Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:28
Curriculum vitae

Name: Antonius Marinus Hol Date of Birth: 25 June 1954

Present position:

Head of the Utrecht School of Law, and Vice-dean of the Faculty of Law, Economics and Governance. Professor of Jurisprudence and Legal Philosophy at Utrecht University, Utrecht, the Netherlands

Education

1972-1980 Law/Philosophy at the Catholic University of Nijmegen 1978 MA Law, Nijmegen University 1980 MA Philosophy, Nijmegen University 1993 Ph.D Law, Leiden University

Employment History

1980–1982 Lecturer at the International School of Philosophy at Leusden 1982-1994 Lecturer/senior lecturer Legal Philosophy and Legal Theory at Leiden University 1982–1986 Policy adviser of the Faculty Board of the Law Faculty of the University of Leiden. 1993-1994 Fellow of the research centre Recht & beleid (Law and Public Policy) Leiden University. 1994-present Professor of Jurisprudence and Legal Philosophy, Utrecht University. 2007 – September 201  Director of the Montaigne Centre for Adjudication and Conflict Resolution.

Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:28

Dissertation:

 • A.M. Hol, Gewogen recht. Billijkheid en efficiëntie bij onrechtmatige daad,  Diss. Leiden 1993 (KluwerDeventer-1993), (231 pp.)

Other books:

 • A.M. Hol/M.A. Loth (eds..), Dilemma's van aansprakelijkheid, Zwolle 1991 (142 pp.)
 • A.M. Hol (ed.) , De rol van de rechter en de wetge­ver bij de rechtsontwikkeling in België en Neder­land, Leiden 1995.
 • A.M. Hol/C.J.J.M. Stolker (eds.), Over de grenzen van straf­recht en burgerlijk recht, Deventer 1995,
 • A.M. Hol e.a., Profiel van het recht,  Deventer 1995.
 • A.M. Hol e.a., Contouren van het recht, Deventer, 1995.
 • A.M. Hol, G.H. Addink en R. Knegt) (eds.), Privatisering: effectiviteit en legitimiteit, Zwolle, 1998 (264 pp.)
 • A.M. Hol, H. Kloosterhuis, P.W. Brouwer, M.M. Henket (eds.), Drie dimensies van recht, Den Haag 1999,  (347 pp.)
 • A.M. Hol (red.), Hannah Arendt : Recht en Politiek, Special Issue of Nederlands Tijdschrift voor Rechtfilosofie en Rechtstheorie, 2003/3 (pp.203-323)
 • A.M. Hol, M.A. Loth, Reshaping Justice. Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands, Shaker Publishing, Maastricht 2004 (157 pp.)
 • A. M. Hol, J. Vervaele (eds.), Security and Citizenship: the Case of Terrorism, Intersentia Antwerpen, 2005 (166 pp.)
 • Bald de Vries/Ton Hol, Idealia en realia. Rond de omgang met productiedieren. Welzijn en productdoel als beoordelingskaders voor de dierhouderij, beschouwd binnen het perspectief van recht, politiek en moraal, Den Haag 2006 (161 pp.).
 • H.S. Takema, R. Janse, A.M. Hol (red.), Rechtsfilosofische annotaties. Nijmegen 2007, 178 pp.
 • Bald de Vries, Jet Tigchelaar, Tina van der Linden, Ton Hol, Identiteitsfraude, een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2007, 283 pp.
 • J.B.M. ten Berge, A.M. Hol (eds.), De onafhankelijke rechter, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2007, 140 pp.
 • A.M. Hol, I. Giesen, F.H.G. Kristen (eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2011, 316 pp.
 • A.M. Hol en J.H. Nieuwenhuis (red.), Recht en drama, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2011, 386 pp.

Publications in English:

