Dr. V. (Viktor) Szatmári

Prof. dr. H. Jakobgebouw
Yalelaan 108
3584 CM Utrecht

Dr. V. (Viktor) Szatmári

Universitair hoofddocent
Inwendige Ziekten

Dierenarts, Europees Cardioloog Specialist voor Gezelschapsdieren