Stefan Sudhoff is docent Duitse taalkunde.

Binnen zijn onderzoek richt hij zich op de vraag hoe de functie van een zin in een coherente tekst of in een gesprek door de grammaticale vorm van die zin wordt weerspiegeld. Afhankelijk van de talige en niet-talige context kunnen zinnen bijvoorbeeld in hun woordvolgorde of intonatie variëren. Dit fenomeen – de zogenaamde informatiestructuur – ligt op het snijvlak van grammatica en communicatie en wordt zowel theoretisch als empirisch (met behulp van corpusstudies en experimenten) benaderd.

Stefan Sudhoff is in 2008 gepromoveerd op een proefschrift over de zogenaamde focuspartikels (woorden zoals ‘alleen’, ‘ook’ en ‘zelfs’) in het Duits.

Links