Drs. Andrea van der Weiden

Department Manager
Education Support and Student Affairs
Educational Programmes

Andrea is hoofd van de afdeling Onderwijsondersteuning en Studentzaken en lid van het management team van de faculteit. Zij is samen met alle onderwijsondersteunende teams bij de faculteit Geesteswetenschappen verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening en informatievoorziening aan studenten, departementen en de opleidingen.

Aanvullende informatie over de afdeling is op intranet te vinden: Onderwijsondersteuning en Studentzaken (OSZ) - Intranet (uu.nl)