Dr. Yara Al Salman

Universitair docent
Ethiek Instituut
Filosofie
y.alsalman@uu.nl

Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Al Salman, Y. (2022). Independence in the Commons: How Group Ownership Realises Basic Non-Domination. In M. Bennett, H. Brouwer, & R. Claassen (Eds.), Wealth and Power: Philosophical Perspectives (pp. 206-225). Routledge.
Al Salman, Y. (2022). Sharing in Common: A Republican Defence of Group Ownership. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Utrecht University. https://doi.org/10.33540/999
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420598/Y%20%20Al%20Salman%20-%20thesis.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Al Salman, Y., & Timmer, D. (2022). Klassiek liberalen moeten de spreidingswet juist toejuichen. Trouw. https://www.trouw.nl/opinie/klassiek-liberalen-moeten-de-spreidingswet-juist-toejuichen~b3c398e9/

2019

Populariserende publicaties

Al Salman, Y. (Author). (2019). De citadel en het verkeerslicht. Web publication/site, Academische Filosofieblog Bij Nader Inzien. https://bijnaderinzien.com/2019/11/20/de-citadel-en-het-verkeerslicht/

2018

Vakpublicaties

Al Salman, Y., & Claassen, R. J. G. (2018). From Ownership to Access: A Philosophical Perspective on the Rise of Access-Based Consumption. Ars Aequi, 67, 566-576.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/370795/AA20180566.pdf?sequence=1