Dr. D.M. (David) Baneke

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer 3.02
3584 CC Utrecht

Dr. D.M. (David) Baneke

Associate Professor
History and Philosophy of Science
+31 30 253 8188
d.m.baneke@uu.nl

De ontdekkers van de hemel: de Nederlandse sterrenkunde in de twintigste eeuw (Amsterdam: Bert Bakker 2015). 

Ed van den Heuvel, astronoom, Spinozaprijswinnaar: “Een buitengewoon waardevol en boeiend geschreven boek. Wonderbaarlijk hoe goed Baneke, zelf geen beta, de geschiedenis van een beta wetenschap heeft weten te beschrijven. Voor mij, die deze geschiedenis sinds 1960 actief heeft meegemaakt is het bijna onbegrijpelijk hoe goed hij alle wetenschappelijke ins en outs, en het daarmee samenhangende beleid en organisatorische en politieke aspecten heeft doorzien en persoonlijkheden raak heeft weten typeren. Een fantastisch boek."

NRC Handelsblad: **** “een doorwrocht én zeer leesbaar boek” (Dirk van Delft).

KIJK: **** “een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in sterrenkunde, geschiedenis en hoe wetenschap werkt".

Volkskrant: ****"mooi verhaal over het succes van de Nederlandse sterrenkunde" (Marcel Hulspas).

Huub Röttgering, directeur Sterrewacht Leiden: “prettige schijfstijl met prachtig oog voor en detail en context".

Jan Borgman, oud-voorzitter NWO: “in één adem uitgelezen”.

Govert Schilling, allesoversterrenkunde.nl: "Het verhaal van de sterrenkunde is niet lost te zien van de wereldpolitiek en Baneke toont dat op treffende wijze. Wat verder opvalt, is de nauwkeurigheid van de beschrijvingen."

 

Synthetisch Denken: natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 (Hilversum: Verloren 2008). 

download pdf

Teylers Stichting: gouden erepenning 2009.

Trouw, 'De beste boeken van het jaar 2008: “Belangwekkend proefschrift over een periode waarin iedereen zocht naar een filosofische synthese, een overkoepelende eenheid achter alle verschijnselen, als antwoord op de vervreemding, versplintering en vervlakking van de eigen tijd.”

Trouw: “Het aantrekkelijke van Banekes benadering is dat hij enerzijds ruimte geeft aan de bevlogenheid van de toenmalige wetenschappers, terwijl hij anderzijds zichzelf door die bezieling niet op sleeptouw laat nemen en dat synthetische denken op een zakelijke manier uit de doeken doet. […] Als er zoiets als een "Zeitgeist" of geest der tijden bestaat dan kun je zeggen dat Baneke die net zo goed heeft betrapt als degenen die meer de nadruk leggen op de rol van het onderbewuste in het Europese denken, of op analytisch denken, of op het existentialisme.” (Marinus de Baar)

Isis: “With this volume, David Baneke has given us a genuinely new view of the social role of science and scientists, within and outside their disciplines, in the twentieth century.” (Ilja Nieuwland)

BMGN / The Low Countries Historical Review: “… Voorgaande samenvatting doet helaas te weinig recht aan de schoonheid en het vernuft van de compositie die David Baneke in zijn boek heeft gelegd. Zoals bij elke synthese, is het geheel meer dan de som der delen.” (Ton van Helvoort)

Tijdschrift voor Geschiedenis: "Baneke geeft een caleidoscopisch overzicht over deze thema's, afgewisseld met fraaie dieptestudies van enkele toonaangevende denkers [...] de lezer wordt met vaste hand geleid van de discussie over 'modernisering' eind negentiende eeuw naar de opkomst van geëngageerde wetenschappers, die zichzelf definieerden als 'intellectuelen' - complexe sleutelfiguren in het twintigste-eeuwse debat, zoals Baneke goed laat zien in het slothoofdstuk." (Dick van Lente)

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde: “Het werk is relevant voor bijvoorbeeld de hedendaagse onderwijsdiscussie. De vervaging in het interbellum van het onderscheid tussen universiteit en hogeschool lijkt op de huidige toenadering tussen hbo en universiteit. [...] Het werk is mooi geschreven met robuuste en afgewogen zinnen. Het gemak waarmee Baneke de verschillende inhoudelijke posities naar voren brengt maakt het boek tot een genoegen om te lezen. [...] een van harte aanbevolen geschiedenis over de integratie van wetenschap en techniek in de moderne samenleving.” (Machiel Kleemans)

Studium: "de auteur [heeft] een originele verdieping gegeven aan het grotere debat over rationalisering, objectivering en professionalisering van kennis in de moderne maatschappij." (Ida Stamhuis)

Historisch Huis.nl: “De schrijver heeft een zeer leesbaar proefschrift afgeleverd over een nog nauwelijks beschreven onderwerp.” (Paul Hendriks)

 

Juryrapport ABG-VN Essay Prijs 2009

Over het genomineerde essay De pretentie en het falen, gepubliceerd als De luis en de pels in ABG no. 74: "Ook in zijn essay 'De pretentie en het falen' is zijn talent als verhalenverteller voelbaar. […] De invalshoek om autoriteit en querulant tegen elkaar af te zetten, is origineel. Banekes essay is rijk aan mooie zinnen en sprekende historische details. [...] Zoals dwarsligger Van Dieren soms meer fascinatie oproept dan de brave KNAW, wekt het waagstuk van Baneke meer bewondering dan andere inzendingen die keurig binnen de lijntjes bleven van wat verantwoord is."