliteitsonzekerheden, noot bij Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:780, JA 2019/80, p. 628-632.

E.R. de Jong, ‘Laaghangend fruit’, Recht der Werkelijkheid, 2019 (40) 1, p. 3-6.

 

2018

E.R. de Jong, ‘Judicial Risk Regulation through Tort Law’, European Journal of Risk Regulation 2018/1, p. 14-34.

E.R. de Jong, M.G. Faure, I. Giesen & P. Mascini, ‘Judge-made Risk Regulation and Tort Law: An Introduction’, European Journal of Risk Regulation, 2018/1, p. 6-13.

E.R. de Jong, ‘Private Law at the crossroads: judicial risk regulation in the context of health and environmental risks’, in: M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law (Intersentia 2018), p. 375-398.

E.R. de Jong, ‘Onzekere risico’s en de verdeling van generieke causaliteitsonzekerheden vanuit twee paradigma’s’, MvV 2018, 7-8, p. 226-234.

E.R. de Jong, ‘Rechterlijke risicoregulering en het EVRM: over drempels om de civiele rechter als risico-reguleerder te laten optreden’, NTM/NJCM-bulletin 2018/2, p. 207-231.

I. Giesen, E.R. de Jong & M.A. Overheul, ‘Risks: how Dutch tort law responds to risks and how the law can shape risks’, in: M. Dyson (ed.), Regulating Risk through Private Law (Intersentia 2018), p. 165-193.

 

2017

E.R. de Jong, ‘Legitimiteitsperspectieven op rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen’, Tijdschrift Voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2017/3, p. 4-15.

E.R. de Jong & T.E. van der Linden, ‘Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017/2, p. 4-16.

I. Giesen, E. de Jong & T. Muslat, 'The State of the Art of Product Liability in the Netherlands', in: H. Kullmann, B. Pfister, K. Stöhr & G. Spindler, Produzentenhaftung, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin: 2017, p. 1-88.

 

2016

E.R. de Jong, Voorzorgverplichtingen. Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling voor onzekere risico’s (diss. Utrecht), Boomjuridisch 2016.

I. Giesen, F. Kristen & E.R. de Jong (et. al.), De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussentijdse evaluatie in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag: Boomjuridisch 2016.

I. Giesen & E.R. de Jong, ‘Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheiden rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/46, p. 312-322.

E.R. de Jong, ‘De alles overziende rechter? Over rechtsvorming met oog voor macro-effecten’, in. T. Hartlief & M.G. Faure (ed.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Wolters Kluwer 2016, p. 51-67.

E.C. Gijselaar & E.R. de Jong, ‘Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016/6, p. 36-45.

E.R. de Jong, ‘Strijd over luchtkwaliteit: de maatschappelijke processen achter risicoregulering’, Recht der Werkelijkheid 2016, pp. 9.

 

2015

E.R. de Jong, ‘Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s’, Ars Aequi 2015, p. 872-881.

E.R. de Jong, ‘Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions’, European Journal of Risk Regulation, Volume 6, 2015, Issue 3, p. 448-453.

E.R. de Jong, ‘Onzekere risico’s: stilzitten of handelen’, in: E.C. Huijsmans & M. van der Weij (ed.), Grenzen verkennen, Wolf Legal Publishers 2015, p. 73-87.

E.R. de Jong, ‘Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid?’ Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015/46, p. 319-326. 

 

2014

E.R. de Jong, 'Onzekerheid troef? Zorgplichten bij wetenschappelijke onzekerheid, het voorzorgsbeginsel en een typologie van wetenschappelijke onzekerheid', Nederlands Juristenblad 2014/6, p. 382-389.

L. Enneking & E.R. de Jong, ‘Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation?’, Nederlands Juristenblad 2014/23, pp. 1542-1551.

E.R. de Jong, ‘Van Voorzorgbeleid naar voorzorgplicht’, in; I. Giesen, J. Emaus en L. Enneking (red.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken, Den Haag: BJu 2014, pp. 225 - 257. 