 • A.M. Hol, Legal Skill and Legal Virtue, in: Connecticut Journal of International Law, vol. 6, 1991, pp. 331-344.
 • A.M. Hol, Balancing Rights and Goals, in: P.W. Brouwer/A.M. Hol e.a. (red.), Coherence and Conflict in Law, Zwolle 1992, pp. 95-110.
 • A.M. Hol, The Rational and the Reasonable: Some Remarks on the Standard of Due Care, in: Essays in Boudewijn Bouckaert/Gerrit de Geert (eds.) Law and Economics II, Antwerpen/A­peldoorn, 1996, pp. 295-306.
 • A.M. Hol, Traffic Liability in the Netherlands, in: E. Hondius (ed,) Modern Trends in Tort Law, Kluwer Deventer 1999, pp. 95-111
 • A.M. Hol, Authority, Law, and the Roman Experience, in: Viva Vox Iuris Romani, Essays in the Honour of Johannes Emil Spruit, Amsterdam 2002. pp. 39-49.
 • A.M. Hol, M.A. Loth, Reshaping Justice. Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands, Shaker Publishing, Maastricht 2004 (157 pp.)
 • A.M. Hol, Adjudication and the public realm. An analysis based on the work of Hannah Arendt , in: Utrecht Law Review, December 2005 p. 40-55
 • A.M. Hol, J. Vervaele (eds.), Security and Citizenship: the Case of Terrorism,  Antwerpen, 2005 (166 pp.); (also published in www.UtrechtLawReview.org 2005, Issue 1).
 • A.M. Hol, The Vulnerable Monarchy; Authority and Sentiments, in: D.J. Elzinga (Ed.), The Dutch Constitutional Monarchy in a Changing Europe, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2007, p. 43 – 49.
 • A.M. Hol, P. Langbroek (eds.), Adjudication in a Globalizing Context, www.UtrechtLawReview, June 2007
 • A.M. Hol, Internationalisation and Legitimacy of Decisions by the Highest Courts, in: A.S. Muller, M.A. Loth (Eds.), Highest Courts and the Internationalisation of Law. Challenges and Changes, The Hague Academic Press, The Hague 2009, p. 77-87.
 • A.M. Hol, Fault in Legal Doctrine in the Netherlands, in: Nils Jansen (ed.), The Development and Making of Legal Doctrine,  Cambridge University Press, Cambridge 2010, p. 164 – 182

Articles in Dutch:

