Dr. Annerieke Oosterwegel

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H2.48
3584 CS Utrecht

Dr. Annerieke Oosterwegel

Universitair docent
Ontwikkelingspsychologie
030 253 9798
a.oosterwegel@uu.nl

Coördinator Tutoraat en Student-mentoraat bij de opleiding Psychologie met een achtergrond in zelf- en identiteitsontwikkeling en hart voor de ontwikkeling en het welzijn van studenten.

Lopende projecten:

Comenius Teaching Fellow 2020 op het project Autonomie Duurzaam Eigen Maken (ADEM): Een handleiding voor jezelf (NRO 405.20865.322).

In de training ADEM leren studenten op basis van psychologische wetenschappelijke literatuur hoe zij zichzelf en hun emotionele flexibiliteit kunnen versterken door op een realistische, analytische, maar ook steunende manier om te gaan met zichzelf. Om die relatie aan te kunnen gaan leren zij zichzelf kennen zoals zij ook een geliefde, goede vriend(in), of nieuwe auto zouden willen leren kennen. De teksten en opdrachten in de training hebben tot doel om hen in verschillende omstandigheden controle over hun studieloopbaan te laten ervaren en hun welbevinden en succes te vergroten. Niet alleen reactief, maar ook door veerkrachtig en actief sturing aan zichzelf te geven.

Studenten kunnen zich zelf opgeven voor de training via https://students.uu.nl/begeleiding-en-ontwikkeling/trainingen/training-autonomie-duurzaam-eigen-maken.

Als tutor kunnen we je ook helpen om de training in te bouwen in jullie eigen tutoraat (mail naar A.Oosterwegel@uu.nl)

Comenius Senior Fellow 2023 op het project You are You (UrU): A roadmap into adulthood (NRO 40.5.23865.436).

Bezinning en exploratie zijn belangrijke voorwaarden voor intellectuele en persoonlijke groei. In het huidige onderwijssysteem is daarvoor weinig ruimte. Tegelijkertijd lopen veel studenten wel tegen gangbare uitdagingen in de jongvolwassenheid aan. De emotionele belasting die daaruit voortkomt kan hun ontwikkeling verstoren, en effectief studeren belemmeren.
 
Doel van dit project is om in samenwerking met bestaande aanbieders een (digitaal) netwerk te ontwikkelen met informatie en interactieve tools om normale maar lastige stappen in de persoonlijke ontwikkeling preventief te exploreren en navigeren, zodat studenten meer psychologische ruimte ervaren en beter kunnen studeren.