Dr. W. (Wil) Oonk

1. Kern kwalificaties 

Onderzoeker op het gebied van de lerarenopleiding basisonderwijs voor het vakgebied rekenen en wiskunde. Speciale aandachtsgebieden: de relatie tussen theorie en praktijk in het opleidingsonderwijs, wiskundige attitudevorming en het gebruik van technologie.
Expertise in de ontwikkeling van curricula en methoden voor de lerarenopleiding basisonderwijs voor het vakgebied rekenen en wiskunde en didactiek.
Expertise als auteur en redacteur van boeken voor de lerarenopleiding rekenen- en wiskunde en didactiek.
Redactielid van het ‘Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs’.
Gaf mede leiding aan de landelijke ‘Kerngroep opleiders’ voor het vakgebied rekenen en wiskunde en didactiek, nu ELWIeR onderzoeksgroep..
Gaf mede leiding aan het Suriname-project ‘Training the trainers’.
Penningmeester Stichting G.Meijer Fonds.
Lid van politieke partij.

2. Ervaring

Leraar Basisschool.
Docent Wiskunde Gymnasium.
Opleider en vakgroepvoorzitter van de sectie wiskunde en didactiek van de Pabo, Hogeschool van Amsterdam.
Docent en cursusleider van de opleiding Wiskunde LO
Lid van diverse advies- ontwikkel- en examencommissies (b.v. SLO-VALO, de Staatsexamencommissie Wiskunde L.O., Ontwikkelgroep OGLO en de werkgroep Wiskunde Voor Morgen).
Ontwikkelaar en opleider ten behoeve van het Oost-Europa-project “Teaching the Teachers” (Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije).
Lid van het landelijk kernteam MILE (Multimediale Interactieve Learning Leeromgeving voor aanstaande leraren basisonderwijs, ingevuld voor het vak rekenen-wiskunde & Didactiek).
Mede-ontwikkelaar en uitvoerder van studie-conferenties voor opleiders rekenen-wiskunde & Didactiek.
Opleider en onderzoeker aan The School of Education (University of Michigan, Ann Arbor, VS).
Onderzoeker lerarenopleiding basisonderwijs (ICLON, University of Leiden; Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, University of Utrecht).
Publicaties: boeken en diverse artikelen in Nederlandse en internationale tijdschriften en boeken, zie
Auteur en eindredacteur van uitgaven voor de leraren basisonderwijs op het gebied van rekenen-wiskunde & didactiek.
Conferenties: papers voor nationale- en internationale conferenties op het gebied van de lerarenopleiding (bijvoorbeeld Panama, Cerme, PME and ICMI-studygroups).
Penningmeester goede doelenfonds Stichting G.Meijer Fonds (Hogeschool van Amsterdam-Pabo) sedert 1981.
 

3. Regionale expertise als ontwikkelaar, opleider en onderzoeker

Verenigde Staten: University of Michigan (Ann Arbor) and Michigan State University (East Lansing); opleider en onderzoeker.

Oost-Europa: Contacten en participaties in verschillende landen.

Taiwan: Universiteit van Taipei.
Curaçao: Vernieuwingsproject Pedagogische Academie.

Suriname: Project ‘Training de trainers’. 

4. Huidige werkzaamheden

Sinds zijn pensionering is Wil Oonk onbezoldigd gastonderzoeker lerarenopleiding aan het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van de onderzoeksgroep ELWIeR en lid van de werkgroep ‘Wiskunde Voor Morgen’ (WVM). Verder is hij redactielid van het tijdschrift ‘Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek’ en auteur en eindredacteur van een serie boeken voor de lerarenopleiding. 

In de onbezoldigde functie van penningmeester beheert hij de financiën van de Stichting G. Meijer Fonds van de pabo van de Hogeschool van Amsterdam.

 

7. Diploma’s

1957 Getuigschrift HBS-B.

1959 Akte voor onderwijzer.

1960 Akte voor volledig bevoegd onderwijzer.

1971 Akte Wiskunde MO-A (Staatsexamen, incl. akte Q, didactische aantekening tweedegraads wiskundeonderwijs).

1975 Akte Wiskunde MO-B (Staatsexamen, incl. akte Q, didactische aantekening eerstegraads wiskundeonderwijs).

1987 Getuigschrift Postacademische Cursus Informatica-COO aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) en de Technische Hogeschool Twente.

2009 Doctoraat Universiteit Leiden. Titel van het proefschrift: ‘Theory-enriched practical knowledge in mathematics teacher education’.

Promotoren: Prof. Dr. N.Verloop (ICLON, Universiteit Leiden) en Prof. Dr. K.P.E. Gravemeijer (School of Education, Eindhoven University of Technology).