 • A.M. Hol, De geboorte van de gevangenis (i.c.w.. C.P.M. Cleiren), in: Recht en kritiek, 2/1980, p. 219-230.
 • A.M. Hol, Discipline (i.c.w. G. van den Brink), in: Te Elfder Ure, 3/1981, p. 588-622.
 • A.M. Hol, Structuur, teken en differentie. Een inleiding in het werk van Jacques Derrida, in: The French Connection, SG-Paper 79, Wageningen 1986, p.. 59-69.
 • A.M. Hol, Efficiëntie versus rechtvaardigheid, in: R.W. Holzhauer/R. Teijl e.a., Inleiding rechtseconomie, Arnhem 1989, pp. 52 – 56.
 • A.M. Hol, Economie, recht en moraal, in: R.W. Holzhauer/R. Teijl e.a., Inleiding rechtseconomie, Arnhem, 1989, pp. 283-302.
 • A.M. Hol, Instrumentalisme en recht, in: Giele-bundel, Deventer 1990, pp. 257-275.
 • A.M. Hol, Efficiëntie als instrument en als norm, in: Ars Aequi, 1990, nr. 10, pp. 632-642.
 • A.M. Hol, M.A. Loth, Aansprakelijkheidsrecht en maatschappelijke ontwikkelingen, in: A.M. Hol/M.A. Loth (red.), Dilemma's van aansprakelijkheid, Zwolle 1991, pp. 1-5.
 • A.M. Hol, Rechten en doeleinden. Enkele morele aspecten van de juridische aansprakelijkheid, in: A.M. Hol/M.A. Loth (red.), Dilemma's van aansprakelijkheid, Zwolle 1991, pp. 127-142.
 • A.M. Hol, Tong en geest, in: Als een goed huisvader, Opstellen aangeboden aan J.H. Nieuwenhuis, Deventer 1992, pp. 1-14.
 • A.M. Hol, Oliver Wendell Holmes, in: P.B. Cliteur/M.A. Loth (red.), Rechtsfilosofen van de twintigste eeuw, Arnhem 1992, pp.. 11-44.
 • A.M. Hol, Regel en geval: vice versa, in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1993, pp.. 4-6.
 • A.M. Hol, Jeremy Bentham, in : P.B. Cliteur e.a. (red.), Filosofen van het klassieke liberalisme, Kampen 1993, pp. 149-165.
 • A.M. Hol, Beredeneerd Toeval. Over grenzen van de juridische argumentatie, in: Feteris e.a. (eds), Met redenen omkleed, Nijmegen 1994, pp. 177-186.
 • A.M. Hol, De vermaatschappelijking van het recht. Over het recht als sfeer van rechtvaardigheid, in: P. van den Berg & Margo Trappenburg (red.), Lokale rechtvaardigheid. De politieke theorie van Michel Walzer, Zwolle 1994, pp.. 107-121.
 • A.M. Hol, Rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en betaalbaarheid, in: Leo Aarts e.a. (red), Het bedrijf van de verzorgings­staat. Naar nieuwe verhoudingen tussen staat, markt en burger, Amster­dam/Meppel 1995, pp. 217-233.
 • A.M. Hol, De moderne burger in strafrecht en burgerlijk recht, in: A.M. Hol/C.J.J.M. Stolker (eds.), Over de grenzen van straf­recht en burgerlijk recht, Deventer 1995, pp. 1-9.
 • A.M. Hol, Preventie van criminaliteit en aansprakelijkheid van de poli­tie, in: A.M. Hol/C.J.J.M. Stolker (red), Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht, Deventer 1995, pp. 57-66.
 • A.M. Hol,  Individualisering en juridisering. Determinanten van de moder­ne rechtscultuur, in: A.M. Hol, De rol van de rechter en de wetge­ver bij de rechtsontwikkeling in België en Neder­land, Leiden 1995, pp. 1-16.
 • A.M. Hol, Principe of Pragmatisme. Over de veranderende argumentatiestructuur in de moderne rechtspraak, in: E. Feteris e.a. (red.), Op goede gronden, Nijmegen 1997, pp. .9-19.
 • A.M. Hol, Praktische wijsheid en het rechterlijk oordeel, in: Trema, maart 1997, 7 pp. (also published in: : Bulletin (Revue Internationale pour le Magistrature) 1997, 4 pp.)).
 • A.M. Hol, Grenzeloze verantwoordelijkheid? Recht en Moraal in de risicomaatschappij: verband en verschil, in: B. Hessel e.a. (eds.), Het recht over de schutting, Nijmegen 1997, 21 pp.
 • A.M. Hol, G.H. Addink en R. Knegt, Privatisering beschreven en getoetst, in: G.H. Addink, A.M. Hol, R. Knegt, Privatisering: effectiviteit en legitimiteit, Zwolle, 1998, pp. 1-19.
 • A.M. Hol, De staat van de rechtsvinding, in: TREMA, 1998, nr. 1, pp. 1-5.
 • A.M. Hol, Wijsheid of efficientie. Over de spanning tussen rechtspraak en management, in: P.M. Langbroek e.a. (red.) Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal, Zwolle 1998, pp. 255-269
 • A.M. Hol, en J.L.M. Gribnau; De relativiteit van de rechtszekerheid in: R&R, nr. 2 jg. 28, 1999, pp. 173-186
 • A.M. Hol, Theorie, dogmatiek en praktijk van het recht. Een inleiding, in: H. Kloosterhuis, P.W. Brouwer, A.M. Hol, M.M. Henket (eds), Drie dimensies van recht, Den Haag 1999, Boom Juridische Uitgevers Den Haag. Pp. 1-9
 • A.M. Hol, Het precaire gezag van de rechterlijke macht, Mr., oktober 1999, 2 pp.
 • A.M. Hol, De rechterlijke macht als stoplap. Over functie en verantwoordelijkheid  van de rechterlijke macht in het tijdperk van de moderniteit, in: S. Schenk e.a. (red.), Menage a trois, De rol van de rechterlijke macht binnen de Trias, Arnhem 1999, pp. 70-92
