Prof. dr. Jozien Bensing

Prof. dr. Jozien Bensing (1950) is als psycholoog altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Na haar studie klinische psychologie aan de Universiteit Utrecht is zij als wetenschappelijk onderzoeker gaan werken bij het toenmalige Nederlands Huisartsen Instituut (NHI).

Jozien Bensing promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over arts-patiënt communicatie. In 1985 werd zij directeur van het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Sinds 1993 combineert zij deze functie met een part-time hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht (leeropdracht: gezondheidspsychologie). Zij is president van de European Association for Communication in Health Care (EACH), lid van de Advisory Board van Patient Education and Counseling en lid van de editorial board van the International Journal of Psychiatry in Health Care. Daarnaast bekleedt zij diverse advies- en bestuursfuncties op het grensvlak van wetenschap, beleid en gezondheidszorg. Zo is zij onder andere lid van de Gezondheidsraad, de Adviesraad Wetenschap en Technologiebeleid (AWT), de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW (lid dagelijks bestuur), het Nationaal Regieorgaan Genomics, en van diverse commissies van ZON/MW (o.a. voorzitter van de programmacommissie Geestkracht). Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus Medisch Centrum en van de Erasmus Universiteit, beide in Rotterdam.

Jozien Bensing is getrouwd en combineert haar professionele werk met de zorg voor twee kinderen.

Leeropdracht
KGP, i.h.b. mbt de gezondheidszorg en de volksgezondheid