Dr. Marthe Egberts

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Dr. Marthe Egberts

Onderzoeker
Klinische psychologie
m.r.egberts@uu.nl

Marthe Egberts werkt als onderzoeker en orthopedagoog bij het Ingeborg Douwes Centrum, een psycho-oncologisch centrum in Amsterdam. Zij is als gastonderzoeker verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. In het onderzoek dat zij uitvoert staat de invloed van ingrijpende gebeurtenissen (zoals ongelukken of ziektes) op het gezin centraal. Momenteel onderzoekt zij het gebruik van vroegtijdige psychosociale screening in gezinnen waarin een ouder kanker heeft.

Eerder werkte Marthe onder leiding van prof. dr. Paul Boelen aan het onderzoeksproject 'Gezin en kanker' (gefinancierd door Pink Ribbon/KWF). Binnen dit project wordt er gekeken naar het aanpassingsproces van gezinnen als een moeder of vader kanker heeft. Het doel van het project is de psychische gevolgen voor ouders en kinderen in kaart te brengen, evenals de individuele- en gezinsfactoren die hier een rol in spelen.

In maart 2019 is zij gepromoveerd in de Klinische Psychologie. Haar promotieonderzoek richtte zich op de psychologische gevolgen van een brandwondenongeval bij een kind, zowel vanuit het perspectief van het kind als de ouders. Dit onderzoek werd uitgevoerd vanuit de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, onder supervisie van dr. Nancy van Loey, prof. dr. Rinie Geenen, prof. dr. Peter van der Heijden en prof. dr. Rens van de Schoot.