 • A.M. Hol, De weegschaal in balans: rationele argumentatie in het recht in: H. Kloosterhuis, P.W. Brouwer, A.M. Hol, M.M. Henket (eds.), Drie dimensies van recht, Boom Juridische Uitgevers Den Haag 1999, pp. 1-9, en pp. 257-273.
 • A.M. Hol, Wijsheid of efficiëntie Over de spanning tussen rechtspraak en management, Trema, nr.9 november 1999,  Deventer, pp. 343-349. 
 • A.M. Hol, De duistere gronden van het juridische vertoog, in: E.T. Feteris e.a.(red.),  Met Recht en Reden, Bijdragen aan het derde symposium Juridische Argumentatie, Nijmegen 2000, pp. 149-155
 • A.M. Hol, Eichmann, of de banaliteit van het kwaad, in: Just pp. 112-118
 • A.M. Hol, M.A. Loth, Iudex mediator: naar een herwaardering van de juridische professie, in: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2001/1 pp. 9 – 57.
 • A.M. Hol, De rechterlijke macht in spagaat. Over rechterlijke macht en bestuurlijke grenzen, in: C.P.M. Cleiren, G.K. Schoep (red.) , Rechterlijke samenwerking, Deventer 2001, pp. 91-101.
 • A.M. Hol, Recht als ervaring, in: NJB 2001/4, pp. 158-163.
 • A.M. Hol, De dynamiek van het moderne privaatrecht vanuit een encyclopedisch gezichtspunt, in P.B. Cliteur e.a., It ain’t necessarily so, Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. Franken, Deventer, 2001, pp. 69-82.
 • Hol A.M., M.A. Loth, Beter Weten; specialisatie in de rechterlijke macht, in: Trema, 2002/10, pp. 486-505.
 • A.M. Hol, Conflictbeslechting, Rituelen en praktijken, in P.P. Rijpkema e.a., Grondslagen van het recht, Achtergronden, Den Haag 2002, pp.273-290.
 • A.M. Hol, Hannah Arendt, Publiek domein, recht en rechtspraak, in Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2003/3 (p. 207-228)
 • A.M. Hol, Pleidooi voor een Jurisprudentia. Over recht en wetenschap, in: J.W.L. Broeksteeg / E.F. Stamhuis (eds.), Rechtswetenschappelijk onderzoek. Over object en methode, Den Haag, 2003, p. 5-23
 • A.M. Hol (i.c.w. Ph. Langbroek, P. Rijpkema (eds.)) Ombudsprudentie. Over de behoorlijkheidsnorm en zijn toepassing, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2004 (405 pp.)
 • A.M. Hol, Recht en rechtspraak als een midden, in: Edith Brugmans en Martin Buijsen (eds), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal, Nijmegen 2004, p. 16-43
 • A.M. Hol, Rituelen en symbolen in de rechtspraak. Hun functie en betekenis, in: Ars Aequi 2006, pp. 805-817 (also published in: E.R. Muller, C.P.M. Cleiren (red.), Rechterlijke macht. Studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland, Deventer 2006, pp. 517-534)
 • A.M. Hol, Kwetsbaar koningschap. Gezag en sentimenten, in: D.J. Elzinga (red.), De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa, Alphen aan den Rijn 2006, pp. 43-50
 • A.M. Hol, Aansprakelijkheid en kostenverhaal bij optreden van de brandweer, in: I. Helsloot e.a., Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving,  Kluwer, Deventer 2007, p. 219-248.
 • A.M. Hol (i.c.w. J.B.J.M. ten Berge), De onafhankelijke rechter in persoon, in:  .B.M. ten Berge, A.M. Hol (red.), De onafhankelijke rechter, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2007, p. 1-9
 • A.M. Hol, De Vlissingse drenkeling en de Zutphense Juffrouw. Over de plicht om anderen te redden of het recht dat na te laten, in: R. Janse, S. Taekema, T. Hol, Rechtsfilosofische Annotaties, Ars Aequi 2007, p. 147-151
 • A.M. Hol, Het Kalimijnenarrest, in: R. Janse, S. Taekema, T. Hol, Rechtsfilosofische Annotaties, Ars Aequi 2007, p.154-158
 • A.M. Hol, Overtuigende rechtspraak: ethos, pathos, logos, in: Olof Tans e.a., De grenzen van het goede leven. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A. Soeteman, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2009, p. 199-210
 • A.M. Hol, Rechtspraak is tegenspraak, in: A.G. Castermans e.a. (red.), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.H. Nieuwenhuis, Kluwer, Deventer 2009, p. 35 – 51
 • A.M. Hol, Internationalisation and Legitimacy of Decisions by the Highest Courts, in:A.S. Muller, M..A. Loth, Highest Courts and the Internationalisation of Law. Challenges and Changes, Hague Academic Press 2009, p. 77-86
 • Antoine Hol, Fault in Legal Doctrine in the Netherlands, in: Nils Jansen (ed.), The Development and Making of Legal Doctrine,  Cambridge University Press, Cambridge 2010, p. 164 – 182
 • A.M. Hol, Hoeveel gerechtigheid verdraagt het burgerlijk recht, in: WPNR (2010) 6843, p. 411-419
 • A.M. Hol, Oliver Wendell Holmes. Away from principles, towards facts, in: Ars Aequi 2910/5 p. 364-372