2011-2013

E.R. de Jong, ‘Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective’, in: E. Hilgendorf & J-P Günther (ed.), Robotik und Recht Band I, Nomosverlag: Baden-Baden 2013, p. 163-183.  

E.R. de Jong & J. Spier, 'Climate Change. A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises', Dovenschmidt Quaterly 2013(1), p. 34-40.

E.R. de Jong, ‘Gastnoot bij Hoge Raad, 30-11-2012, Dordtse Paalrot’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013-72, p. 494-502.

R. Rijnhout, E.F.D. Engelhard, I. Giesen, L.F.H. Enneking, J.M. Emaus, M.-J. van der Heijden, E.R. de Jong, A.L.M. Keirse, L.C.W.M. van Kessel, E.N.F.M. de Kezel, I. Koning, S.A. Kruisinga, S. Kulk en B.M. Paijmans, ‘Beweging in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013/20.

J. Spier (in cooperation with E.R. de Jong), Shaping the Law for Global Crises, The Hague: Eleven International Publishing 2012.

E.R. de Jong, 'Tussen fabel en feit, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling aan de hand van nanotechnologie', Nederlands Juristenblad 2011/42, p. 2836-2843. 

 

Publications

2023

Scholarly publications

van Boom, W., Giesen, I., de Jong, E., & Strohmaier, N. (2023). No, your honor! Do judicial reasoning styles influence the degree of acceptance of court ruling by the general public? International journal of procedural law, 12 (2022/2), 404-426.

Professional publications

Giesen, I., & de Jong, E. (2023). Maatschappelijke impact van rechtspraak en de ‘spankracht’ van de civiele rechter. In E. Bauw , A. W. G. J. Buijze, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Met recht, raad en daad: Liber Amicorum Philip Langbroek (pp. 63-70). Boom Juridisch.

2022

Scholarly publications

de Jong, E., & Jansen, K. (2022). Verantwoord ondernemen, duurzaamheid en privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 39(10), 353-357. [42].
de Jong, E., & Giesen, I. (2022). De spankracht van de civiele rechter in het publieke domein. In I. Giesen, E. D. Jong, & R. Schutgens (Eds.), De spankracht van de civiele rechter: Preadviezen 2022 Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 9-78). Uitgeverij Paris.
de Jong, E., Giesen, I., & Schutgens, R. (2022). De spankracht van de civiele rechter: een gezamenlijk woord vooraf. In I. Giesen, E. D. Jong, & R. Schutgens (Eds.), De spankracht van de civiele rechter: Preadviezen 2022 Uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 5-8). Uitgeverij Paris.
de Jong, E., Giesen, I., & Schutgens, R. (2022). De spankracht van de civiele rechter: Preadviezen 2022 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht . Uitgeverij Paris.
de Jong, E. (2022). Strict Liability and the Aims of Tort Law: Bespreking van het proefschrift van mr. A.D. On . Maandblad voor vermogensrecht, 2022(1), 42-47. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672022032001008
Jansen, K. J., & de Jong, E. (2022). Rechterlijke toetsing van wetenschappelijke kennis in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2022(1), 5-21. [2].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420635/75B_8C_1E_7D_49843421E_8D_5D_5D_92E_A_172C_pdf.pdf?sequence=1
de Jong, E. (2022). De dreigende werking van klimaataansprakelijkheid van financiële instellingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2022(2), 41-53. [4].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420634/634D_F_F_A_A_1479F_809D_9B_47139E_4B_2B_76A_pdf.pdf?sequence=1
de Jong, E., & Faure, M. G. (2022). De autonomie van het civiele recht en het strafrecht bij normstelling voor ernstige risico’s voor de fysieke leefomgeving. Nederlands juristenblad, 2022(14), 1028-1039. [864].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420633/B_788131C_B_5E_43D_D_3205035917D_A_7E_00C_pdf.pdf?sequence=1
Kristen, F., Bijlsma, J., Verkerk, R., de Jong, E., Boekema, M., & Giesen, I. (2022). Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie: Een empirisch-juridisch onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019. WODC.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420125/3017_evaluatie_artikel_80a_Wet_op_de_rechterlijke_organisatie_volledige_tekst.pdf?sequence=1

