Chair
Geschiedenis na de middeleeuwen, i.h.b. die van de internationale betrekkingen
Date of appointment 01.01.1998
Profile

Prof.dr. D.A. Hellema is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Hij houdt zich vooral bezig met de internationale betrekkingen in de twintigste eeuw en met de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek.

Involved in the following study programme(s)
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:46
All publications
  2014 - Scholarly publications
Hellema, Duco (2014). Nederland in de wereld - De buitenlandse politiek van Nederland. (516 p.). Houten/Antwerpen: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum.
Hellema, D.A. (2014). Religiöse Überzeugung und gesellschaftliches Engagement seit den 1970er Jahren. In P. van Dam & F. Wielenga (Eds.), Religion als Zündstoff. Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 (pp. 139-154) (16 p.). Münster/New York: Waxmann Verlag.
  2013 - Other output
D.A. Hellema (19.04.2013) The Origins and Impact of Détente. International Relations and Internat Debates in the Global 1970s
  2012 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2012). Die langen 1970er Jahre - einde globale Perspektive. In F. Wielenga, M. Wilp & D.A. Hellema (Eds.), Radikalismus und politische Reformen. Beiträge zur deutschen und niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren (pp. 15-33) (19 p.). Münster: Waxmann Verlag.
Hellema, D.A. (2012). Human Rights and the Regulation of the International State System. In I. Boerefijn & en anderen (Eds.), Human Rights and Conflict. Essays in Honour of Bas de Gaay Fortman (pp. 13-29) (17 p.). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
Hellema, D.A. (2012). Nederland en de jaren zeventig. (350 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A., Wielenga, J.W.F. & Wilp, M. (2012). Radikalismus und politische Reformen. Beiträge zur deutschen und niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren. (214 p.). Münster: Waxmann Verlag.
  2011 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2011). "Idealism and Self-Interest in World Politics. In E. Besamusca & J. Verheul (Eds.), Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands (pp. 71-82) (12 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hellema, D.A., Segers, M. & Rood, J. (2011). Bezinning op het buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld. (226 p.). Den Haag: Clingendael.
Hellema, D.A. & Graaf, B. de (2011). Civic Diplomacy. Diplomatie tussen macht en mensenrechten. (233 p.). Utrecht: Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten.
de Graaf, B.A. & Hellema, D.A. (2011). 'Civiele diplomatie tussen macht en mensenrechten. Een begripsbepaling'. In B.A. de Graaf & D.A. Hellema (Eds.), Civic Diplomacy. Diplomatie tussen macht en mensenrechten (pp. 5-14) (10 p.). SIM/Universiteit Utrecht.
Hellema, D.A. & Bos, M. (2011). De lange jaren zeventig. Voortdurende zorg en omzichtigheid. In D.A. Hellema, R. Coolsaet & B. Stol (Eds.), Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940 (pp. 176-201) (26 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A., Coolsaet, R. & Stol, B. (2011). Nederland.België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940. (367 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A., Zelichowski, R. & Zwan, A.C. van der (2011). Poland and the Netherlands. A Case Study of European Relations. (314 p.). Dordrecht: Republic of Letters.
Hellema, D.A. (2011). Restoring Atlantic Unity. The Netherlands and the Oil Crisis 1973-1974. Atlantic, Euratlantic or Europe-America? (pp. 526-548) (23 p.). Parijs: Editions Soleb.
Hellema, D.A. (2011). The Cold War Years, 1945-1975. In D.A. Hellema, R. Zelichowski & A.C. van der Zwan (Eds.), Poland and the Netherlands. A Case Study of European Relations (pp. 123-141) (19 p.). Dordrecht: Republic of Letters.
