Dr. Yara Al Salman

Universitair docent
Ethiek Instituut
Filosofie
y.alsalman@uu.nl

Yara Al Salman is universitair docent Ethiek en Politieke Filosofie. Haar onderzoek gaat over de politieke filosofie van eigendom, "commons," democratie en vrijheid en dominatie. Yara behaalde haar doctorsgraad in 2022 voor haar dissertatie getiteld Sharing in Common: A Republican Defence of Group Ownership, die cum laude is beoordeeld.