Professional publications

van Dongen, E., de Jong, E., Boot, D., Schelfhout, D., Vloedbeld, C., & Voorn, R-J. (2022). Evaluatie Tijdelijke wet Groningen. Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/01/evaluatie-tijdelijke-wet-groningen-aef

2021

Scholarly publications

de Jong, E. (2021). Zzp’ers en verkeersongevallen: Enkele gedachten over een verplichte verzekering. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2021(1), 9-16. [3].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420631/2E_3E_8E_7F_4F_5470A_32A_43C_4572B_D_5C_D_A_1_pdf.pdf?sequence=1
de Jong, E. (2021). Generieke causaliteitsonzekerheden bij het bewijzen van een oorzakelijk verband. Over de grensgebieden van causaliteit. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2021(2), 41-53. [6].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420630/3567E_3C_6584A_5383149C_3E_83767D_22F_8_pdf.pdf?sequence=1
Giesen, I., & de Jong, E. (2021). Hangmatten en paarden - Over de redelijkheid van medebezittersaansprakelijkheid. In T. Bouwman, L. Dalhuisen, I. Giesen, & E. De Jong (Eds.), Opvattingen onderzoeken: Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (Vol. 21, pp. 133-148). (Ucall Reeks; Vol. 21). Boom Juridisch.
Bouwman, T., Dalhuisen, L., Giesen, I., & de Jong, E. (2021). Opvattingen onderzoeken: slotbeschouwing. In T. Bouwman, L. Dalhuisen, I. Giesen, & E. de Jong (Eds.), Opvattingen onderzoeken: Een verkennend empirisch-juridisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (pp. 189-199). Boom Juridisch.
Giesen, I., Dalhuisen, L., Bouwman, T., & de Jong, E. (2021). Opvattingen onderzoeken: inleiding. In T. Bouwman, L. Dalhuisen, I. Giesen, & E. de Jong (Eds.), Opvattingen onderzoeken: Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak (pp. 13-23). Boom Juridisch.
Bouwman, T., Dalhuisen, L., Giesen, I., & de Jong, E. (Eds.) (2021). Opvattingen onderzoeken: Een verkennend juridisch-empirisch onderzoek naar het gebruik van maatschappelijke opvattingen in de Nederlandse rechtspraak. (1 ed.) (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law; Vol. 21). Boom Juridisch.
Gilissen, H. K., de Jong, E. R., van Rijswick, H. F. M. W., & van Wezel, A. P. (2021). Towards More Effective Environmental Risk Regulation: An Analysis of Complementary Effects between Administrative Environmental Law and Tort Law in the Regulation of Environmental Risks, with a Specific Focus on Chemical Mining Activities in the Deep Subsoil. Journal for European Environmental and Planning Law, 18(1), 77-102. https://doi.org/10.1163/18760104-18010006

Professional publications

de Jong, E. (2021). Klimaataansprakelijkheid van private ondernemingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2021(1), 1-3. [1].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420632/90D_9D_E_087749C_A_E_B_24A_B_0E_048B_979024_pdf.pdf?sequence=1
Giesen, I. (Author), Bouwman, T. (Author), Dalhuisen, L. (Author), & de Jong, E. (Author). (2021). Opvattingen onderzoeken: hoe verder?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/12/opvattingen-onderzoeken-hoe-verder/
de Jong, E. (Author), & Giesen, I. (Author). (2021). Hangmatten en paarden: over de redelijkheid van mede-bezittersaansprakelijkheid. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/11/hangmatten-en-paarden-over-de-redelijkheid-van-mede-bezittersaansprakelijkheid/
Bouwman, T. (Author), Dalhuisen, L. (Author), Giesen, I. (Author), & de Jong, E. (Author). (2021). Weten rechters ook wat de samenleving rechtvaardig vindt?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/10/weten-rechters-ook-wat-de-samenleving-rechtvaardig-vindt/
de Jong, E. R. (Author), Giesen, I. (Author), Strohmaier, N. (Author), & van Boom, W. H. (Author). (2021). Beïnvloedt de motiveringsstijl de maatschappelijke acceptatie van rechtspraak?. Web publication/site http://blog.ucall.nl/index.php/2021/01/beinvloedt-de-motiveringsstijl-de-maatschappelijke-acceptatie-van-rechtspraak/