 • A.M. Hol, Rechtspraak van het voetstuk?, in: N. Doornbos e.a. (red.), Rechtspraak van buiten. Negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties, Kluwer, Deventer 2010, p.71-79
 • A.M. Hol, Zelfredzaamheid en aansprakelijkheid, in: I. Helsloot, B. van ’t Padje (red.), Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2010, 119-133
 • A.M. Hol, Elaine Mak, Van legaliteit naar pragmatisme. Over rechterlijke rede, emotie en intuïtie, in Rechtstreek 4/2010, p. 23–39
 • A.M. Hol (i.s.m. I. Giesen, F.G.H. Kristen), De Hoge Raad in 2025. Hoe ver zijn we onderweg, in: A.M. Hol, I. Giesen, F.G.H. Kristen (red.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2011, p. 291 – 304. 
 • A.M. Hol, Friedrich Nietzsche: filosoof met de hamer, in: A.M. Hol en J.H. Nieuwenhuis (red.), Recht en drama, Boom Juridische Uitgevers Den Haag 2011, p. 293-301. 
 • A.M. Hol, Hannah Arendt en de banaliteit van het kwaad, in: A.M. Hol en J.H. Nieuwenhuis (red.), Recht en drama, Boom Juridische Uitgevers Den Haag 2011, p. 353-361.
 • A.M. Hol, Bespreking preadviezen Belastingen en ethiek, in: Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 243, Kluwer Deventer 2011, p. 178-182. 
Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Hol, A.M. (2016). Hoe de ontwikkeling van mediation past in een algemene tendens. Tijdschrift Conflicthantering (2), (pp. 35-40) (6 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2015). The independence of a meritorious elite. In LPW van Vliet (Eds.), Netherlands Reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law (pp. 1-12). Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia.
  2015 - Rapporten
van der Woude, W., Hol, A.M., Marchena-Slot, A.D., Nehmelman, R., Oostindie, G.J., Reijntjes, J.M., van Rijn, A.B., Schotborgh-Van de Ven, P.C.M. & Zorg, W.S. (09-10-2015). Vijf jaar justitiële Rijkswetten - Rapportage van een wetsevaluerend onderzoek in opdracht van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. Bijlage bij: Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. (114 p.). Den Haag: WODC.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. & Verburg, J. (2014). Inleiding. In A.M. Hol & J. Verburg (Eds.), Innoverende Hoven - Agenda voor de appelrechtspraak 2020 (pp. 17-29). Den Haag: Boom.
  2013 - Artikelen
Hol, A.M. & Verburg, J.I.I. (2013). Kwaliteit en Innovatie. Een agenda voor innoverende hoven. Trema, (pp. 196-201) (6 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2013). Hoeveel gerechtigheid verdraagt het burgerlijk recht?. In E.R. Muller & C.P.M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke Macht. Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (pp. 431-446) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M. (2013). Rituelen en symbolen in de rechtspraak: hun functie en betekenis. In E.R. Muller & C.P.M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke Macht. Rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (pp. 349-364) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M. (2013). The theatre of justice. On the educational meaning of criminal trials. In C. Brants, A.M. Hol & D. Siegel (Eds.), Transitional justice (pp. 121-127) (7 p.). Farnham: Ashgate.
  2013 - Boekredactie
Brants, C.H., Hol, A.M. & Siegel, D. (2013). Transitional Justice. (265 p.). London: Ashgate Publishing Ltd.
  2013 - Voordrachten / lezingen
A.M. Hol (22-03-2013) Organisator/ spreker/ dagvoorzitter
A.M. Hol (28-03-2013) Organisator/spreker
  2012 - Artikelen
Hol, A.M. (2012). Highest Courts and Transnational Interaction. Utrecht Law Review, 8 (2), (pp. 1-7) (7 p.).
Hol, A.M. (14-01-2012). Op zoek naar zonden. NRC
Hol, A.M. (2012). Rechtspraak als leerschool voor de democratie. Ars aequi, 06, (pp. 487-495) (9 p.).
Hol, A.M. & Venderbos, L. (2012). Wet Veiligheidsregio. Jurisch onderzoek variabele bezetting tankautospuit. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 2, (pp. 58-63) (6 p.).
  2012 - Boeken
Hol, A.M. & Cleiren, T. (2012). Strafrecht. Tussen ratio en emotie. (96 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2011 - Artikelen
  2011 - Boeken
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak. (316 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M. & Nieuwenhuis, J.H. (2011). Recht en drama. (386 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). De Hoge Raad in 2025. Hoe ver zijn we onderweg. In A.M. Hol, I. Giesen & F. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 291-304) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M. (2011). Friedrich Nietzsche: filosoof met de hamer. In A.M. Hol (Eds.), Recht en drama (pp. 293-301) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M. (2011). Gerard Eduard Langemeijer, 1903-1990. In M. van Boven (Eds.), Tweehonderd jaar rechters (pp. 369-373) (5 p.). Hilversum: Verloren.