Hellema, D.A. & Katee, L. (2011). The Netherlands and Poland's Accession to NATO, 1989-1999. In D.A. Hellema, R. Zelichowski & A.C., van der Zwan (Eds.), Poland and the Neterlands. A Case Study of European Relations (pp. 227-247) (21 p.). Dordrecht: Republic of Letters.
Hellema, D.A. & Segers, M. (2011). Tussen zelfbewustzijn en zinsbegoocheling; een bezinning op de grondslagen van het Nederlands buitenlands beleid. Bezinning op het buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld (pp. 1-8) (8 p.). Den Haag: Clingendael.
  2011 - Professional publications
Hellema, D.A. (2011). "Nederland in Afghanistan. Drie strategische overwegingen". Armex, 2011 (February), (pp. 11-16) (5 p.).
Hellema, D.A. (2011). Dossier Koude Oorlog. Een fijne tijd. Historisch nieuwsblad, Juni 2011,, (pp. 11-16) (5 p.).
  2010 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2010). "De lange jaren zeventig". Tijdschrift Voor Geschiedenis, 123 (nr. 1), (pp. 78-94) (16 p.).
Hellema, D.A. (2010). Nederland in de wereld.De buitenlandse politiek van Nederland. (502 p.). Houten: Het Spectrum.
Segers, M.L.L. & Hellema, D.A. (2010). Tussen Zelfbewustzijn en Zinsbegoocheling. Internationale Spectator, 64 (6) (2 p.).
  2010 - Professional publications
Hellema, D.A. (2010). "Dossier de jaren zeventig. De opkomst van Nieuw Rechts". Historisch nieuwsblad, 2010 (February), (pp. 32-40) (8 p.).
Hellema, D.A. (2010). "Dossier de jaren zeventig. Lang leve de revolutie". Historisch nieuwsblad, 2010 (Feburay), (pp. 41-47) (6 p.).
Hellema, D.A. (2010). "Het buitenlands beleid van de kabinetten-Balkenende". Christen democratische verkenningen, 2010, (pp. 104-112) (8 p.).
  2009 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2009). Dutch Foreign Policy. The Role of the Netherlands in World Politics. Dordrecht: Republic of Letters.
Hellema, D.A. (2009). Het Nederlands buitenlands beleid, 1983-2008: de neoliberale jaren. In Bert Bomert & Theo van den Hoogen (Eds.), Internationale vveiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief. Jaarboek Vrede en Veiligheid 2008 (pp. 190-206) (17 p.). Amsterdam: Rozenberg Publishers.
Hellema, D.A. (2009). Joschka Fischer. "Ich bin immer noch ein Linker". In Frits Boterman & Willem Melching (Eds.), Het wonder van de Bondsrepubliek in 20 portretten (pp. 223-237) (15 p.). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Hellema, D.A. (2009). The Politics of Asymmetray: The Netherlands and the United States since 1945. In Hans Krabbendam, Cornelis A. van Minnen & Giles Scott-Smith (Eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009 (pp. 579-597) (19 p.). Albany, NY: University of New York Press.
  2008 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2008). Das Ende des Fortschritts. Die Niederlande und die siebziger Jahre. In Friso Wielenga & Loek Geeraerdts (Eds.), Jahrbuch 18 2007, Zentrum für Niederlande-Studien (pp. 85-103) (19 p.). Münster: Aschendorff Verlag.
Hellema, D.A. (2008). De politieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten 1945-2005. Tijdschrift Voor Geschiedenis, CXXI (3), (pp. 284-296) (13 p.).
de Graaff, B.G.J., van der Zwan, B. & Hellema, D.A. (2008). In dienst van buitenlandse zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw. (307 p.). Amsterdam: Boom.
de Graaff, B.G.J. & Hellema, D.A. (2008). Inleiding. In B.G.J. prof. dr. Graaff & D.A. prof. dr. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 7-11) (5 p.). Amsterdam.
Hellema, D.A. (2008). Quan hê Hà Lan – Viêt Nam tù 1976 dên dâu thé ky XXI. In John Kleinen (Eds.), SU TÙ VÀ Rong. Bôn thé ky quan hê Ha Lan – Viêt Nam (pp. 221-241) (21 p.). Nhà xuât bàn Thé Giói - Ho Chi Minh stad.
Hellema, D.A. (2008). Sovereignty and Peacebuilding. In Ineke Boerefijn & Jenny Goldschmidt (Eds.), Changing Perceptions of Sovereignty and Human Rights. Essays in Honour of Cees Flinterman (pp. 471-481) (11 p.). Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia.
Hellema, D.A. (2008). The Netherlands and Vietnam since 1976. In John Kleinen (Eds.), Lion and dragon. Four centuries of Dutch-Vietnamese relations (pp. 211-233) (23 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A. (2008). Vredesmissies en oorlogsstrategieën. Internationale Spectator, LXII (5), (pp. 302-305) (4 p.).