2020

Scholarly publications

de Jong, E. R., Strohmaier, N., van Boom, W. H., & Giesen, I. (2020). Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2020(10), 312-324. [42]. https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/artikel/500844/rechterlijke-motiveringsstijlen-en-maatschappelijke-acceptatie-van-uitspraken/
de Jong, E. R. (2020). Een kroniek van ontwikkelingen op het snijvlak van aansprakelijkheid en innovatie op drie niveaus. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2020(7), 202-207. [28]. https://www.navigator.nl/document/ida417b70e89504d8ab3fdb38fd6f6bee8/nederlands-tijdschrift-voor-burgerlijk-recht-een-kroniek-van-ontwikkelingen-op-het-snijvlak-van-aansprakelijkheid-en-innovatie-op-drie-niveaus
de Jong, E. R. (2020). Responsieve rechtspraak. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2020(3), 61-64. [8]. https://www.navigator.nl/document/id1e7f173355304a8c885606128ab48045/nederlands-tijdschrift-voor-burgerlijk-recht-responsieve-rechtspraak
de Jong, E. R. (2020). Gebrekkige coronavaccins: Gedachten over immuniteit, maatschappelijke solidariteit en een schadefonds. Nederlands juristenblad, 2020(37), 2838-2845. [2507]. https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/artikel/495037/gebrekkige-coronavaccins-gedachten-over-immuniteit-maatschappelijke-solidariteit-en-een-schadefonds/
de Jong, E. R. (2020). EU Agency Tort Law and its Limited Role in Controlling Agencies. In M. Scholten, & A. Brenninkmeijer (Eds.), Controlling EU Agencies (pp. 117-134). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789905427
de Jong, E. R. (2020). Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2020(1). https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/artikel/480544/risicoregulering-via-het-civiele-aansprakelijkheidsrecht/
de Jong, E. R. (2020). Rechterlijke risicoregulering: over de publieke rol van de civiele rechter als risico-reguleerder. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (1), 4-17.

2019

Scholarly publications

de Jong, E. R. (2019). Urgenda en de beoordeling van macro-argumenten. Maandblad voor vermogensrecht, 29(4), 133-141. https://doi.org/10.5553/mvv/157457672019029004003
de Jong, E. R. (2019). Aansprakelijkheid en defensieve innovatie: staat het aansprakelijkheidsrecht nieuwe medische behandelmethoden in de weg? In I. Giesen, S. N. P. Wiznitzer, A. L. M. Keirse, & W. S. de Zanger (Eds.), Assumpties Annoteren: rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst (pp. 67-83). (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL); Vol. 15). Boom Juridische Uitgevers.