Hol, A.M. (2011). Hannah Arendt en de banaliteit van het kwaad. In A.M. Hol (Eds.), Recht en drama (pp. 353-361) (9 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M. (2011). Rechtspraak als theater. Over leren oordelen. In M.C. Foblets, M. Hildebrandt & J. Steenbergen (Eds.), Liber amicorum René Foqué (pp. 71-84) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M. (2011). Rechtspraak tussen heteronomie en autonomie. In M. van Boven (Eds.), Tweehonderd jaar rechters (pp. 349-368) (20 p.). Hilversum: Verloren.
Hol, A.M., Giesen, I. & Kristen, F.G.H. (2011). Voorwoord. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.H. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 5-6) (2 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Rapporten
Hol, A.M. (2011). Advies over juridische consequenties van overschrijding/verlenging vastgelegde normtijden voor opkomst brandweer. NVBR.
Hol, A.M., Hagen, R.R., Witloks, L., Meijer, C.E. & van den Dikkenberg, R. (2011). Nodeloze uitrukken terugdringen (NUT). Onderzoek naar de consequenties van het voorstel herziening doormelding Bouwbesluit 2012. NIFV.
  2010 - Artikelen
Hol, A.M. & Holmes, O.W. (2010). Away from principles, towards facts. Ars aequi, 2010 (5), (pp. 364-372) (9 p.).
Hol, A.M. (2010). Hoeveel gerechtigheid verdraagt het burgerlijk recht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2010 (6843), (pp. 411-419) (9 p.).
Hol, A.M. & Mak, Elaine (2010). Van legaliteit naar pragmatisme. Over rechterlijke rede, emotie en intuïtie. Rechtstreeks, 2010 (4), (pp. 28-39) (12 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2010). Fault in Legal Doctrine in the Netherlands. In N. Jansen (Eds.), The Development and Making of Legal Doctrine (pp. 164-182) (19 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Hol, A.M. (2010). Rechtspraak van het voetstuk?. In N. Doornbos (Eds.), Rechtspraak van buiten. Negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties (pp. 71-79) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M. (2010). Zelfredzaamheid en aansprakelijkheid. In I. Helsloot & B. van ’t Padje (Eds.), Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en voorbeelden nader beschouwd (pp. 119-133) (15 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2009). Internationalisation and Legitimacy of Decisions by the Highest Courts. In A.S. Muller & M.A. Loth (Eds.), Highest Courts and the Internationalisation of Law. Challenges and Changes (pp. 77-86) (9 p.). Den Haag: Hague Academic Press.
Hol, A.M. (2009). Overtuigende rechtspraak: ethos, pathos, logos. In O. Tans (Eds.), De grenzen van het goede leven. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A. Soeteman (pp. 199-210) (11 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Hol, A.M. (2009). Rechtspraak is tegenspraak. In A.G. Castermans (Eds.), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.H. Nieuwenhuis (pp. 35-51) (16 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Artikelen
Hol, A.M. (2008). We zullen ze mores leren. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 4 (5), (pp. 134-136) (3 p.).
  2008 - Annotaties
Hol, A.M. (17-09-2008). RBOH 2008, , ().
  2007 - Artikelen
Langbroek, Ph.M. & Hol, A.M. (2007). Introduction, in: Special issue of the Utrecht Law Review Adjudication in a globalizing context. Utrecht Law Review, (pp. 1-7) (7 p.).
Hol, A.M. (2007). Naar een overheidsethiek. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 3, (pp. 116-117) (2 p.).
Hol, A.M. (2007). Redactioneel. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 2007 (1), (pp. 2-3) (1 p.).
Hol, A.M. (2007). Redactioneel. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 2007 (4), (pp. 114-115) (1 p.).
Hol, A.M. (2007). Redactioneel. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 2007 (2), (pp. 48-49) (1 p.).
Hol, A.M. (2007). Redactioneel. kwartaalblad voor Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 2007 (3), (pp. 82-83) (1 p.).
  2007 - Boeken
ten Berge, J.B.J.M. & Hol, A.M. (2007). De onafhankelijke rechter. (140 p.). Den Haag: Bju.
