Prof. mr. Ewoud Hondius

Emeritus Professor
Molengraaff Institute for Private Law
e.h.hondius@uu.nl

Onderzoeksbelangstelling

aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht, contractenrecht, rechtsvinding

Loopbaan

< 2007 (faculteits)hoogleraar Europees privaatrecht Utrecht, 1980-2007 hoogleraar burgerlijk recht Utrecht, > 2007 (faculteits)hoogleraar Europees privaatrecht Utrecht 

Nevenactiviteiten

vice-voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, lid Programmatic Steering Board Hague Institue for the Internationalisation of Law, hoofdredacteur European Review of Private Law, ere-redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Inaugural lecture date
28.11.2007