Professional publications

de Jong, E. R., (2019). Het onontgonnen terrein van generieke causaliteitsonzekerheden, noot bij Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:780, 5 p., (Jurisprudentie Aansprakelijkheid).
de Jong, E. (2019). Laaghangend fruit (?). Recht der werkelijkheid, 40(1), 3-6. https://doi.org/10.5553/rdw/138064242019040001001
Steendam Visser, E., & de Jong, E. R. (2019). Sharenting & aansprakelijkheid: (wanneer) is de delende ouder aansprakelijk? Ars Aequi, 2019(8), 642-645.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/384838/AA20190642.pdf?sequence=1

2018

Scholarly publications

de Jong, E. R. (2018). Dutch Tort Law at the Crossroads: Judicial Regulation of Health and Environmental Risks. In M. Dyson (Ed.), Regulating Risk through Private Law (pp. 375-398). Intersentia.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382138/ERdeJongPrivateLawattheCrossroads.JudicialRegulationofHealthandEnvironmentalRisksintheNetherland.pdf?sequence=1
de Jong, E. R. (2018). Onzekere risico’s en de verdeling van generieke causaliteitsonzekerheden vanuit twee paradigma’s. Maandblad voor vermogensrecht, (7-8), 226-234. https://doi.org/10.5553/MvV/157457672018016708002
de Jong, E. R. (2018). Rechterlijke risicoregulering en het EVRM: over drempels om de civiele rechter als risico-reguleerder te laten optreden. NTM/NJCM-Bulletin, 43(2), 207-230.
de Jong, E. R. (2018). Tort Law and Judicial Risk Regulation: Bipolar and Multipolar Risk Reasoning in Light of Tort Law’s Regulatory Effects. European Journal of Risk Regulation, 9(1), 14-33. https://doi.org/10.1017/err.2017.75
de Jong, E. R., Faure, M. G., Giesen, I., & Mascini, P. (2018). Judge-made risk regulation and tort law: an introduction. European Journal of Risk Regulation, 9(1), 6 - 13. https://doi.org/10.1017/err.2017.74
de Jong, E. R., Faure, M. G., Giesen, I., & Mascini, P. (2018). Judge-made risk regulation and tort law: an introduction. European Journal of Risk Regulation, 9(1), 6-13. https://doi.org/10.1017/err.2017.74
Giesen, I., de Jong, E. R., & Overheul, M. (2018). How Dutch Tort Law Responds to Risks. In M. Dyson (Ed.), Regulating Risks through Private Law (pp. 165-194). Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780686370.008

Professional publications

de Jong, E. R. (2018). Risk and EU Law. Hans-W Micklitz and Takis Tridimas (eds) Cheltenham: Edward Elgar, 2015, 272pp. European Journal of Risk Regulation, 9(3), 594-596. https://doi.org/10.1017/err.2018.46
de Jong, E. R. (Author), & Giesen, I. (Author). (2018). How Dutch Tort Law Responds to Risk. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2018/02/how-dutch-tort-law-responds-to-risk/

2017

Scholarly publications

de Jong, E. R. (2017). Legitimiteitsperspectieven op rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen. Tijdschrift Voor Gezondheidsschade Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, (3), 4-15.
Giesen, I., de Jong, E. R., & Muslat, T. (2017). The State of the Art of Product Liability in the Netherlands. In H-J. Kullmann, B. Pfister, K. Stohr, & G. Spindler (Eds.), Produzentenhaftung (Ergänzbares Handbuch) (pp. 1-86). Erich Schmidt Verlag GmbH and Co Berlin.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/352469/Giesen_De_Jong_Muslat_2017.pdf?sequence=1

2016

Scholarly publications

de Jong, E. (2016). Strijd over luchtkwaliteit: de maatschappelijke processen achter risicoregulering. Recht der werkelijkheid, 37(2), 54-62. https://doi.org/10.5553/rdw/138064242016037002007
Giesen, I., Kristen, F. G. H., de Jong, E. R., Warren, C. J. D., Sikkema, E., Overheul, M., Nijs, de, A. S., & Vytopil, A. L. (2016). De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht. (1 ed.) (Ucall Reeks). Boom Juridische Uitgevers.
Gijselaar, E. C., & de Jong, E. R. (2016). Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016(6), 36-45. [6].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421740/88F_64C_D_D_F_58E_E_7E_2E_1A_B_67E_B_679043A_8_pdf.pdf?sequence=1