de Vries, U.M.R.T., Tigchelaar, H., Linden, van der, M. & Hol, A.M. (2007). Identiteitsfraude, een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen. (282 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Janse, R., Taekema, S. & Hol, A.M. (2007). Rechtsfilosofische Annotaties. (172 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2007). Aansprakelijkheid en kostenverhaal bij optreden van de brandweer. In I. Helsloot, E. Muller & J.D. Berghuijs (Eds.), De brandweer; studies naar organisatie en praktijkwerking (pp. 719-747) (29 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M. & ten Berge, J.B.J.M. (2007). De onafhankelijke rechter in persoon. In J.B.J.M. Ten Berge & A.M Hol (Eds.), De onafhankelijke rechter (pp. 1-10) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Hol, A.M. (2007). De Vlissingse drenkeling en de Zutphense juffrouw. Over de plicht om anderen te helpen of het recht dat na te laten. In R. Janse, S. Taekema & A.M Hol (Eds.), Rechtsfilosofische annotaties (pp. 147-151) (5 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Hol, A.M. (2007). Het Kalimijnen-arrest. In R. Janse, S. Taekema & A.M Hol (Eds.), Rechtsfilosofische annotaties (pp. 154-158) (5 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Hol, A.M. (2007). The Vulnerable Monarchy; Authority and Sentiments. In D.J. Elzingan (Eds.), The Dutch Constitutional Monarchy in a Changing Europe (pp. 43-51) (9 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
  2007 - Boekredactie
Langbroek, Ph.M. & Hol, A.M. (2007). Special issue of the Utrecht Law Review Adjudication in a globalizing context. (159 p.). Utrecht: Utrecht Law Review.
  2006 - Artikelen
Hol, A.M. (2006). Rituelen en symbolen in de rechtspraak. Hun functie en betekenis. Ars aequi, 11, (pp. 805-817) (13 p.).
  2006 - Boeken
Hol, A.M. & de Vries, B. (2006). Heersen of Beheren - Welzijn en productdoel als beoordelingskaders voor de dierhouderij in juridisch, moreel en politiek perspectief. (129 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2006). Citizenship, Public Realm, and Adjudication in the Horizontal Society. An analysis based on the work of Hannah Arendt. In A. van Hoek, A.M. Hol, O.J.D.L.M. Jansen, P. Rijpkema & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Multilevel Governance in Adjudication and Enforcement (pp. 241-261) (21 p.). Antwerp/Oxford: Intersentia.
Hol, A.M., Jansen, O.J.D.M.L., Rijpkema, P.P., Widdershoven, R.J.G.M. & van Hoek, A.A.H. (2006). Introduction. In A. van Hoek, A.M. Hol, O.J.D.L.M. Jansen, P. Rijpkema & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Multilevel Governance in Adjudication and Enforcement (pp. v-x) (6 p.). Antwerp: Intersentia.
Hol, A.M. (2006). Kwetsbaar koningschap. Gezag en sentimenten. In D.J. Elzinga (Eds.), De Nederlandse constitutionele monarchie in veranderend Europa (pp. 43-50) (8 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
  2006 - Boekredactie
Hol, A.M., Jansen, O.J.D.M.L., Rijpkema, P.P., Widdershoven, R.J.G.M. & van Hoek, A.A.H. (2006). Multilevel Governance in Adjudication and Enforcement. (340 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2005 - Artikelen
Hol, A.M. (2005). Adjudication and the Public Realm. An analysis based on the Work of Hannah Arendt. Utrecht Law Review, 1 (2), (pp. 40-53) (14 p.).
Hol, A.M. (2005). Annotaties rechterlijke uitspraken verhaal brandweerkosten. Brandweer en recht, 2, (pp. 62-71) (10 p.).
Hol, A.M. (2005). Strafrechtelijke aansprakelijkheid van hulpverleners. Brandweer en recht, 1, (pp. 3-11) (9 p.).
  2005 - Boekredactie
Hol, A.M. & Vervaele, J.A.E. (2005). Security and Civil Liberties: The Case of Terrorism. (165 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2004 - Artikelen
Hol, A.M. (2004). Aansprakelijkheid in tweevoud. Rechtspraak en wet over strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de brandweer. Brandweer en recht, 2004 (1), (pp. 5-14) (10 p.).
  2004 - Boeken
Hol, A.M. & Loth, M.A. (2004). Reshaping Justice. Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands. (160 p.). Maastricht: Shaker Publishing.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2004). Recht en rechtspraak als een midden. In E. Brugmans & M. Buijsen (Eds.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal (pp. 16-42) (221 p.). Nijmegen: Vlakhof pers.
  2003 - Artikelen
Hol, A.M. & Arendt, H. (2003). Publiek domein, recht en rechtspraak. Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 3, (pp. 170-191) (22 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2003). Pleidooi voor een jurisprudentia. Over Recht en wetenschap. In J.W.L. Broeksteeg & E.F. Stamhuis (Eds.), Rechtswetenschappelijk onderzoek. Over object en methode (pp. 5-22) (18 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Hol, A.M. (27-06-2003). Commentaar bij J.A. Pontier, Argumenteren met beginselen. De uitleg van het Europese Bevoegdheids- en executierecht. In E.T. Feteris & et al. (Eds.), In het licht van deze overwegingen. (pp. 145-147) (3 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, Bijdragen aan het vierde symposium Juridische Argumentatie Rotterdam.
