Teun Tieleman studeerde klassieke taal- en letterkunde en filosofie aan de Universiteit Utrecht, waar hij in mei 1992 cum laude promoveerde. Na periodes aan de Raboud Universiteit Nijmegen en in het voortgezet onderwijs keerde hij in 2001 terug naar het Utrechtse Departement Wijsbegeerte. Hij was als gastonderzoeker en -docent verbonden aan Cambridge University (1993), de Staatsuniversiteit van Novosibirsk, Siberië (2008, 2011, 2012, 2013), UCLA (2009), het Institute for Religion and Critical Inquiry, ACU, Melbourne (2018) alsmede de Humboldt-Universität zu Berlijn (2023).

Het onderzoek van Teun Tieleman richt zich op Galenus van Pergamum en zijn invloed, het Stoïcisme (vroege Stoa, Posidonius, Seneca), theorieën van de emotie, de relatie tussen geneeskunde en religie alsmede antieke filosofie en het vroege christendom. 

Teun Tieleman leidde het onderzoeksproject ‘Human Nature: Medical and Philosophical Perspectives in the Work of Galen of Pergamum (2015-2021),’ dat werd gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Hij is een van de leiders van het Zwaartekracht-programma ‘Anchoring Innovation’ (2018-2028).

Teun Tieleman is voorzitter van het bestuur van OIKOS, de nationale onderzoekschool in klassieke studiën in Nederland.

Voor een actuele publicatielijst zie de website van het Galenus-project (link hieronder).

 

 

Leeropdracht
Antieke Wijsbegeerte en Geneeskunde