Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen

Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke opleiding – de opleiding waar je niet alleen kennis verwerft en leert toepassen, maar waar je ook leert om nieuwe kennis te genereren door onderzoek te doen. In dit scholingstraject leert u hoe u vwo-leerlingen vanaf de brugklas al stapsgewijs kunt toe laten werken naar de onderzoekseisen in de examenprogramma’s door kleine en grotere levensechte onderzoekstaken uit te laten voeren bij de natuurwetenschappelijke vakken. Binnen dit traject wordt het internationale wetenschappelijke GLOBE programma gebruikt als voorbeeld hoe je in de klas leerlingen enthousiast kunt maken voor wetenschappelijk onderzoek en vertrouwd kunt maken met het doorlopen van de wetenschappelijke cyclus.

Doelstellingen

Na afloop van het traject:

 • heeft u kennis van de didactische principes van het leren onderzoek doen. Bij elk onderdeel uit de onderzoekscyclus leert u welke (denk-)activiteiten leerlingen moeten uitvoeren en hoe u als docent die activiteiten bij leerlingen kunt uitlokken en ondersteunen;
 • kunt u uitdagende onderzoeksopdrachten ontwerpen voor uiteenlopende leerjaren; 
 • kunt u leerlingen begeleiden bij het: 
  • opstellen van onderzoeksvragen
  • ontwikkelen van een onderzoeksplan
  • uitvoeren van wetenschappelijk verantwoorde metingen
  • analyseren van de metingen
  • schrijven van een verslag
  • communiceren over het onderzoek;
 • beschikt u over handvatten voor het adequaat beoordelen van de leerresultaten;
 • beschikt u over de tools om zelf een vakoverstijgende leerlijn te ontwikkelen voor het leren doen van natuurwetenschappelijk onderzoek.

Casus

In het traject wordt van tijd tot tijd het GLOBE programma als casus ingebracht ter inspiratie. Binnen dit internationale onderwijsprogramma doen leerlingen wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu in hun schoolomgeving (zie het kader voor meer informatie).

Persoonlijke aanpak

Om deze doelstellingen te realiseren hanteren we een intensieve aanpak, waarbij u zelf een opdracht ontwikkelt, test en uitvoert in uw lespraktijk, met ter ondersteuning zowel individuele schriftelijke feedback van de cursusleiders als feedback van uw medecursisten.

Doelgroep

Docenten (vwo) in de natuurwetenschappen: aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, NLT, scheikunde en wiskunde.

Maatwerk

De cursus wordt als in-company scholingstraject aangeboden voor één school, of voor een combinatie van docenten uit meerdere scholen. Het in-company traject kan ook per fase afzonderlijk worden afgenomen. De bijeenkomsten worden in overleg gepland; de tijd tussen de bijeenkomsten is ongeveer een maand. Jaarlidmaatschap van het internationale GLOBE programma is bij de prijs inbegrepen.

Accenten in het programma kunnen in overleg met de school en/of de deelnemers worden bepaald. Er kan bijvoorbeeld meer nadruk worden gelegd op het toewerken naar een schoolbrede leerlijn ‘natuurwetenschappelijk onderzoek doen’.

HANDBOEK VOOR DOCENTEN

Uit de trajecten die wij organiseren is gebleken dat scholen naast scholing ook behoefte te hebben aan een naslagwerk. Dit heeft geleid tot het boek Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo. Het handboek geeft vwo-docenten handvatten om leerlingen op te leiden tot aankomende academici. Met Eureka! kunnen docenten het ambacht onderzoeken een plek geven binnen hun vak en binnen het onderwijs. Het boek is bij ons te bestellen.

Contact

Het traject is een samenwerkingsverband tussen Onderwijsadvies & Training (Universiteit Utrecht) en Stichting GLOBE Nederland. 
Neem voor meer informatie contact op met met Joris Veenhoven.