Dr. Madelinde Winnubst

Dr. Madelinde Winnubst

Universitair docent
Sport en Society
030 253 8625
m.h.winnubst@uu.nl

Madelinde Winnubst is universitair docent bij het department Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Als onderzoeker is zij gespecialiseerd in conflict en samenwerking in waterbeheer, burgerinitiatieven, publieke participatie en sociale cohesie in wijken en dorpen. PhD in sociologie and Master in culturele antropologie.

Ervaren docent en begeleider van studenten die afstudeeronderzoek doen. Kennis van onderzoeksmethoden en beschikt over diverse vaardigheden, bijvoorbeeld om allianties met professionals en experts op te te zetten. Betrokken bij verschillende onderzoeken en samenwerkingsprojecten met aandacht voor kennis delen via publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken.