Max de Kruiff MA

Ambtelijk secretaris
Ambtelijk Secretariaat
Faculteitsraadslid
Faculteitsraad
030 253 9453
m.t.dekruiff@uu.nl

Ambtelijk Secretaris Faculteit Geesteswetenschappen voor de examencommissies GKG, Liberal Arts & PPE

Teamleider Examensecretariaat Geesteswetenschappen