Drs. Hellen van der Maazen

Studieadviseur
Onderwijs & Studentenzaken
h.vandermaazen@uu.nl

Hellen is studieadviseur bij de faculteit Geowetenschappen.