Ton Jongbloed (Leeuwarden, 1957) wordt geboeid door (gerechtelijke en buitengerechtelijke) geschillenbeslechting en vervolgens de afdwinging van het gegeven resultaat. Dit blijkt allereerst uit zijn proefschrift Reële executie in het privaatrecht (1987) waarin de vraag centraal staat of een rechtszoekende kan krijgen waar hij recht op heeft en zo ja, op welke wijze. Belangrijk is echter ook op welke termijn en tegen welke prijs een beslissing kan worden verkregen: soms hebben partijen meer aan een beslissing waarbij de rechter soms de knoop doorhakt dan aan een uitstekend gemotiveerd, gedetailleerd oordeel dat jaren op zich laat wachten, als `mosterd na de maaltijd komt’ en partijen op hoge kosten jaagt. Het fascinerende is om het omslagpunt te vinden en een belangrijke rol daarbij speelt art. 6 EVRM. Daarbij kan rechtsvergelijkend onderzoek van groot belang zijn en dat is de reden dat hij afgelopen jaren diverse bezoeken heeft gebracht aan landen als België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, maar ook aan Azerbeidjaan, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Slovenië en Tsjechië. Hij heeft een open oog voor nieuwe ontwikkelingen, wat onder meer blijkt uit zijn betrokkenheid bij E-Court, waarbij als eerste in Nederland de mogelijkheid wordt geboden van geschillenbeslechting via internet.

Hij is mede programmaleider van het Ius Commune-programma Grondslagen en beginselen van Europees procesrecht en een van de grondleggers van het Utrecht Mediation and Negotation Programme.

Bekijk de meest actuele informatie met betrekking tot de onderzoeksactiviteiten van Ton Jongbloed.

Ton Jongbloed studeerde van 1976-1981 rechten aan de RijksUniversiteit Groningen: Nederlands recht met als afstudeerrichtingen privaatrecht en sociaal-economisch recht alsmede Notarieel recht. Vervolgens werkte hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit), waar hij in 1987 promoveerde. Na enkele jaren bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch te hebben gewerkt is hij vanaf 1990 verbonden aan het Molengraaff instituut voor privaatrecht van de Universiteit Utrecht; vanaf 2002 als hoogleraar executie- en beslagrecht.

Ton verzorgt onderwijs op het gebied van het  burgerlijk procesrecht en het huurrecht in zowel de bachelor- als de masterfase in vakken als Procesrecht privaatrecht, Executie- en beslagrecht en Capita Selecta Privaatrecht. Incidenteel werkt hij mee aan andere vakken zoals European Private Law.

Met een zekere regelmaat geeft hij gastcolleges of andere ‘spreekbeurten’ in het binnen- en buitenland, zoals in Brussel, Marseille, Paramaribo, Parijs, Praag, Sibiu en Skopje.