  2007 - Scholarly publications
Hellema, D.A. & de Graaff, B.G.J. (2007). Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie. (279 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A. (2007). Internationalisme gevraagd. Het kabinet-Balkenende IV. Internationale Spectator, LXI (4), (pp. 177-178) (2 p.).
Hellema, D.A. (2007). Problematische ambities van vredesopbouw. Naar een rehabilitatie van de staat. Internationale Spectator, LXI (12), (pp. 607-612) (6 p.).
Hellema, D.A. (2007). Vlagvertoon. In D.A. Hellema & B.G.J. de Graaff (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 158-167) (10 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A. (2007). Wisselende perspectieven. Nederland en Vietnam van 1976 tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw. In John Kleinen (Eds.), Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam (pp. 213-235) (23 p.). Amsterdam: Boom.
  2006 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2006). Buitenlandse politiek van Nederland. De Nederlandse rol in de wereldpolitiek. (480 p.). Utrecht: Het Spectrum.
Hellema, D.A. (2006). De handen smekend ten hemel. Nederland en de Hongaarse Revolutie. Transparant, XVII (4), (pp. 4-10) (7 p.).
Hellema, D.A. (2006). De onmogelijke revolutie. Ablak : tijdschrift over centraal-Europa en de Balkan, XI (4), (pp. 2-5) (4 p.).
Hellema, D.A. (2006). Edele verontwaardiging. Nederland en de crises van 1956. Vrede en veiligheid, IIIV (3), (pp. 303-324) (22 p.).
  2006 - Popularising publications
Hellema, D.A. (27.10.2006). Rock-'n-roll in de aanval. De Hongaarse opstand in Nederland. De groene Amsterdammer, (pp. 18-22) (5 p.). 27 oktober 2006.
  2004 - Scholarly publications
Hellema, D.A., Wiebes, Cees & Witte, Toby (2004). Business as Usual. The Netherlands and the Oil Crisis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hellema, D.A. (2004). De Brezjnev-jaren. De apotheose van de sovjetmacht. In J. Hoffenaar & J. van der Meulen (Eds.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989 (pp. 21-37) (17 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (2004). Humanitaire interventie en de verbreiding van democratie. In Duco Hellema & Hilde Reiding (Eds.), Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling (pp. 175-186) (12 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A. (2004). Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling. In Duco Hellema & HIlde Reiding (Eds.), Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling (pp. 21-37) (17 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A. & Reiding, H. (2004). Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling. (320 p.). Amsterdam: Boom.
  2004 - Professional publications
Hellema, D.A. (2004). Frontlijn van de Koude Oorlog in Azie. Spiegel Historiael, 39 (11/12), (pp. 471-478) (8 p.).
  2004 - Popularising publications
Hellema, D.A. (09.10.2004). De "internationale gemeenschap" bestaat niet. NRC/Handelsblad
  2003 - Scholarly publications
de Graaff, B.G.J., Hellema, D.A. & van der Zwan, B. (2003). De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. (200 p.). Amsterdam: Boom.
Hellema, D.A. (2003). Na de oorlog. De Helling (2), (pp. 8-9) (2 p.).
  2003 - Professional publications
Hellema, D.A. (2003). De arrogantie van de macht. Aanzet, XIX (3), (pp. 7-9) (3 p.).
Hellema, D.A. (2003). Het liberale gelijk loopt ten einde. Historisch nieuwsblad, maart (2), (pp. 38-39) (2 p.).
  2003 - Popularising publications
Hellema, D.A. (20.06.2003). Wordt Irak een nieuw Srebrenica?. Vrij Nederland, (pp. 18-19) (18 p.).
  2002 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2002). The Netherlands. In B. Hocking & D. Spence (Eds.), Foreign ministries in the European Union: integrating diplomats (pp. 177-190) (14 p.). Palgrave: Macmillan.
  2002 - Professional publications
