Prof. mr. Elbert de Jong

Prof. mr. Elbert de Jong

Professor
Molengraaff Institute for Private Law
e.r.dejong@uu.nl

Blogs op blog.ucall.nl

Procederen over 'juiste' wetenschap

Verhaalspositie van bezorgers bij verkeersongevallen

Beïnvloedt de motiveringsstijl de maatschappelijke acceptatie van rechtspraak?

Aansprakelijkheid voor gebrekkige coronavaccins

Verplichtingen van bedrijven bij klimaatverandering

Macro effecten van civiele aansprakelijkheidstelling

De wet prejudiciele vragen aan de hoge raad een succesverhaal

Onveilig (?) verpakkingsmateriaal: gerechtvaardigd stilzitten of verplicht handelen?

Waar de overheid faalt is daar de rechter als redder?

Juridische en rechtsstatelijke implicaties van de uitspraak Rechtbank Den Haag in de Urgenda-procedure