Professional publications

Giesen, I., & de Jong, E. R. (2016). Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016(10), 312-322. [46].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343193/Giesen_De_Jong_NTBR_2016_312ev.pdf?sequence=1

Other output

de Jong, E. R. (Author), & Rijnhout, R. (Author). (2016). Onveilig (?) verpakkingsmateriaal: gerechtvaardigd stilzitten of verplicht handelen?. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2016/10/onveilig-verpakkingsmateriaal-gerechtvaardigd-stilzitten-of-verplicht-handelen/
de Jong, E. R. (Author). (2016). Macro-effecten van civiele aansprakelijkheidstelling. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2016/03/macro-effecten-van-civiele-aansprakelijkheidstelling/
Giesen, I. (Author), & de Jong, E. R. (Author). (2016). De Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een succesverhaal. Web publication/site, UCALL blog.

2015

Scholarly publications

de Jong, E. R. (2015). Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions. European Journal of Risk Regulation, 6(3), 448-453. http://ejrr.lexxion.eu/article/EJRR/2015/3/25
de Jong, E. R. (2015). Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s. Ars Aequi, 2015(11), 872-881. [AA20150872]. https://arsaequi.nl/product/rechterlijke-risicoregulering-bij-gezondheids-en-milieurisico-s/

Professional publications

de Jong, E. R. (2015). Urgenda: rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de overheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2015(10), [46].

Other output

de Jong, E. R. (Author). (2015). Waar de overheid faalt, is daar de rechter als ‘redder’?. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2015/01/waar-de-overheid-faalt-is-daar-de-rechter-als-redder/
Giesen, I. (Author), & de Jong, E. R. (Author). (2015). Juridische en rechtsstatelijke implicaties van de uitspraak Rechtbank Den Haag in de Urgenda-procedure. Web publication/site, UCALL blog. http://blog.ucall.nl/index.php/2015/09/juridische-en-rechtsstatelijke-implicaties-van-de-uitspraak-rechtbank-den-haag-in-de-urgenda-procedure/#more-542

2014

Scholarly publications

de Jong, E. (2014). Van Voorzorgbeleid naar voorzorgplicht. In I. Giesen, J. Emaus , & L. Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 225-257). Boom Juridische Uitgevers.
de Jong, E. (2014). Onzekerheid troef? Zorgplichten bij wetenschappelijke onzekerheid, het voorzorgsbeginsel en een typologie van wetenschappelijke onzekerheid. Nederlands juristenblad, 2014(6), 382-389.
Enneking, L., & de Jong, E. (2014). Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation? Nederlands juristenblad, 2014(23), 1542-1551. [1136].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/302134/NJB_2014_23_Wetenschap.pdf?sequence=1

2013

Scholarly publications

de Jong, E. R. (2013). Regulating Uncertain Risks in an Innovative Society: A Liability Law Perspective. In E. Hilgendorf, & J-P. Günther (Eds.), Robotik und Recht Band I (pp. 163-183). Nomos Verlag.
de Jong, E. R., & Spier, J. (2013). Climate Change. A Major Challenge and a Serious Threat to Enterprises. Dovenschmidt Quarterly, 1, 34-40.
Rijnhout, R., Engelhard, E. F. D., Giesen, I., Enneking, L. F. H., Emaus, J. M., van der Heijden, M. J. C., de Jong, E. R., Keirse, A. L. M., van Kessel, L. C. W. M., de Kezel, E. N. F. M., Koning, I., Kruisinga, S. A., Kulk, S., & Paijmans, B. M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2013(5), 171-184. [20]. https://www.recht.nl/vakliteratuur/ie/artikel/343364/beweging-in-het-aansprakelijkheidsrecht/

2012

Professional publications

de Jong, E. R., (2012). NTBR 2012, LJN: BX7487, (), Nov 30, 2012.

2011

Scholarly publications

de Jong, E. R. (2011). Tussen fabel en feit, over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling aan de hand van nanotechnologie. Nederlands juristenblad, 42, 2836-2843.