Hellema, D.A. (2002). De jaren 1948-1952. De consequenties van de Koude Oorlog dringen langzaam door. ARMEX Defensiemagazine, 86, (pp. 52-53) (2 p.).
Hellema, D.A. (2002). Dutch Security, Now and Then. Atlantisch Perspectief, 26 (3), (pp. 10-15) (6 p.).
  2001 - Scholarly publications
Hellema, D.A. & Ashton, N. (2001). Anglo-Dutch Relations and the Kaiser Question, 1918-1920. In D.A. Hellema & N. Ashton (Eds.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780 (pp. 85-101) (17 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hellema, D.A. (2001). Anglo-Dutch Relations During the Early 1970's: The Oil Crisis. In D.A. Hellema & N. Ashton (Eds.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780 (pp. 255-273) (19 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Hellema, D.A. (2001). Die Probleme eines ehemahls neutralen landes. Die Niederlande und der Versailler Vertrag. In G. Krumeich (Eds.), Versailles 1919. Ziele-Wirkung-Wahrnehmung (pp. 225-237) (13 p.). Essen: Klartext Verlag.
Hellema, D.A. (2001). Neutraliteit en vrijhandel. De geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen. (432 p.). Utrecht: Het Spectrum.
Hellema, D.A. (2001). The struggle against terrorism. Newsletter School of Human Rights Research, 5 (3), (pp. 1) (1 p.).
Hellema, D.A. & Ashton, N. (2001). Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780. (292 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2000 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (2000). A special role in the world. In J. Nekkers & P. Malcontent (Eds.), Fifty Years of Dutch Development Cooperation 1949-1999 (pp. 323-329) (7 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. & Ashton, N. (2000). Hanging the Kaiser: Anglo-Dutch Relations and the Fate of Wilhelm II, 1918-1920. Diplomacy and Statecraft, XI (2), (pp. 53-78) (26 p.).
Hellema, D.A. (2000). Shameful situations. The appointment of the first state secretary and the establishment of DGIS. In J. Nekkers & P. Malcontent (Eds.), Fifty Years of Dutch Development Cooperation 1949-1999 (pp. 119-137) (19 p.). Den Haag: SDU.
  1999 - Scholarly publications
Hellema, D.A. (1999). 50 Jaar Nederlands NAVO-lidmaatschap. In G.J. Folmer (Eds.), 50 Jaar NAVO en Nederland (pp. 9-15) (7 p.). Den Haag: Atlantische Commissie.
Hellema, D.A. (1999). 'Beschamende situaties'. De eerste staatssecre-taris en de oprichting van DGIS. In J.A. Nekkers & P.A.M. Malcontent (Eds.), De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 (pp. 127-145) (19 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (1999). Bookreview Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen, 1949-1989. Socialisme en Democratie, 56, (pp. 199-201) (3 p.).
Hellema, D.A. (1999). Bookreview Nederland zoekt het tweegesprek. Neoliberale accenten in de Europese politiek. Internationale Spectator, 53, (pp. 689-691) (3 p.).
Hellema, D.A. (1999). De historische betekenis van de Nederlandse toetreding tot de NAVO'. In A. van Baal (Eds.), 50 Jaar NAVO: Nieuw tijden, nieuwe taken? (pp. 9-13) (5 p.). Den Haag: Atlantische Commissie, Atlantisch Onderwijs paper 19.
Hellema, D.A., Zeeman, B. & van der Zwan, B. (1999). De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. (345 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (1999). Een charmant bewindsman. Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van Mierlo. In D.A. Hellema, B. Zeeman & B. van der zwan (Eds.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, (pp. 295-309) (15 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (1999). Nederlands bijzondere rol in de wereld. Vijftig jaar beleid van ontwikkelingssamenwerking. In J.A. Nekkers & P.A.M. Malcontent (Eds.), De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999 (pp. 339-345) (7 p.). Den Haag: SDU.
  1999 - Popularising publications
Hellema, D.A. (21.04.1999). Idealisme, koste wat kost. De Volkskrant [online] (1 p.).
Hellema, D.A. (11.03.1999). Speciale behandeling Israël en El Al uit de hand gelopen. Het Parool (1 p.).
  1999 - Other output