  2002 - Artikelen
Hol, A.M. & Loth, M.A. (2002). Beter weten: Specialisatie in de rechterlijke Macht. Trema, decmber (10), (pp. 486-505) (20 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2002). Authority, law and the Roman experience. In L. de Ligt & e.a. (Eds.), Viva Vox Iuris Romani. Essays in honour of Johannes Emil Spruit (pp. 39-49) (11 p.). Amsterdam: onbekend.
Hol, A.M. (2002). Conflictbeslechting: Rituelen en praktijken. Grondslagen van het recht 2 (pp. 273-290) (18 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Artikelen
Hol, A.M. & Loth, M.A. (2001). Iudex mediator; naar een herwaardering van de juridische professie. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, (pp. 9-57) (49 p.).
Hol, A.M. (2001). Recht als ervaring, Over acacdemische vorming in de juridische opleiding. Nederlands Juristenblad, (pp. 158-163) (6 p.).
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2001). De dynamiek van het moderne privaatrecht vanuit een encyclopedisch gezichtspunt. In P.B. Cliteur (Eds.), It ain't necessary so (opstellen aangeboden aan prof.mr. H. Franken) (pp. 69-82) (14 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M. (2001). De rechterlijke macht in spagaat, Over rechterlijke samenwerking en bestuurlijke grenzen. In C.P.M. Cleiren & G.K. Schoep (Eds.), Rechterlijke samenwerking (pp. 91-100) (10 p.). Deventer: Gouda Quint.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (2000). De duistere gronden van het juridisch vertoog. In E.T. Feteris (Eds.), Met recht en reden Nijmegen.
Hol, A.M. (2000). De mond van de wet proeft Montaigne. In W. Witteveen & S. Taekema (Eds.), Verbeeldingsmacht. Wat juristen moeten lezen (pp. 223-231) (9 p.). Den Haag.
Hol, A.M. (2000). Recht en Moraal. In P.C. Ippel (Eds.), Recht in perspectief (pp. 19-71) (53 p.). Den Haag.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Hol, A.M. (1999). Bewerking hoofdstuk 9 en 10. In M. de Blois, A.M. Hol, M.M. Henket, P.C. Ippel, J.H.M. Klanderman, H. Tigchelaar & W.G. van der Velden (Eds.), Contouren van het recht Devneter: Kluwer.
Hol, A.M. (1999). Bewerking hoofdstukken. In N.E. Algra, A.M. Hol, P.C. Ippel & M. de Blois (Eds.), Profiel van het recht Deventer: Kluwer.
Hol, A.M. (1999). De rechterlijke macht als stoplap. Over functie en verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht in het tijdperk van de moderniteit. In S. Schenk (Eds.), Ménage à trois, de rol van de rechterlijke macht binnen de trias (pp. 70-92) (23 p.). Arnhem.
Hol, A.M. (1999). De weegschaal van het recht. Rationaliteit van rechterlijke oordeelsvorming. In P.W. Brouwer, M. Henket, A.M. Hol & H. Kloosterhuis (Eds.), Drie dimensies van recht Den Haag.
Hol, A.M. (1999). The ambivilence of law. In D. Lecourt (Eds.), Droit, science et moral Parijs.
Hol, A.M. (1999). Theorie, dogmatiek en praktijk van het recht. In P.W. Brouwer, M. Henket, A.M. Hol & H. Kloosterhuis (Eds.), Drie dimensies van recht Den Haag.
Hol, A.M. (1999). Traffic liability in the Netherlands. In E. Hondius (Eds.), Modern trends in tort law (pp. 95-111) (17 p.). Deventer: Kluwer.
  0 - Televisie- of radio-optredens
A.M. Hol () Nasleep rellen Haren
  0 - Voordrachten / lezingen
A.M. Hol () Chair, speaker
A.M. Hol () Procedurele rechtvaardigheid en procesdifferentiatie
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:29

Afgesloten projecten

Project:
Evaluatie Contraterrorisme strategie 2011-2015 01-01-2015 tot 31-05-2016
Algemene projectbeschrijving

meer informatie (via website WODC)

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Overige projectleden:
 • Dr. Karin Guijen
Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:29
Nevenfuncties

Rechterplaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof  Den Haag

Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Voorzitter Raad van Advies Rechtbank Overijssel

Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit UU / Commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:29
Volledige naam
Prof. mr. A.M. Hol Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 0.02
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 0031302537063
Telefoonnummer afdeling 0031302539317
E-mail
A.M.Hol@uu.nl
Postadres
Achter Sint Pieter 200
3512 HT    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:29
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017