Dr. Tim Vergeer

Docent
Vroegmoderne literatuur
t.vergeer@uu.nl

Dr. Tim Vergeer is docent bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur en bij de opleiding Taal- en cultuurstudies. Hij is neerlandicus en gespecialiseerd in geschreven emoties uit de vroegmoderne tijd. Hij is meer specifiek een historisch letterkundige met een focus op interculturele relaties en culturele uitwisseling in de Europese ruimte (de Nederlanden, Engeland, Frankrijk en Spanje).

In 2017 kreeg Vergeer financiering van NWO voor een onderzoeksproject over de emotionele kracht van toneel afkomstig uit Spanje. Hij deed zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, Centre for the Arts in Society (LUCAS) binnen het door NWO gefinancierde programma Promoties in de Geesteswetenschappen, onder leiding van prof. dr. Wim van Anrooij en dr. Olga van Marion. In april 2022 promoveerde hij op het proefschrift The Theatre of Emotions: The Success of Spanish Drama in the Low Countries (1617-1672).

Vergeer heeft reeds gepubliceerd in verscheidene peer-reviewed tijdschriften waaronder Anuario Calderoniano, De zeventiende eeuw en Interdisciplinary Literary Studies. Hij heeft verder verschillende bundels geredigeerd, zoals Van Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Nederlandse literatuur (2018) samen met Rick Honings en Olga van Marion.

Tijdens zijn promotietraject nam hij deel aan verschillende bestuurscommissies: hij was bestuur van het LHBTI+ Netwerk van de Universiteit Leiden, hij was voorzitter van de LUCAS promovendiraad en promovendivertegenwoordiger in de LUCAS Adviesraad.

Zijn huidige onderzoek bevindt zich op de intersectie van ras, gender en queer studies in Nederlandse en Europese literatuur en theater. Verder wonnen hij en Olga van Marion in 2018 een gouden medaille voor wetenschappelijke excellentie van Teylers Tweede Genootschap.