D.A. Hellema (12.03.1999) conferentie "Anglo-Dutch relations"
D.A. Hellema (10.04.1999) Vijftig jaar Nederlands NAVO-lidmaatschap
  1998 - Scholarly publications
Hellema, D.A. & Ashton, N. (1998). "Hang the Kaiser!". De Brits-Nederlandse betrekkingen en het lot van ex-keizer Wilhelm II, 1918-1920. In D.A. Hellema, C. Wiebes & B. Zeeman (Eds.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Vierde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw (pp. 75-95) (21 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (1998). Buitenlandse politiek en binnenlandse verhoudingen. De Nieuwste Tijd, juni, (pp. 12-19) (8 p.). Themanummer over Nieuwste Geschiedenis en Internationale Betrekkingen.
Hellema, D.A. (1998). De handelende staat als object van internationale en diplomatieke geschiedenis. (27 p.). Utrecht: Faculteit der Letteren, UU.
Hellema, D.A. & de Vos, M.L. (1998). De herontdekking van Azië. Nederlands buitenlands beleid herijkt?. Internationale Spectator, 1, (pp. 32-41) (10 p.).
Hellema, D.A. (1998). De macht van het idee. De VVD en het Nederlands buitenlands beleid. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 113, (pp. 286-287) (2 p.).
Hellema, D.A., Wiebes, C. & Witte, T. (1998). Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974. (320 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (1998). Geschiedenis van de Mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering. Jaarboek buitenlandse zaken, 4, (pp. 141-143) (3 p.).
Hellema, D.A. (1998). Incomprehension and Impotence. The foreign ministry and the upheavals in Eastern Europe. In R.E. van e.a. Ditshuyzen (Eds.), The Foreign Ministry: 200 Years (pp. 247-265) (19 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A., Wiebes, C. & Zeeman, B. (1998). Jaarboek Buitenlandse Zaken. Vierde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw. (181 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. (1998). Onbegrip en onmacht. Buitenlandse zaken en de opstandigheid in Oost-Europa. In R.E. van e.a. Ditshuyzen (Eds.), Tweehonderd jaar Ministerie van buitenlandse Zaken (pp. 247-265) (19 p.). Den Haag: SDU.
Hellema, D.A. & Kersten, A.E. (1998). The Netherlands and the double international crisis of 1956. Diplomatic sources and international crises. proceedings of the 4th Conference of Editors of Diplomatic Documents (pp. 173-187) (15 p.). Rome: Ministero degli Affari Esteri.
^ top
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:46

Completed projects

Project:
A History of Counterterrorism 1945-2005 01.05.2007 to 01.07.2012
General project description

The research project ‘A history of Counter-Terrorism’ in which I am heading, aims at depicting the processes of escalation and de-escalation of politically motivated violence on the basis of several historical in-depth case studies.

 
Role PhD Supervisor Funding
NWO grant
Project members UU
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:46
Additional functions and activities
  • Lid van de begeleidingscommissie van het ING-bronnenpublicatie-project op het terrein van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
  • Lid van de Archiefcommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Lid van de programmacommissie van het NWO-programma “Shifts in Governance”
  • Lid van het bestuur van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens.
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:46
Full name
prof. dr. D.A. Hellema Contact details
Drift 10

Drift 10
Room 1.05
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Drift 6

Drift 6
Room -
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Drift 6

Drift 6
Room 0
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Drift 6

Drift 6
Room -
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Drift 6

Drift 6
Room 1.05
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6542
Drift 6

Drift 6
Room 1.05
3512 BS  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 6542
Gegenereerd op 2017-11-22 12:05:46
Last updated 30.08.2016